Geert-Jan van de Ven: Wat een ommezwaai in jullie standvastige en principiële opvatting!

GRAVERMAAT: Boven deze ingezonden brief van een Graafse inwoner heb ik een foto van een gedeelte van de LPG campagne geplaatst.

Ook Grave-Politiek heeft de brief gepubliceerd.

Ik hoop van harte dat vanavond de Vrede van Grave getekend wordt en dat oppositie en coalitie gezamenlijk via de LPG motie de weg naar aansluiting bij de gemeente Land van Cuijk inslaan.

Een mooi afscheidskado voor onze vertrekkende burgemeester Roolvink.

De Graafse inwoners hebben een duidelijk signaal afgegeven.

SAMEN VERDER IN GRAVE NAAR DE NIEUWE GEMEENTE LAND VAN CUIJK!!!

Beste leden van de LPGfractie

Wat een ommezwaai in jullie standvastige en principiële opvatting!

Bij de eerste keer lezen van dit bericht twijfelde ik nog of ik blij of juist verontwaardigd moest zijn. Na een aantal keren lezen neemt mijn ongenoegen echter steeds verder toe.

Wanneer jullie zo graag rekening houden met de mening van de inwoners van de gemeente Grave waarom hebben jullie ons dan al die jaren sinds de voorgaande inwonersraadpleging gegijzeld op basis van een valselijke interpretatie van de uitslag daarvan? Ook toen was de meerderheid van de inwoners voor samengaan en bestond er alleen geen unaniem beeld met welke andere gemeenten. In de jaren daarna hebben jullie de gemeente Grave als een onbetrouwbare partner neergezet, zowel in de samenwerking binnen de gemeente als daarbuiten. Alles om te laten zien dat we niemand nodig hebben en zelf wel weten wat goed voor ons is. Samenwerking kwam in jullie woordenboek niet voor, ook niet binnen de gemeenteraad in een periode waarin we met forse financiële uitdagingen werden geconfronteerd. Sindsdien hebben jullie de bestuurlijke samenwerking met de Land van Cuijk gemeenten beëindigd en een constructieve samenwerking binnen de ambtelijke organisatie gefrustreerd. Daarbij opgeteld het uitstappen van de samenwerking inzake afvalverwerking zonder zicht te hebben op een concreet en realistisch alternatief maakt dat we de komende jaren nog vaak aan jullie onvermogen zullen moeten denken. Zeker bij de behandeling van de begroting en de vaststelling van de gemeentelijke belastingen. Wat mij betreft denk ik dan niet terug aan een constructieve en ter zake kundige partij maar eerder aan een partij van onbekwame hobbyisten die zichzelf boven anderen plaatsen. Iets meer gemeentebelasting betalen vind ik niet erg wanneer het maar besteed wordt aan het beter maken van Grave en niet aan het compenseren van een onkundig bestuur!

Dit alles overwegende vraag ik me af waarom de LPG nu ineens zo warm loopt voor de wensen van de inwoners en plotsklaps zelfs verdacht snel een motie indient om de herindeling van de gemeente Grave met de gemeente Land van Cuijk te realiseren. Na al die jaren eindelijk een oprechte intentie om de wensen van de inwoners te respecteren of gewoon ordinaire retoriek om als partij aan lijfsbehoud te doen? Gezien de ervaringen van afgelopen jaren gok ik zomaar het laatste……

Het lijkt me verstandig om de besprekingen over samenwerking met een schone lei te beginnen. Niet de ‘talking heads’ die tot nu toe de schade veroorzaakt hebben maar mensen die met een oprechte intentie tot samenwerking ons weer op de kaart zetten als betrouwbare samenwerkingspartner. Hoe mooi zou het zijn wanneer de fractievoorzitters van de coalitiepartijen (ja inderdaad, ik zou mijn hele voorgaande betoog ook kunnen projecteren op Keerpunt die een soortgelijke ommezwaai liet zien en de VVD die sinds de verkiezingen niets meer van zich laat horen in de media) zich onbaatzuchtig terugtrekken evenals de aan hen gelieerde wethouders en zo ruimte maken voor frisse en meer constructieve gesprekspartners. Dan laten ze pas echt zien dat ze rekening houden met de wensen van de inwoners van de gemeente Grave!

Oh ja, aangezien jullie ons al genoeg gekost hebben nog een paar gratis bespaartips om ook alvast rekening te houden met de portemonnee van de inwoners:

– neem tegelijk met de burgemeester afscheid eind van deze maand dat scheelt de gemeente energie en kosten en

– rechthebbenden op een wachtgeldregeling zien daarvan af zoals één van de wethouders recent zelf ook al voorstelde in de media!

Geert-Jan van de Ven

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: