CDA: Aanvullende randzaken detailhandelsvisie.

GRAVERMAAT: CDA Grave dient vanavond een amendement in bij de behandeling van de detailhandelsvisie: 

De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen op 22 juni 2021,

Gehoord de beraadslaging;

Constaterende dat:

ontwikkelingen binnen de detailhandel samengaan met mobiliteit/bereikbaarheid vraagstukken;
er door inwoners samen met het college wordt gesproken over een autoluwe binnenstad (en fietsverkeer dus een grotere rol kan gaan spelen in de binnenstad).

Besluit: 

Het rapport van de STEC groep als volgt te wijzigen/aan te vullen;
Pagina 22 onderdeel 1 met de onderstaande dik gedrukte onderdelen aan te vullen;
Supermarkten zijn grote publiekstrekkers voor centra die (bij de juiste randvoorwaarden, zoals zichtlijnen en afstand tot overige winkels) combinatiebezoek met andere winkels aanwakkeren. Voor de binnenstad van Grave vult Albert Heijn momenteel deze rol in. Een sterk supermarktaanbod in de binnenstad is belangrijk voor het in stand houden van de overige (met name dagelijkse) voorzieningen en het bieden van een gevarieerd winkel- en horeca-aanbod.
We adviseren gemeente Grave in te zetten voor behoud en versterking van het supermarktaanbod in het centrum. Idealiter wordt de huidige Albert Heijn in het centrum uitgebreid en gemoderniseerd, en wordt tegelijkertijd de bereikbaarheid, de logistiek (laden en lossen), de verkeersveiligheid en parkeersituatie verbeterd. Daarbij zetten we maximaal in op voorzieningen voor de fietser.

We constateren dat in de huidige inrichting van de binnenstad een uitbreiding of nieuwvestiging van een supermarkt niet tot beperkt haalbaar is. Ruimtelijke en vastgoedtechnische ingrepen zijn nodig om een gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. Gezien het belang van een centrumsupermarkt adviseren we gemeente Grave waar noodzakelijk en wenselijk te faciliteren bij aanpassingen in de openbare ruimte en (fiets)parkeermogelijkheden. Ook kan gemeente Grave procesmatig initiatieven voor supermarkten in het centrum om een ontwikkeling op gang te krijgen faciliteren, bijvoorbeeld op het vlak van stedelijke herverkaveling. Wel wordt van supermarktpartijen eigen initiatief en daadkracht verwacht. Gemeente Grave doet dan ook een nadrukkelijke oproep hiertoe.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: