Nieuwe gemeente Land van Cuijk gaat WMO diensten Grave inkopen.

GRAVERMAAT: Op 16 maart werd deze informatiebrief gepubliceerd.

Grave maakt al volop gebruik van de kennis en kunde binnen het

Land van Cuijk i.o.

Daarom is een eerdere aansluiting dan pas op 2026 meer dan logisch.

Misschien moeten de andere gemeenteraden snel in gesprek gaan met de Graafse raad??

Per slot van rekening zijn de raden het hoogste orgaan op gemeentelijk nivo.

Brabantzorg heeft veel cliënten in Grave, Velp, Escharen en Gassel. 

Aanbesteding inkoop Hulp bij het huishouden 2022 gemeenten Land van Cuijk. 

In 2022 lopen de huidige overeenkomsten voor de levering van Hulp bij het huishouden in een deel van het Land van Cuijk met de diverse zorgaanbieders af.

Het betreft hier de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. Daarnaast worden 4 gemeenten in het Land van Cuijk per 1 januari 2022 samengevoegd.

Hierbij is afgesproken dat de nieuwe gemeente Land van Cuijk ook deze Wmo-diensten gaat inkopen voor de inwoners van de gemeente Grave.

Het college van B&W heeft op 16 maart 2021 besloten om een aanbestedingsprocedure op te starten voor het afsluiten van nieuwe overeenkomsten met bestaande, en mogelijk ook nieuwe zorgaanbieders voor de levering van Hulp bij het huishouden voor de periode na 1 januari 2022.

Het voorgestelde aanbestedingstraject is inhoudelijk en procedureel afgestemd tussen de gemeenten in het Land van Cuijk en wordt gezamenlijk in het Land van Cuijk ingezet.

Inhoud

Huidige zorgaanbieders in het Land van Cuijk
Er zijn op dit moment met verschillende zorgaanbieders overeenkomsten afgesloten in het Land van Cuijk.

Gezien de situatie in het Land van Cuijk is het belangrijk dat onze inwoners met een indicatie voor huishoudelijke hulp kunnen blijven terugvallen op hun eigen vertrouwde hulp (continuïteit).

Daarnaast moet de aard van de aanbesteding voldoende mogelijkheid bieden aan nieuwe aanbieders om in te schrijven (keuzevrijheid). Tevens moet het de mogelijkheid bieden om als opdrachtgever vooraf heldere voorwaarden te schetsen tegen een markconform tarief aan potentiële opdrachtnemers (sturingsmogelijkheden).

Belangrijke uitgangspunten voorbereidingstraject inkoop HH

Uitgangspunten bij de planning en looptijd van de procedure:

Per 1 januari 2022 dienen er contracten afgesloten te zijn tussen de nieuwe gemeente
Land van Cuijk en de zorgaanbieders (huishoudelijke verzorging)
Afronding van aanbesteding uiterlijk 1 november 2021
Looptijd aanbestedingsprocedure periode 1 april 2021 tot 1 november 2021
Start van aanbestedingstraject via B&W besluit van iedere individuele gemeente (1e
kwartaal 2021)
Aankondiging aanbesteding april 2021 (Tendernet)
Informeren huidige aanbieders + nieuwe aanbieders mogelijkheid geven om deel te
kunnen nemen.

Uitgangspunten voor de wijze van aanbesteding:
Op basis van PXQ.
Via Open House.

Uitgangspunten voor de nieuwe contracten o.a.:

Passend binnen de wetgeving en het vastgestelde Wmo-beleid voor geïndiceerde ondersteuning.
Keuzevrijheid voor inwoners.
Contract voor onbepaalde tijd met een wederzijdse redelijke opzegtermijn.
Aandacht voor melding financiële problemen en faillissement bij opdrachtnemer.
Aandacht voor melden van zorgen omtrent cliëntsituaties.
Aandacht voor monitoring en verantwoording.
Aandacht voor heldere klachtenprocedure.
Toepassing reëel (marktconform) all-in (uur) tarief voor de inzet HH.
Geen volume – en/of omzetgarantie.
Aandacht voor Social Return.
Aandacht voor overleg-en communicatiestructuur.
Aandacht voor heldere kwaliteitscriteria vanuit cliënt centraal en passende ondersteuning

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: