LPG vragen over inrichting Lunette/ Werkzaamheden binnenstad.

GRAVERMAAT: Op 1 juni is er een commissievergadering Ruimte.

De LPG stelde schriftelijk vragen:

Politiek Urgente Vragen aan het college/de burgemeester

Aanleiding:

De reden dat we deze vragen stellen is een brief van omwonenden van de Lunette met een verzoek aan de Gemeente Grave (welke ook aan de wijkraad is gestuurd) en daarnaast vanwege eerdere klachten over het straatwerk na voltooiing van de werkzaamheden in de binnenstad van Grave.

De brief betreft een verzoek met een oplossingsinrichting om de verkeersveiligheid en aanzien van de Lunette te verbeteren, met behoud van het aanwezige groen.

Aangegeven wordt in de brief dat de omgeving en omliggende straten van de Lunette prachtig zijn aangepast en 80% van de bewoners enthousiast was over de plannen mbt de Lunette zelf.

Dit is met een groot aantal omwonenden besproken. Daarnaast halen de omwonenden aan dat Wethouder Lemmen in een artikel in Arena in september 2020 aangegeven dat er zelfs ruimte was om de Lunette direct in het plan mee te nemen.

Zij zien het als een gemiste kans om de straat van de Lunette, die tussen alle gerenoveerde straten ligt, in de oude staat van vorige eeuw te laten.

En de LPG deelt deze mening.

Met kleine ingrepen kan de Lunette toch een kwaliteitsverbetering krijgen
die past bij de andere werkzaamheden rondom dit plein.

Ook zijn er ideeën om meer ruimte voor de Centrum Supermarkt te creëren en dan kan ook het parkeren op de Lunette daarbij betrokken worden als ook de inrichting van de Lunette en de doorgang van Lunette naar de Poternen en het parkeren aldaar.

Verder zien we nog steeds dat de kwaliteit van het straatwerk in de verdere binnenstad (en zeker ook op de Lunette) zeer te wensen over laat en het beeld niet voldoet aan het kwaliteitsniveau dat we als raad hebben vastgesteld.

Vraag 1

De vraag is of het mogelijk is om van de weg die rondom de Lunette loopt en waar
de Lunette nu twee rijrichtingen heeft en langs de trottoirs een blauwe zone wordt
gehanteerd (wat als gevolg heeft het niet mogelijk is om met twee auto’s langs
elkaar te rijden) 1 rijrichting van te maken dus 1 “ingang” en 1 “uitgang” en deze
straat Lunette aan te merken als woonerf met de daarbij horende snelheidsbeperking.

Vraag 2

Indien de straat rond de Lunette als woonerf is aangemerkt, kan de Gemeente dan
onderzoeken of de opritten verlengd kunnen worden zodat de bewoners daar de auto’s kunnen parkeren wat circa 25 extra parkeerplaatsen oplevert in de
binnenstad?

Vraag 3

Eerder heeft de wethouder aangegeven dat als het gehele project mbt de
werkzaamheden in de binnenstad gereed is wordt er 1 totale oplevering gehouden wordt en alle straten nogmaals geïnspecteerd worden. Kunt u aangeven wanneer
dit gepland is en wanneer de herstelwerkzaamheden dienen te zijn afgerond?

Vraag 4

Vanmorgen bereikt ons het bericht dat er lange lichtmasten geplaatst zijn op de
parkeerplaats bij de AH. Vraag aan het college is waarom hier voor gekozen is en
niet voor de lantaarns met een klassieke uitstraling? Daaraan gekoppeld de vraag
wanneer de lantaarns aan de Lunette en de Ravelijn vervangen worden door
nieuwe klassieke lichtmasten?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: