Schoolbiebs behouden.

GRAVERMAAT: Uit het B&W besluit van 30 maart blijkt dat er financiering gevonden is voor het blijven voortbestaan van de schoolbiebs.

In het verleden werd er regelmatig actie gevoerd om de schoolbiebs te behouden.

Met succes dus!!

Zie onderstaand B&W besluit. 

Vaststellen Beleidsplan BiblioPlus 2021-2024 en financiering Bibliotheek op school.

Samenvattend advies:

Door BiblioPlus is een nieuw beleidsplan opgesteld voor de periode 2021-2024. Het beleidsplan vormt de beleidsmatige onderlegger voor een nieuwe 4-jarige samenwerkingsovereenkomst met BiblioPlus en de overige bij BiblioPlus betrokken gemeenten.

De bibliotheek functioneert goed en met het nieuwe beleidsplan zet de bibliotheek de lijn voort van het vorige beleidsplan.

In het meerjarenperspectief van de begroting 2020 is voor 2022 echter voorzien in een bezuiniging op de bibliotheek op school (BOS).

De raad heeft bij de behandeling van de begroting per amendement aangegeven de BOS te willen behouden en het college opgedragen alternatieve bezuinigingsmogelijkheden te bezien.

Deze alternatieve bezuiniging is na lang zoeken alsnog gevonden, zij het voor een tijdelijke periode van 2 jaar (2022 en 2023). Het betreft een combinatie van verschillende maatregelen waarbij het grootste deel bekostigd wordt uit de doeluitkering voor onderwijsachterstandenbeleid.

Voor 2024 en volgende jaren zal de wijze van dekking opnieuw moeten worden bezien.

Gelet hierop is een raadsvoorstel opgesteld waarin voorgesteld wordt dit beleidsplan vast te stellen en in te stemmen met het aangaan van een 4-jarige samenwerkingsovereenkomst.

Daarnaast om voor 2022 en 2023 de bezuiniging op de BOS ongedaan te maken en het collegeop te dragen voor de jaren 2024 en volgende jaren alternatieve financiering voor de BOS te bezien.

Het college wordt voorgesteld dit raadsvoorstel vast te stellen.

Besluit:
Het raadsvoorstel ‘Beleidsplan BiblioPlus 2021-2024 en financiering Bibliotheek op school ‘ vast te stellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: