Eerlijkheid duurt het langst.

GRAVERMAAT: Beste volgers van mijn website.

De komende dagen beslist u over de bestuurlijke toekomst van Grave.

Al meer dan 20 jaar voel ik me betrokken bij de Graafse politiek.

Ik informeer u bijna dagelijkse over Graafse politieke en andere zaken.

Vorige week had de site dagelijks meer dan 1000 bezoekers.

Als kritisch volger zal ik enkele artikelen plaatsen van anderen maar ook twee zaken aan de orde stellen die me van de week opvielen.

1. Mevrouw Astrid Bannink, fractievoorzitter van de LPG, deed een beschuldigende opmerking aan het adres van de regiegroep Land van Cuijk.

2. In IBabs trof ik een bijdrage aan over de gelden uit het gemeentefonds die dramatisch dalen voor een kleine gemeente zoals Grave.

Als Grave zich bij het Land van Cuijk aansluit komen er meer middelen naar de Graafse inwoners!!


1. Astrid Bannink tijdens het debat tussen vijf fractievoorzitters in het Oude Stadhuis. 

Mevrouw Bannink beschuldigde in het debat over de bestuurlijke toekomst van Grave politieke beïnvloeding door de regiegroep van Land van Cuijk i.o.

De handtekening onder de dienstverleningsovereenkomst met Grave is nog steeds niet gezet om politieke redenen suggereerde ze.

De provincie heeft Grave onder curatele geplaatst omdat die handtekening ontbrak laat de LPG regelmatig weten.

Maar verzwegen wordt dat er meerdere redenen waren waarom Grave onder toezicht staat.

Er is zelfs een bemiddelaar bezig om alsnog een DienstVerleningsOvereenkomst tussen Grave en de regiegroep te kunnen afsluiten over de inzet van ambtenaren van de gezamenlijke organisatie.

Jammer genoeg krijgen we het resultaat van die bemiddeling niet meer voor de inwonerspeiling te horen.

AL IS DE LEUGEN NOG ZO SNEL DE KIEZER ACHTERHAALT HAAR WEL.

2. Voorlopig herverdeeleffect gemeente Grave.

Het voorlopige herverdeel effect bedraagt € 37 nadelig per inwoner voor gemeente Grave. Uitgaande van 12.400 inwoners betekent dit uiteindelijk een nadeel van € 458.800 per jaar.

De fondsbeheerders wijzen er op dat het gaat om voorlopige uitkomsten, omdat de verdeling vanaf het basisjaar 2017 nog geactualiseerd moet worden naar meer recente cijfers.

Ingroeipad

Het voorstel voor de invoering van de nieuwe verdeling gaat samen met een voorstel voor een ingroeipad waarmee de herverdeeleffecten verspreid over een aantal jaren worden ingevoerd. Er is afgesproken een generiek ingroeipad te hanteren met een herverdeeleffect van maximaal € 15 per inwoner per jaar. Dat wil zeggen dat het nadeel voor gemeente Grave op basis van de voorlopige cijfers€ 15 per inwoner is voor het jaar 2023, € 30 per inwoner voor het jaar 2024 en vanaf 2025 € 37 per
inwoner.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: