LPG stelt schriftelijk vragen over het Graafse AZC.

GRAVERMAAT: LPG stelt schriftelijke vragen over het AZC.

Schriftelijke vraag aan het college/de burgemeester

Naam fractie: LPG
Naam raads- of commissielid: Edwin van Kraaij
Datum indiening: 6-6-2021
Onderwerp: AZC

Aanleiding:

Op 10 juni 2020 hebben we in de commissie Inwoners en Bestuur een presentatie
gehad van dhr. Verbeek, de landelijke ketenmarinier, over de aanpak van de problematiek rond overlast gevende asielzoekers.

We zijn nu een jaar verder en wij zijn benieuwd naar de evaluatie vandit plan van aanpak. Er bereiken ons nog steeds onverminderd signalen m.b.t. de criminaliteit en de overlast die inwoners ervaren van een kleine groep asielzoekers.

Zo vond donderdag 2 juni nog een aan de Loswal plaats waarbij jongere asielzoekers betrokken waren en een grote politie-inzet noodzakelijk was.

Ook zien we dat er momenteel bouwactiviteiten op het asielzoekerscentrum plaatsvinden.

Tenslotte lezen we in de media dat de gemeente Boxmeer het contract met het COA m.b.t. het AZC in Overloon mogelijk in 2022 niet verlengt en zijn we benieuwd of dit gevolgen heeft voor het AZC in Grave wanneer de gemeente Grave in januari 2022 zal aansluiten bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Wat is de stand van zaken m.b.t. het plan van aanpak van de ketenmarinier rond overlast gevende asielzoekers dat vorig jaar in de commissie IenB is
gepresenteerd?

In het contract met het COA staat dat we maximaal 600 capaciteitsplaatsen
hebben. Kunt u aangeven of dit aantal niet overschreden is of gaat worden?

Welke bouwactiviteiten vinden er plaats op het terrein van het asielzoekerscentrum?

Heeft de mogelijke sluiting van het AZC in Overloon consequenties voor het AZC.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: