Graveon en Centrummanagement verbijsterd over collegevoorstel uitbreiding Nettorama.

GRAVERMAAT: In IBabs las ik de ingezonden brief van Graveon en het Centrummanagement over het collegevoorstel aangaande de uitbreiding van Nettorama.

Boven deze brief heb ik een foto van een duim naar beneden gezet.

Zo ga je toch niet met de besturen van Graveon en Centrummanagement om.

En er is toch ook overleg van college met de andere supermarkten geweest??

Op 16 februari heb ik al geschreven over de uitbreidingsplannen. Inclusief brief Nettorama. 

Aan:
College van B&W en de gemeenteraad van Grave
Postbus 7
5360 AA GRAVE

collegevoorstel supermarktontwikkeling Grave.  3 maart 2021

Geachte leden van de raad en van de commissies, geacht college,
Met verbijstering hebben wij kennisgenomen van het collegevoorstel aangaande de Nettorama zoals dat voorligt in de Commissie Ruimte van 16 maart 2021 en vervolgens ook in de raad.

Eén- en andermaal heeft uw college en ook de Graafse gemeenteraad zich uitgesproken over de gewenste ontwikkeling van het supermarktlandschap in Grave.

Het college gaf opdrachten voor onderzoek aan onafhankelijke adviesbureaus.

Graveon en Centrummanagement leverden input.

De resultaten van het laatste,finale en meest omvattende onderzoek (door onderzoeksbureau STEC), zijn nog niet in het gemeentebestuur aan de orde geweest.

En toch, er ligt nu een voorstel voor een enorme uitbreiding van de Nettorama; een
voorstel dat haaks staat op alle adviezen tot nu toe en ook haaks staat op hetgeen u geadviseerd wordt door STEC.

Ons is niet bekend of het STEC-advies al aan de gemeenteraadsleden ter hand is gesteld.

In het definitieve advies is geen plaats voor de voorstellen van Nettorama.

Gemeenteraad en commissie hebben dit advies nodigvoor de beoordeling van het voorstel dat nu voorligt.

Wij kunnen het niet verspreiden (afspraak met gemeente), dat moet door de gemeente zelf gebeuren.

En er is meer.

Zoals u weet hebben ook andere supermarkten wensen en plannen.

Het eigen voorstel van Nettorama doorkruist alles.

Hiermee wordt een belangrijk bestuurlijk beginsel geweld aangedaan: fair play.

Voeg hierbij dat Albert Heijn en Jumbo altijd de weg van het overleg hebben gezocht en Nettorama het overleg vrijwel steeds gemeden heeft, dan is dit voorstel extra wrang.

Wij dringen er bij college, commissie en gemeenteraad op aan dit voorstel van de agenda te halen, u aan de door het college met het veld gemaakte afspraken te houden en de koninklijke weg te bewandelen: bespreken van het STEC-advies.

Zo is het met Graveon, het Centrummanagement en met de supermarkten afgesproken.

Namens het Centrummanagement,

H. Schaars,
voorzitter.

Namens Graveon,

R. Broens.
voorzitter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: