Ben (en Jan) Litjens leggen duidelijke uitslag inwonerspeiling naast zich neer.

GRAVERMAAT: Gisterenavond heb ik naar de volledige digitale historische raadsvergadering gekeken en geluisterd.

De inwoners van Grave, om in Tweede Kamer termen  te spreken: de Graafse Tegenmacht, hebben door hun stemgedrag een overduidelijk signaal afgegeven:

Ga herindelen!

De rol van de oppositie om hinderlijke tegenspraak van de coalitie te zijn is door de bevolking gewaardeerd en meer dan 70 % van de stemmers zei NEE tegen behoud van zelfstandigheid.

LPG en VVD hebben de uitslag beiden gerespecteerd en dat verdient een diepe buiging en respect.

Alle Graafse politici moeten nu alleen maar vooruit kijken en samen alles op alles zetten om de datum 01-01-2022 te halen waarop de nieuwe gemeente Land van Cuijk een feit kan zijn.

Opmerkelijk was dat fractievoorzitter Ben Lijtens (en zijn speechschrijver Jan Litjens) uiteindelijk tegen het besluit stemde om te gaan herindelen.

Ben heeft herhaaldelijk een vurig pleidooi gehouden om de inwoners uiteindelijk te laten beslissen over de bestuurlijke toekomst van Grave.

En nu laat hij de NEE stemmers in de kou staan.

Vanavond, op woensdag 7 april, spreken zich de andere gemeenteraden uit het Land van Cuijk zich uit over het aansluiten van Grave bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Alle seinen uit gemeenten, provincie en landelijke overheid staan hopelijk na vanavond op groen.

Grave heeft al diverse vinkjes  bij de diverse voorstellen gezet en het college heeft veel werk verzet.

Waarvoor raadsbreed waardering was.

Onder leiding van de waarnemend burgemeester gaat Grave, als stad, een bestuurlijk onderdeel worden van een mooie grote gemeente Land van Cuijk.

Mijn zus, Margriet Siebers-Leurs, plaatste vanmorgen deze foto in de famile-app. Heel toepasselijk: Inwoners van Grave, Escharen, Gassel en Velp pluk de dag!!

Hieronder treft u de verslagen van de Gelderlander en de Arena aan.

De Gelderlander: 

Raad Grave luistert naar inwoners: snel fuseren.

Samen naar één grote gemeente Land van Cuijk, per 1 januari 2022. De meerderheid van de gemeenteraad van Grave heeft dat gisteravond mogelijk gemaakt.

Als de raden van Cuijk, Boxmeer, Mill en Sint Anthonis dat vandaag ook doen, dan zal alles op alles worden gezet om die deadline te halen. Dan moeten de komende maanden de Tweede en Eerste Kamer ook meewerken. Aanvankelijk zeiden de vier andere fusiegemeenten dat een later aansluiten van Grave pas op 1 januari 2026 zou kunnen.

Door het nu snel te doen, geeft de raad gehoor aan het duidelijke signaal van de inwoners van Grave in de volksraadpleging op 17 maart. Daarbij stemde ruim 70 procent voor aansluiten bij Land van Cuijk.

Waarnemend burgemeester Toon van Asseldonk liet al weten dat de provincie en het Rijk daaraan willen meewerken. ,,Maar het is een rijdende trein, er zijn al heel veel processen in gang gezet waar Grave zich aan moet committeren”

De raad van Grave gaf gisteravond wel de opdracht mee er alles aan te doen om extra geld van Rijk en provincie te krijgen voor woningbouw in de regio en voor een goede oost-westverbinding voor een betere bereikbaarheid van het Land van Cuijk.

ARENA

(Bijna) alle neuzen Graafse raad wijzen naar dezelfde richting. 

‘Hard ons best doen voor aansluiting bij

Land van Cuijk op 1 januari 2022′

Door Freddy Klooté
GRAVE – Waarnemend burgemeester Toon van Asseldonk zei het al in zijn openingswoord: “Dit is een belangrijke vergadering”. Aan de orde was het raadsvoorstel om uit te spreken om de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis en Grave per 1 januari 2022 samen te willen voegen tot één nieuwe gemeente Land van Cuijk.

De gemeenteraad had in zijn vergadering van 23 maart duiding gegeven aan de uitslag van de inwonersraadpleging, die duidelijk aangaf dat de inwoners van Grave aansluiting bij de grote gemeente Land van Cuijk willen. Omdat er eerst sprake was dat dit pas per 1 januari 2026 zou kunnen, sprak de raad uit dat ook naar de optie ‘zoveel eerder indien mogelijk’ toegewerkt moet worden.
Inmiddels is er druk overleg geweest om die datum van 1-1-22 te realiseren. Overleg met de Commissaris van de Koning, de stuurgroep Land van Cuijk i.o. en zelfs het ministerie van Binnenlandse Zaken. Derhalve was het belangrijk dat een expliciet besluit van de raad de vragen aan de minister kon bekrachtigen.

Discussies
Voorzitter Van Asseldonk sprak de raad moed in: “Ik heb inmiddels contacten gehad met diverse betrokkenen van Provincie en Rijk. Iedereen gaat zijn uiterste best doen om die datum te halen. Morgenavond (7 april) komen de raden van de vier andere gemeenten bij elkaar om dit ook te bespreken. Uit alles blijkt dat het mogelijk is”.

Alex van Megen (CDA): “Dankbaar ben ik voor de uitslag en de grote kans om per 1 januari 2022 deel uit te kunnen maken van een robuuste gemeente. Hoe gaan we hiermee verder? De voortekenen zijn gunstig”. De CDA-fractievoorzitter kondigde een motie aan die mede ondertekend was door LLvC en LPG. Jacques van Geest reageerde dat ook de naam van VPGrave onder de motie mocht komen.

Arno Heemskerk (LPG): “Het was kort dag dat we de stukken kregen. Wat de financiën betreft zien we dat we er niet zo slecht voorstaan als gedacht. Grave staat er beter voor dan de negatieve berichtgeving liet horen”. Hij had nog vragen over de toekomst van de OZB en de subsidies bij de aansluiting.

Edwin van Kraaij (LPG) zag een parallel met de landelijke politiek. “Ik ben ook benieuwd naar het mediatierapport van bemiddelaar van de Merriënboer. Heeft de gemeente hier al informatie over?”

Ben Litjens: “Ik betreur het dat de gemeente Grave wordt opgeheven door het in diskrediet brengen van Grave door de oppositiepartijen en de Stuurgroep LvC die onjuiste informatie verspreidden. Raadsleden die wegliepen om problemen te veroorzaken. De financiële situatie was gezond geweest als iedereen zijn medewerking had verleend. Zeven jaar geleden zou het samenbrengen van de ambtenaren tot een besparing leiden. Dat is een verdubbeling van de kosten geworden”.

Hennie Bongers (LLvC): “De strijd die gevoerd is, daar hebben de inwoners zich over uitgesproken. Het is in ieders belang dat we zo snel mogelijk aansluiten. Er zijn nog andere vragen. Hoe springen we op de al rijdende trein? We moeten de andere gemeenten bedanken dat we nu nog mee mogen doen. Ik stem in met het raadsvoorstel.

Jacques van Geest: “Er is fantastisch werk geleverd door diverse gremia. We hebben met 14-1 aangenomen om deel uit te maken van de gemeente Land van Cuijk. We doen mee met de motie”.

Marion Wierda: “Het voorstel is om per 1-1-2022 aan te sluiten. Niet meer en niet minder. Het gaat nu alleen over de datum, nog niet over andere zaken. We hebben een grote gemeente altijd gesteund, hoe eerder hoe liever. Er liggen nog wat lastige dossiers met andere gemeenten. Daar komt een ander licht op als we spreken over ‘wij’. Ze deed een oproep om niet meer terug te kijken: “De campagne is voorbij. Het moddergooien is ook voorbij.”

Rob Bannink (VVD): “Het is wel spannend dat de Tweede en Eerste Kamer pas vlak voor de zomervakantie een besluit nemen. Wilt u als voorzitter nog eens nagaan of we met zekerheid kunnen aannemen dat het per 1-1-2022 echt kan? Ik wil ook graag een evaluatie over de herindeling over 2 à 3 jaar. Ik steun de motie”.
Voorzitter van Asseldonk: “Het gaat nu over de principevraag. Er komt heel veel zekerheid morgen bij de vergadering van de vier andere raden. De Kamers hebben uitgesproken om mee te werken”.

Ook Astrid Bannink kwam nog even terug over de financiële situatie van Grave: “Als de juiste cijfers zijn aangeleverd zal duidelijk worden dat het niet zo slecht is als door sommigen is beweerd”.

Het zal duidelijk zijn dat het raadsvoorstel en de motie beiden met 14 stemmen vóór en 1 stem tegen (Ben Litjens) werden aangenomen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: