Komt de herindeling Land van Cuijk met Grave vanavond dichterbij?

GRAVERMAAT: Vanavond vindt er een digitale bijeenkomst plaats met de vier gemeenteraden uit Cuijk, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis en Boxmeer en de stuurgroep Land van Cuijk i.o.

Hopelijk krijgen we snel te horen wat er besproken is en dat er witte rook uit de digitale schoorsteen komt.

De inwoners van Grave hebben via de inwonersraadpleging zich massaal uitgesproken om Grave aan te laten sluiten bij het Land van Cuijk.

En zou het zo maar kunnen dat Grave al op 1 januari 2022 opgaat in het Land van Cuijk?

De inwoners van Grave moeten dan eind van het jaar weer naar de stembus om de nieuwe gemeenteraad van de nieuwe gemeente Land van Cuijk te kiezen. 

Wie goed naar burgemeester Karel van Soest van Boxmeer geluisterd heeft tijdens het uitspreken van zijn digitale afscheidswoorden richting Lex Roolvink komt de fusie snel dichterbij.

Hij sprak over Lex Roolvink als de laatste burgemeester

van Grave!!!

In de extra raadsinformatiebrief komt de onderstaande passage voor: 

Op woensdag 31 maart a.s. om 20.00 uur organiseren wij een raadsbijeenkomst waarin wij u informeren over onze bevindingen uit de verkenning met de Provincie en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Vervolgens willen we een vergadering organiseren van de Land van Cuijk-raad op woensdag 7 april a.s. om 19.30 uur waarin uw raden gevraagd wordt een besluit te nemen over het aansluiten van de gemeente Grave per 1 januari 2022.

In het Land van Cuijk-beraad van 31 maart a.s. (18.30 uur) staan we stil bij de ontstane situatie en maken we definitieve afspraken over het (vervolg)proces voor de raden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens de stuurgroep, W. Hillenaar, voorzitter

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: