De Gelderlander: Asielzoekerscentrum, voor of tegen?

GRAVERMAAT: Ook de Gelderlander besteedt veel aandacht aan de Boxmeerse discussie over de toekomst van het Overloonse AZC. 

Boxmeerse politiek discussieert over

toekomst en sluiting hangt in de lucht

De Boxmeerse politiek discussieert morgen over de toekomst van het asielzoekerscentrum in Overloon. Sluiting dreigt. De criminaliteit in het dorp is de afgelopen jaren toegenomen en met de beschuldigende vinger wordt naar het azc gewezen. Veel inwoners zijn de overlast in de vorm van diefstallen, geweld en intimidaties zat. Moet het asielzoekerscentrum openblijven?
Voor
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers vindt van wel. Natuurlijk moeten in Overloon mensen worden opgevangen die door (oorlogs)geweld op de vlucht zijn gegaan en hun thuisland noodgedwongen hebben moeten achterlaten. Daar hebben de meeste inwoners van Overloon ook helemaal geen moeite mee. Gevluchte gezinnen? Welkom.
Tegen
Maar er worden in Overloon ook mensen opgevangen die problemen veroorzaken. “Sinds enige tijd”, zegt het COA in een in een pas verschenen nieuwsbrief. Het gaat om een groep jongeren die door Europa zwerft: “beschadigde en kwetsbare jongeren die nergens welkom zijn, die nergens welkom zijn, die nergens meetellen en die ook niets te verliezen hebben”.
Voor
Het gaat maar om een kleine groep, volgens het COA. Wel een groepje dat de beeldvorming van de grote groep bepaalt. De organisatie geeft aan door deze groep “net zo zijn te overvallen als u.” We hebben tijd nodig gehad om te ontdekken war er aan de hand was en hoe we ze moeten aanpakken om overlast te voorkomen. Inmiddels weten we wat ons te doen staat.`’
Tegen
Is dat wel zo? Het is niet bepaald een probleem van de afgelopen weken. Komt het COA nu niet met deze zalvende woorden omdat sluiting dreigt en ze niet weten waar ze met de vluchtelingen naar type moeten?  Uit in Stevensbeek en Overloon gehouden enquête bleek in april nog dar ervaren overlast enorm is. 58 procent van de inwoners van Overloon en 61 procent van die van Stevensbeek is tegen het openhouden van het AZC.
Voor
Wat burgemeester en wethouders betreft kan het AZC best openblijven en wordt de overeenkomst verlengd. Onder voorwaarden. Er mogen alleen vluchtelingen worden ondergebracht die kans maken een nieuw bestaan in de gemeente op te bouwen. Voor alleenstaande minderjarige asielzoekers en asielzoekers uit veilige landen is geen plek meer. Ook mogen er in de toekomst maximaal 500 (nu is dat 800) asielzoekers worden opgevangen.
Tegen
Jammer dan, gemeente, zegt het COA. Dat doen we niet. Al wordt er wel water bij de wijn gedaan. In plaats van 50, zijn met ingang van volgend jaar nog maar 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers welkom. Aan opvang van “veilige landers” valt niet te ontkomen. Het is wettelijk verplicht, zegt het COA. Waarmee de kans op overlast blijft. Leg dat de inwoners van Overloon en Stevensbeek maar eens uit.
Voor 
De gemeente Boxmeer krijgt toch geld voor de opvang? Klopt. Bijna 4 ton. En dat geld is niet geoormerkt. Dat wil zeggen dat de gemeente het kan besteden aan van alles.
Tegen
Een deel van dat geld is toch ook nodig om de veiligheid van de inwoners te garanderen. De gemeente Boxmeer heeft bijvoorbeeld beveiligers in de arm  moeten nemen om supermarkt PLUS in Overloon te helpen overlast van asielzoekers tegen te gaan.
Conclusie
Ook al vindt de politiek het belangrijk mensen in nood op te vangen, dat mag nooit ten koste gaan van de eigen inwoners. Dat heeft de meerderheid van de gemeenteraad al laten doorschemeren. De afgelopen jaren zijn de klachten van inwoners van de dorpen Stevensbeek en Overloon door het COA niet op waarde geschat vindt de politiek. Gevolg is dat het draagvlak is weggeëbd. Dat het COA nu wel maatregelen treft, wordt als mosterd na de maaltijd gezien. Onder het motto voorkomen is beter dan genezen, wordt het contract tussen gemeente en COA bij de huidige politieke tussenstand niet verlengd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: