Grave kan via novelle mogelijk al per 2022 fuseren – Binnenlands Bestuur

GRAVERMAAT: Deze e-mail kreeg ik van Roel Augusteijn: 

Hier wordt dhr. Leurs blij van…….Groet R.H. Augusteijn
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/via-novelle-kan-grave-wellicht-al-per-2022.16479348.lynkx

Hieronder het bericht uit Binnenlands Bestuur:

VIA NOVELLE KAN GRAVE WELLICHT AL

PER 2022 FUSEREN

De gemeente Grave kan mogelijk toch al per 2022 aanhaken bij het Land van Cuijk, in plaats van pas in 2026. Via een novelle (aangepast wetsvoorstel) kan de gemeente in het wetsvoorstel tot de vorming van die nieuwe gemeente worden opgenomen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken (BZK) staat hiervoor open, maar weet niet of dit scenario haalbaar is.

Serieus kijken

‘Wanneer Grave en de andere vier gemeenten per ’22 samen willen gaan, kijkt Binnenlandse Zaken serieus naar manieren om dit mogelijk te maken’, laat de woordvoerder van Ollongren desgevraagd weten. Het wetsvoorstel tot herindeling van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis tot het Land van Cuijk per 2022 ligt nu bij de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft vorige maand met het wetsvoorstel ingestemd. Als er een novelle komt, schorst de senaat de behandeling van het nu ingediende wetsvoorstel totdat de novelle door de Tweede Kamer is aangenomen.

Zorgvuldige planning

Via een novelle kan Grave in dat wetsvoorstel worden opgenomen. Dat aangepaste wetsvoorstel moet dan nog voor de zomer voor advies langs de Raad van State en vervolgens door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. ‘Dit vraagt om een zorgvuldige planning. We kunnen nu nog niet goed inschatten of dit scenario haalbaar is. Dat hangt ook in grote mate af van de besluitvorming in alle vijf de betrokken gemeenten’, aldus de woordvoerder van Ollongren. BZK staat hierover in nauw contact met de gemeenten en provincie.

Motie Sneller

De inspanningen van de regering om, als Grave alsnog zou willen herindelen, dit per 2022 mogelijk proberen te maken, is mede het gevolg van de motie Sneller die vorige maand werd aangenomen. Als de raad van Grave − mede op basis van de inwonerspeiling die gelijktijdig met de Kamerverkiezingen zijn gehouden − toch zou besluiten tot fusie, moet de regering er alles aan doen dat mogelijk te maken, luidt de strekking van de motie. De Tweede Kamer heeft grote zorgen over de bestuurljke en financiële situatie in Grave. Die zorgen worden door Ollongren gedeeld. Uit die inwonerspeiling is inmiddels gebleken dat een ruime meerderheid van de Gravenaren (67 procent) wil herindelen. De gemeenteraad van Grave besloot daarop afgelopen dinsdag haar zelfstandigheid op te geven en te gaan fuseren met Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Per 2026 of eerder als dat mogelijk is.

Snel duidelijkheid

De provincie Noord-Brabant is altijd sterk voorstander geweest van een Land van Cuijk van vijf gemeenten, inclusief Grave dus. ‘Wij werken dan ook van harte mee aan het realiseren van de wens van Grave. Maar de bal ligt nu bij de vier gemeenten die eerst een standpunt in zullen moeten nemen’, laat de woordvoerder van gedeputeerde Wil van Pinxteren (bestuur, Lokaal Brabant) weten. ‘Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis hebben tot heden om begrijpelijke redenen aangegeven niet eerder met Grave te willen fuseren dan per 1 januari 2026, maar nu de inwoners en het bestuur van Grave zo’n belangrijk en overtuigend signaal hebben afgegeven kan dit aanleiding zijn dit standpunt te heroverwegen,’ aldus de woordvoerder. De provincie wil wel dat er snel duidelijkheid komt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: