Kiezen met je hart voor Grave en met je verstand voor de toekomst !!!

GRAVERMAAT: Het CDA, groep inwoners van Grave en de oppositie blijven de inwoners van Grave informeren.

Door op onderstaande afbeeldingen te klikken krijgt u een beeldvullende scherm, zodat u de teksten goed kunt lezen.

Ook de tekst van de groep Gravenaren die in de ARENA een pagina-grootte advertentie plaatste is terug te lezen in deze peiling-bijdrage.

De teller van het aantal bezoekers vandaag staat al op 675.

Dankzij Whatsapp kan ik deze afbeelding plaatsen.

De spijker op zijn kop.

Met dank aan André; broer uit Grave.
Het CDA plaatste dit op hun Facebookpagina.
Een groep inwoners van Grave deed deze oproep.
GA MEE MET LvC, STEM NEE deed deze oproep.

Reden 9: De gemeente Grave heeft amper 12.500 inwoners. Als onze stad en dorpen mee gaan doen met de nieuwe gemeente Land van Cuijk, dan zal deze gemeente ongeveer 89.000 inwoners hebben. Als je in slechte tijden klappen moet opvangen, dan kun je dat doen met 89.000 inwoners. Immers, samen sterk. Maar in die gemeente profiteer je ook mee van de opbrengsten van de pachtgronden in Sint Anthonis, de industrie in Boxmeer en de werkgelegenheid in Cuijk. We weten en zien allemaal dat Grave het financieel niet breed heeft.

Op de vraag ‘Bent u voor behoud van de gemeente Grave?’ zeggen wij: stem NEE! Ga mee met LvC!

Wij raken in de buurt van de verkiezingsdatum. Reden 11 dient zich aan! Via het Gemeentefonds krijgen Nederlandse gemeenten ieder jaar geld van het Rijk om hun taken uit te voeren. Dit geld wordt voor een groot deel in de vorm van algemene uitkeringen uitgekeerd, overgedragen aan de gemeenten. Dit geld is dan vrij te besteden.

De algemene uitkering uit het Gemeentefonds die een gemeente ontvangt hangt van een aantal indicatoren af. Eén van die maatstaven is het aantal inwoners dat een gemeente heeft. Een grotere gemeente heeft dus méér inwoners en krijgt naar verhouding per inwoner dan ook meer geld van het Rijk. Met dat geld kun je weer goede dingen doen binnen de gemeente.

Op de vraag ‘Bent u voor behoud van de gemeente Grave?’ zeggen wij: stem NEE! Ga mee met LvC!

Campagne artikel in ARENA.

Tekst advertentie in de ARENA van een groep Gravenaren. 

Uw stem voor de toekomst van Grave

Wij, niet politiek gebonden inwoners van Grave, maken ons grote zorgen over de toekomst van ons stadje, een stadje waar we -zoals velen- van houden.

Het gaat niet goed met Grave.

Het Provinciebestuur, de Tweede Kamer, zelfs het Kabinet, hebben hun grote zorg uitgesproken over de bestuurlijke en financiële situatie waarin Grave verkeert. In diplomatieke taal laten zij Grave weten dat het oerdom is om zich van het Land van Cuijk af te keren. Wat is er aan de hand?

Schulden

Grave zit behoorlijk in de schulden die bovendien extreem snel oplopen. Op het Wisseveld is 10 miljoen euro in rook opgegaan door grondspeculaties van de gemeente. Er is voor vele miljoenen via een riskante financiële constructie een overdreven luxe voetbalcomplex gebouwd. Ook zal Grave, omdat de gemeente het faillissement van de scheepswerf heeft veroorzaakt, miljoenen moeten gaan afrekenen met de schuldeisers.

In 2012 bedroeg de schuld van de gemeente 5.8 miljoen euro. Dit jaar loopt die op naar circa 32 miljoen. In acht jaar gaat de schuldenlast ruim vijf keer over de kop.

In diezelfde tijd slonken de toch al magere reserves van 41 miljoen euro naar minder dan 14 miljoen.

Veel gemeenten hebben het financieel moeilijk. In de periode 2014 tot 2019 boekten de Nederlandse gemeenten gemiddeld een verlies van 50 euro per inwoner. In Grave was dat 450 euro per inwoner. Dat is 9 keer zoveel!

Het provinciebestuur waarschuwt Grave al jaren dat het huishoudboekje niet op orde is. Die waarschuwingen werden steeds in de wind geslagen. Nu dwingt het provinciebestuur de gemeente om de komende jaren drastisch te bezuinigen op allerlei diensten, subsidies en voorzieningen en tevens de lasten voor de inwoners extra te verhogen.

In een rapport van de provincie staat ook dat in Grave de natuurlijke aanwas van de bevolking achterblijft en de bevolking vergrijst. Er wordt nauwelijks gebouwd, zeker nietvoor starters en minderverdienenden. Jongeren zoeken hun heil elders, evenals menige ondernemer.

De provincie waarschuwt dat ook deze ontwikkeling “behoorlijke financieel-economische gevolgen zal hebben voor Grave”.

Bestuurlijke crisis.

Grave is nauwelijks nog bestuurbaar.

De burgemeester heeft per 1 april ontslag genomen. De gemeentesecretaris en de raadsgriffier hebben dat afgelopen jaar al gedaan. Er worden vervangers ingehuurd. Van het vierkoppige college dat 3 jaar geleden aantrad is nog maar één wethouder in functie. Grave wordt bestuurd door ‘invallers’.

Ook kan Grave komend jaar geen eigen ambtelijke organisatie meer op de been houden. Ambtenaren moeten dan worden ingehuurd bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Grave is straks sterk afhankelijk van de nieuwe gemeente Land van Cuijk maar heeft er zelf niets in te brengen. De regio zal zich ontwikkelen met Grave toekijkend vanaf de zijlijn.

In de gemeenteraad zijn de verhoudingen verziekt. Daar slaagt men er niet in om in goed overleg belangrijke besluiten te nemen die gericht zijn op de toekomstige ontwikkeling van de stad. Raadsdebatten lopen regelmatig uit de hand. Ook het samenspel tussen de raad en het college wordt in een rapport als onvoldoende beoordeeld.

Uit een onderzoek naar de bestuurskracht van Grave komt naar voren dat deze -in het licht van de grote opgaven waar Grave voor staat- onvoldoende is. Er zal volgens de onderzoekers een flinke kwaliteitssprong nodig zijn. Maar die kan niet gemaakt worden: Grave heeft geen eigen ambtelijke organisatie meer, geen geld en een contraproductieve bestuurscultuur. De zelfstandigheid van de gemeente Grave wordt dan ook als niet houdbaar gezien.

Hoe nu verder?

De voorstanders van zelfstandig Grave in de gemeenteraad hadden de afgelopen jaren geen enkel idee, al helemaal geen plan van hoe het straks verder moet met de zelfstandige gemeente Grave in een omgeving die niets met Grave opheeft. Men lijkt te denken ‘dat zien we dan wel weer’.

Deze voorstanders houden ons voor dat Grave als stadje zal verdwijnen. Dat is kolder. Escharen, Velp en Gassel waren eerder zelfstandige gemeenten. Na het samengaan met Grave is daar niets verdwenen. Integendeel, deze dorpskernen konden uitbreiden en zij floreren nu binnen het groter geheel dat Grave heet. Ook Grave zal als vestingstadje binnen het Land van Cuijk een eigen plek behouden en deze kunnen versterken. Je afkeren van de omgeving is schadelijk voor de ontwikkeling van de stad.

Met nostalgische sentimenten en het verkondigen van allerlei onheil van een grotere gemeente kom je niet verder. De horizon van bestuurlijk en politiek Grave moet verder reikendan de stadsgrens.

Wij stemmen NEE

Grave is er dringend aan toe om goed bestuurd te worden binnen een sterke gemeente Land van Cuijk. Daar ligt immers de toekomst voor onze aanstormende jonge generatie. Niet in een kleine gemeente die zich niet kan ontwikkelen, waarin niet geïnvesteerd kan worden.

Dorpspolitiek in de sfeer van ‘samen met u’ en ‘ons en kent ons’ het is niet meer van deze tijd.

Komende week mag u in een burgerraadpleging uw stem laten gelden. Het is belangrijk dat u dat doet en een krachtig signaal afgeeft over de toekomst van Grave. Maar let op, u krijgt wel een door de coalitiepartijen opgelegde, suggestieve, misleidende vraag voorgelegd. Die luidt: ‘Bent u voor het behoud van de gemeente Grave? Wie voor de toekomst van Grave kiest, beantwoordt de vraag met NEE.

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: