De Gelderlander: Voor zomerreces antwoord op fusie Land van Cuijk.

GRAVERMAAT: De Gelderlander schrijft: 

Voor het zomerreces half juli is duidelijk of de Eerste Kamer akkoord gaat met de gemeentelijke herindeling in het Land van Cuijk.

De Tweede Kamer ging in februari al akkoord. Maar omdat Grave pas na de volksraadpleging in maart aansluiting zocht bij de nieuwe gemeente die ontstaat per 1 januari 2022, heeft minister Kajsa Ollongren een nieuw ‘spoedadvies’ gemaakt.

Louis Sparidans schrijft:

Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Agendapunt: Aankondiging wetsvoorstel tot wijziging van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis
Zaak: Brief regering – minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren – 30 april 2021
Aankondiging wetsvoorstel tot wijziging van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis –
35620-8 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Aangezien het nog te ontvangen wetsvoorstel een spoedeisend karakter heeft, besluit de commissie om de inbrengtermijn voor het Verslag vast te stellenop 1 week na ontvangst van het wetsvoorstel.
Besluit: Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op 1 week na de datum van indiening van het wetsvoorstel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: