Inspraakreactie Albert Heijn op detailhandelsvisie.

GRAVERMAAT: De gemeenteraad heeft de detailhandelsvisie bijna unaniem aangenomen.

Robert Bosma van Albert Heijn is verbaasd over de detailhandelsvisie.

Citaat: Als de rapportage en de voorgenomen uitbreiding van Nettorama vanavond onverkort worden goedgekeurd dan is er voor Albert Heijn vanuit economisch perspectief geen ruimte meer om uit te breiden, wij zullen dat onze ondernemer dan ook ten stelligste afraden.

Goedenavond.

Mijn naam is Robert Bosma en ik ben van Albert Heijn.

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om onze verbazing uit te spreken over de voorgenomen vaststelling van de detailhandelsvisie (agendapunt 19) met daar bovenop (nog onder de oude structuurvisie zoals die vanavond nog geldig is) ook nog eens het voornemen om een substantiële uitbreiding van de Nettorama toe te staan (agendapunt 7).

Het totale aantal supermarktmeters per hoofd van de bevolking dat na alle mogelijke uitbreidingen aanwezig zal zijn in de gemeente Grave komt hiermee bijna op het dubbele van het landelijk
gemiddelde, een zeer ongezonde basis om te ondernemen voor alle supermarkten.

De forse uitbreiding van Lidl, mogelijk gemaakt door een gat in het bestemmingsplan, is al onwenselijk en verstorend voor de structuur.

Dit is de gemeente overkomen en het is niet gelukt om tijdig in te
grijpen.

Met het toestaan van de overige voorgenomen uitbreidingen maakt u het vestigingsklimaat voor supermarkten alleen maar slechter, wij hebben sterk het idee dat u als gemeente vragen uit de
markt verwart met marktruimte.

Het is aan u als gemeente om te zorgen voor een gezonde structuur waarin de bewoners in de wijken goede voorzieningen hebben maar waarbij het centrum ook een gezonde aantrekkingskracht heeft voor inwoners en voor de ondernemers die daar zijn gevestigd.

Laat u zich niet wijsmaken dat de betreffende supermarkten allemaal zo graag brede gangpaden willen maken vanwege Corona, elke investering die wij als supermarkten doen heeft een economisch motief en moet worden gecompenseerd door een hogere omzet.

U moet zich realiseren dat de totale bestedingen in de supermarkten in Grave de komende jaren niet noemenswaardig zullen toenemen.

Door de voorgenomen uitbreidingen zullen deze bestedingen welverplaatsen, naar alle waarschijnlijkheid vooral ten koste van de supermarkt in het centrum vanwege de slechte uitgangspunten ten aanzien van parkeren en winkeloppervlak zoals ook staat te lezen in
het rapport van de Stec Groep.

Als de rapportage en de voorgenomen uitbreiding van Nettorama
vanavond onverkort worden goedgekeurd dan is er voor Albert Heijn vanuit economisch perspectief geen ruimte meer om uit te breiden, wij zullen dat onze ondernemer dan ook ten stelligste afraden.

Voor de middellange termijn is het dan zelfs nog maar de vraag of er überhaupt nog toekomst is voor een supermarkt in het centrum van Grave.

Tot slot wil ik u nog meegeven dat als u zich over 5 jaar afvraagt hoe het toch heeft kunnen gebeuren dat het centrum van Grave grotendeels leegstaat en is veranderd in een naargeestig spookgebied zonder winkelend publiek, afgezien van een enkele toerist, dan zou ik u willen vragen om de notulen van deze vergadering nog eens terug te lezen.

De basis voor een dergelijk scenario wordt namelijk vanavond door u gelegd.

Hartelijk dank voor uw tijd en wij wensen u veel wijsheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: