Duiding inwonerspeiling. LPG en VVD dienen motie in.

GRAVERMAAT: Vanavond komt de gemeenteraad bijeen om de uitslag van de inwonerspeiling te duiden.

Gaat de gemeenteraad van Grave vanavond een historisch besluit nemen?

De inwoners hebben gesproken en de herindeling met Land van Cuijk komt eindelijk in zicht.

Gaat deze dag de geschiedenis in als de Vrede van Grave?

Coalitie en oppositie trekken gezamenlijk op. 

De LPG heeft al via de media laten weten dat ze met een motie komen.

De fractievoorzitter van de LPG, Astrid Bannink, ondertekende mede de motie. 

De inhoud van de motie is toegevoegd bij de vergaderstukken.

Hieronder de tekst van de motie die door de LPG en VVD wordt ingediend. 

De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen op 23 maart 2021,
Gehoord de beraadslaging;

Constaterende dat

 • er op 17 maart 2021 een inwonersraadpleging heeft plaatsgevonden conform de op 18-2-2020 door de raad aangenomen motie “Bestuurlijke toekomst en timing inwonersraadpleging”.
 • het opkomstpercentage van kiesgerechtigden bij deze inwonersraadpleging 78,96% was en daarmee representatief is.
 • de vraag “Bent u voor behoud van de gemeente Grave” door 28,19% met ‘JA’ en door 71,15% met ‘NEE’ is beantwoord.
 • de kiesgerechtigde inwoners met een duidelijke meerderheid zich hebben uitgesproken over de heroverweging van de zelfstandigheid van de gemeente Grave.
 • we als Lokale Partij Grave vinden dat een zelfstandige gemeente Grave het beste is voor onze gemeente en inwoners, maar we ook altijd hebben gezegd dat we de mening van de inwoners respecteren.

Overwegende dat:

 • de kiesgerechtigde inwoners met de uitslag van de inwonersraadpleging impliciet aangegeven hebben aan te willen sluiten bij de gemeente Land van Cuijk i.o..
 • de gemeente Land van Cuijk i.o. in het lopende herindelingsproces uitgaan van een samenvoeging van de 4 gemeenten op 1-1-2022.
 • de gemeente Land van Cuijk i.o. in het herindelingsontwerp heeft aangegeven dat eventuele aansluiting van de gemeente Grave op zijn vroegst per 1-1-2026 mogelijk is het wetsvoorstel voor dit herindelingsproces ter beoordeling aan de Eerste Kamer voor ligt.
 • demissionair Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een schriftelijke reactie op gestelde vragen over toevoeging van de gemeente Grave aan dit herindelingsproces heeft aangegeven dat “uitstel leidt tot frustratie van een kwalitatief goed herindelingsproces.
 • Doorgang van deze herindeling daarentegen leidt tot een sterke nieuwe gemeente waarop een eventuele latere toevoeging van de gemeente Grave weinig impact zal hebben.
 • De herindeling dient in de ogen van de regering daarom doorgang te vinden.”
  dit zou betekenen dat de gemeente Grave op zijn vroegst m.i.v. 1-1-2026 kan aansluiten bij de gemeente Land van Cuijk.
 • er wellicht mogelijkheden zijn om deze samenvoeging eerder te laten plaatsvinden.
 • hierover in overleg dient te worden gegaan met de gemeente Land van Cuijk i.o. en de Provincie.
 • wij ons zullen blijven inzetten om te zorgen dat de wensen van onze inwoners worden gehoord in welke bestuurlijke context dan ook.

Verzoekt het college:

Om gesprekken te starten met de Stuurgroep Land van Cuijk en de Provincie Noord-Brabant met als doel de herindeling van de gemeente Grave met de gemeente Land van Cuijk i.o. te realiseren per 1 januari 2026 of zoveel eerder indien mogelijk.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Namens de fractie LPG
A. Bannink

Namens de fractie VVD
R. Bannink

Een gedachte over “Duiding inwonerspeiling. LPG en VVD dienen motie in.

 • 23 maart 2021 om 17:08
  Permalink

  Klein detail (maar omdat het historisch natuurlijk ook perfect moet zijn):
  Als je een motie begint met “de raad van de gemeente Grave” dan schrijf je niet in een overweging “we als een lokale partij Grave vinden dat”…

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: