ARENA: Raad positief financieel jaar 2020.

GRAVERMAAT: De ARENA schrijft over de behandeling van de jaarrekening 2020. 

Gemeente Grave heeft overschot van 2,5

miljoen.

GRAVE – De financiële toestand van de gemeente Grave was sinds 2019 voortdurend onderwerp van gesprek. Binnen de raad, maar ook daarbuiten. Immers, veel hing af van de financiën bij de besluitvorming over wel of niet toetreden tot de gemeente Land van Cuijk i.o. Oppositie en coalitie stonden met geslepen messen tegenover elkaar. “We zijn financieel gezond”, wist de coalitie te melden. De oppositie, gesteund door ‘deskundige’ briefschrijvers uit de bevolking zag een financieel debacle. “Een financiële ramp”, luidde de boodschap aan de bevolking die als mantra werd gebruikt in de opinievorming voor de volksraadpleging op 17 maart. Zelfs de minister wist al dat de financiële positie van het vestingstadje onvoldoende was om als zelfstandige gemeente verder te kunnen. Twee groepen, twee totaal verschillende meningen. Eens zou uitkomen wie er gelijk had. Dat ‘eens’ was afgelopen dinsdag in de raadzaal.

Jochem Jacobs (CDA) mocht het spits afbijten: “De jaarrekening is positief. Jammer dat we dit zo laat weten. Ondersteuning van ondernemers wegens corona door de gemeente was daardoor onmogelijk. Dat is spijtig. Spijtig ook dat de middelen die uitgetrokken waren voor de verbetering aan de Stoofbrug, terugvloeien naar de Algemene Reserves”. Hij vroeg naar de mogelijkheden om toch iets aan de Stoofbrug te doen.

Ook Marion Wierda (D66) sprak niet juichend over het financieel uiterst positief jaar: “Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Er ligt een positieve jaarrekening en dat is mooi, maar je moet rekening houden met het feit dat het een bijzonder jaar was. Door de coronacrisis hebben we dingen moeten uitstellen en ook extra middelen gekregen van het rijk. Ook onze kengetallen ontwikkelen zich positief. En er is sprake van een trendbreuk. Onze reserves lopen niet meer terug. We hopen dat die trendbreuk zich voortzet. Was het toezicht van de provincie dan niet terecht? Ja, het was wel terecht, want incidenteel voordeel wil niet zeggen dat je begroting structureel in evenwicht is”.

Edwin van Kraaij (LPG) had een ander verhaal: “Op 3 november 2019 stelden wij de begroting voor 2020 en volgende jaren vast. Ondanks diverse bezuinigingen bleef er een te verwachten negatief resultaat van meer dan 1,3 miljoen euro voor 2020 staan. Het is juli 2021 en voor ons ligt de jaarrekening waaruit blijkt dat we geen 1,3 miljoen negatief, maar een 2,5 miljoen positief resultaat hebben. Een verschil van bijna 4 miljoen. We zijn 5 maanden verder en hier ligt geen begroting, maar de feitelijke cijfers over 2020. Opnieuw werd door de accountant bevestigd wat ik al drie jaar achter elkaar in mijn betoog over de financiën aangeef. De reservepositie van Grave is uitstekend en neemt zelfs weer toe. Het probleem was dat er al jaren jaarlijks meer uitgegeven werd dan binnenkwam en dat moest stoppen. Ieder jaar hebben we geprobeerd met bezuinigingsmaatregelen dit te stoppen en uit deze jaarrekening blijkt dat dit in 2020 gelukt is. Een trendbreuk noemde de accountant het, oftewel een gamechanger. Ik ben heel blij met deze trendbreuk en dit positieve resultaat en ik feliciteer en bedank daar de ambtelijke organisatie en de wethouders van harte voor. Natuurlijk heb ik daar ook een heel dubbel gevoel bij. Want is het niet zo dat de financiële situatie en de bestuurskracht de 2 belangrijkste hoofdcomponenten vormden bij de beeldvorming rondom de inwonersraadpleging over herindeling of zelfstandig blijven? Dat een meerderheid van de inwoners ervoor gekozen heeft om te herindelen tot één grote gemeente Land van Cuijk is iets wat ik respecteer en waarmee ik prima kan leven. Ik ga me daar ook voor 100% voor inzetten, maar waar ik altijd veel moeite mee zal blijven houden is de vraag of deze keuze wel op de feitelijk juiste informatie en beeldvorming gemaakt is? De beeldvorming dat de financiële situatie van Grave slecht is, dat we bijna failliet zouden zijn, dat we naar de financiële afgrond dreigden te gaan, was onjuist zoals wij ook altijd hebben aangegeven. Maar mensen die mij kennen weten dat ik niet in dit gevoel blijf hangen, bestuurlijke chaos ga creëren, wekelijks negatief kritische brieven in de krant zal plaatsen of weg zal blijven van vergaderingen omdat niet is gebeurd wat ik graag gezien zou hebben”.

Jacques van Geest (VPGrave) had gehoord dat de begroting van Grave er zo ongeveer uitzag als die van de andere gemeenten in het Land van Cuijk. “Ik was daar verheugd over. Maar dat zou niet zo geweest zijn als uit was gekomen wat we twee jaar geleden hadden voorspeld. Daar is corona tussen gekomen en er hebben zich ook wat toevallige meevallers voorgedaan. En dat was ook gelukkig omdat diverse bezuinigingsoperaties niet door hoefden gaan”. Hij ging ook in op de stap naar het Land van Cuijk. “Het was niet alleen de grootte van Grave, maar het zag er financieel ook niet goed uit. Godzijdank is dat verbeterd. Het college heeft buitengewoon adequaat gereageerd op de herstelbegroting”. Hij dankte het college voor de grote inspanning voor het geleverde resultaat. Een mooie buiging.

Arno Heemskerk (LPG) gaf een opsomming van de financiële perikelen van de afgelopen jaren. Hij zag de gezonde jaarrekening van 2020 als het gelijk van de LPG. “Alle indicatoren staan op goed. Kortom, Grave is financieel gezond. En op zo’n resultaat mag je toch trots zijn?”
Ook Roland Eijbersen (CDA) noemde het positieve eindresultaat van de jaarrekening 2020 ‘een grote verrassing’. “Het is niet het resultaat van een fantastisch financieel beleid, maar is tot stand gekomen door verkoop van gemeentelijke eigendommen van één miljoen euro en het uitstellen van activiteiten”. Toch had hij een complimentje. “De vertrekkende wethouder Busser kan de gemeente geen groter cadeau geven dan dit overschot op de jaarrekening”.
Hennie Bongers (LLvC) wilde niet terugkijken: “Er ligt nu een gezonde basis om naar het Land van Cuijk te gaan.”.
Ook Ben Litjens hield het kort. Hij bedankte wethouder Busser voor zijn inzet.

Bij gebrek aan een accountantsverklaring wordt er in september over de jaarrekening gestemd.

Een gedachte over “ARENA: Raad positief financieel jaar 2020.

 • 22 juli 2021 om 12:02
  Permalink

  Zoals zoveel andere gemeenten, ook wat het gemeentebestuur van Grave publiceert als resultaat over het afgelopen jaar/afgelopen jaren, klopt niet. Dat noemen we tegenwoordig boekhoudfraude.
  Het gemeentebestuur van Grave meldt in persbericht en in de jaarrekening over 2020 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,6 miljoen over. Dus rijst de vraag: wat hoefden we niet te weten?
  Over de jaren 2007-2020 meldde het gemeentebestuur in de jaarrekeningen een overschot van in totaal € 8,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente in deze periode een verlies van € 12,1 miljoen. Boekhoudfraude dus van € 20,4 miljoen.
  Alles hierover te lezen op de website van de klokkenluider : http://www.leoverhoef.nl .
  De klokkenluider is “uiteraard” afgeserveerd, ondanks de bevestigingen van zijn gelijk.

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: