Liquidatieplan werkorganisatie CGM.

GRAVERMAAT: In IBabs trof ik onderstaande raadsinformatiebrief van 6 april aan over het liquidatieplan Werkorganisatie CGM.

Het is een van de laatste besluiten waar burgemeester Roolvink in de laatste collegevergadering mee te maken had.

Grave speelde geen rol in dit besluit.

De colleges van Mill en Cuijk hebben samen dit besluit genomen. 

Liquidatieplan werkorganisatie CGM

: Actieve informatie
: A.M.H. Roolvink
: 30 maart 2021

Aanleiding

Op 24 juni 2020 hebben de gemeenteraden van de gemeente Cuijk en de gemeente Mill en Sint Hubert besloten om deze gemeenten, samen met de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis, per 1 januari 2022 samen te voegen tot één nieuwe gemeente. In dit besluit is aangegeven, dat door deze raden aan de colleges van burgemeester en wethouders toestemming verleend wordt tot het nemen van een besluit
tot opheffing van de GR werkorganisatie CGM.

Deze opheffingsbesluiten zijn op 24 november 2020 door het college van Cuijk en op 25 november 2020 door het college van Mill en Sint Hubert genomen.

Volgens artikel 22 lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling (GR) werkorganisatie CGM kunnen twee van de drie deelnemende colleges besluiten tot opheffing van de GR werkorganisatie CGM. Dit betekent dat per 1 januari 2022 tot opheffing  van de GR wordt overgegaan.

Inhoud

Op basis van artikel 22 lid 4 GR CGM stelt het bestuur van de werkorganisatie CGM, in geval van opheffing van de regeling, een liquidatieregeling op met betrekking tot de gevolgen van de opheffing.
Dit is een leidraad om te komen tot de opheffing van CGM en de daarbij behorende procedures (denk aan het regelen van zaken m.b.t. financiën, personeel, middelen, informatie, contracten, samenwerkingsvormen). De liquidatieregeling wordt vastgesteld door de colleges.

Hoewel een meerderheid van uw raad zich inmiddels heeft uitgesproken voor aansluiting bij de nieuwe gemeente, doet dit niets af aan de voorwaarde tot vaststelling van een liquidatieplan.

Door BMC is een liquidatieplan opgesteld (zie bijlage 1). Tijdens de vergadering van 27 januari 2021 heeft het bestuur van de werkorganisatie CGM ingestemd met dit plan en is besloten om dit liquidatieplan ter vaststelling aan de colleges aan te bieden. Het college van Grave heeft op 30 maart 2021 het plan vastgesteld.

Het voorstel tot vaststellen van het liquidatieplan is, tegelijkertijd, aan de colleges van de drie aan CGM deelnemende gemeenten voorgelegd. Het college van Cuijk en het college van Mill en Sint Hubert hebben het liquidatieplan op 23 februari 2021 vastgesteld.

Procedurele informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert, het bestuur van CGM en Gedeputeerde Staten worden, door middel van een afschrift van deze brief, van de besluitvorming op de hoogte gesteld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: