Extra raadsinformatiebrief vanuit Land van Cuijk i.o.: herindeling L.v.C. – Grave.

GRAVERMAAT: Er is een extra raadsinformatiebrief in de gemeenten in het Land van Cuijk verspreid over extra raadsbijeenkomsten en vergaderingen n.a.v. een verzoek vanuit Grave en verkenningen door de stuurgroep.

Gaan de gemeenten in het Land van Cuijk samen besluiten om alsnog per 1 januari 2022 een Groot Land van Cuijk te vormen?

Prachtig resultaat dankzij een massaal NEE tegen zelfstandigheid van Grave.

Nog even afwachten.

Geachte raadsleden,
De inwoners van de gemeente Grave hebben op 17 maart jl. in ruime meerderheid gekozen voor de gemeente Land van Cuijk. In de raadsvergadering van Grave is vervolgens op 23 maart jl. een motie aangenomen waarin wordt uitgesproken aan te willen sluiten bij de gemeente Land van Cuijk i.o. per 1 januari 2026 of zoveel eerder indien mogelijk.

Het college van de gemeente Grave heeft op 26 maart jl. de stuurgroep verzocht zich gezamenlijk in te spannen om een aansluiting van Grave bij de gemeente Land van Cuijk i.o. per 1 januari 2022 mogelijk te maken.

De stuurgroep heeft afgelopen week met de Provincie en het ministerie van Binnenlandse Zaken een uitvoerige verkenning gedaan naar de mogelijkheden voor aansluiting van Grave bij de gemeente Land van Cuijk i.o. per 1 januari 2022.

Om de besluitvorming hierover door de raden op een zorgvuldige wijze te laten plaatsvinden stellen wij u de volgende procedure voor.

Op woensdag 31 maart a.s. om 20.00 uur organiseren wij een raadsbijeenkomst waarin wij u informeren over onze bevindingen uit de verkenning met de Provincie en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Vervolgens willen we een vergadering organiseren van de Land van Cuijk-raad op woensdag 7 april a.s. om 19.30 uur waarin uw raden gevraagd wordt een besluit te nemen over het aansluiten van de gemeente Grave per 1 januari 2022.

In het Land van Cuijk-beraad van 31 maart a.s. (18.30 uur) staan we stil bij de ontstane situatie en maken we definitieve afspraken over het (vervolg)proces voor de raden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens de stuurgroep, W. Hillenaar, voorzitter

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: