Inpassen begroting gemeente Grave in begroting gemeente Land van Cuijk.

GRAVERMAAT: In de besluitenlijst van B&W stond het onderstaande:

Samenvattend advies:

Op verzoek van de stuurgroep heeft de werkgroep financiën LVC gekeken naar de herstelbegroting van de gemeente Grave. Dit om te onderzoeken of daar ombuigingen in voorkomen die een afbreukrisico in zich hebben voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk (LvC).

De werkgroep is tot de conclusie gekomen dat dit voor enkele ombuigingen inderdaad het geval is, waarbij het doorvoeren van de ombuigingen in de meerjarenbegroting van het Land van Cuijk zorgt voor mogelijk meer schade dan dat dit resultaat gaat opleveren in de toekomst.

Het advies van de stuurgroep is om middels de kaderbrief en de begroting gemeente Land van Cuijk 2022-2025 een aantal ombuigingen die afbreuk kunnen doen aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk terug te draaien. Het is aan de gemeenteraad Land van Cuijk om de begroting Land van Cuijk 2022-2025 vast te stellen.

Besluit:

Instemmen met de raadsinformatiebrief.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: