ARENA. Leo de Vreede: Zou het nog gekker kunnen?

GRAVERMAAT: Leo de Vreede stuurde onderstaande ingezonden brief naar de ARENA. Op de foto uit mijn archief zit Leo op de plek van de insprekers. 

INGEZONDEN: Zou het nog gekker kunnen?

Door Leo de Vreede

Op 17 maart wordt een inwonersraadpleging gehouden waarbij ja of nee moet worden geantwoord op de vraag “Bent u voor het behoud van de gemeente Grave”. Dat is een gekke vraag want waardoor wordt het voorbestaan van Grave inclusief Escharen, Gassel en Velp nu eigenlijk bedreigd?

Bekend is wel dat aan de gemeenteraad diverse malen de vraag is voorgelegd of Grave moet meedoen aan het samenvoegen van de 5 gemeenten in het Land van Cuijk. 8 Leden van de raad zijn daarop tegen en 7 zijn er voor. Om de raadsleden te ondersteunen bij het omzetten van hun voorkeur in een besluit heeft op verzoek van de 8 het college nu die raadpleging georganiseerd. Voor die gekke vraagstelling daarbij draagt het college geen verantwoordelijkheid. Vraag en mogelijke antwoorden en de wijze waarop de bevolking zou worden geïnformeerd waren vastgelegd in een motie van Keerpunt 2010, gesteund door LPG en VVD (de acht).De motie is keurig uitgevoerd daar is niets geks mee.

Het nu nog houden van de raadpleging is wel gekkenwerk Inmiddels hebben 4 van de 5 gemeenten besloten dan maar zonder Grave samen één gemeente Land van Cuijk te vormen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wet die daarvoor nodig is. Dat de Eerste Kamer nog roet in het eten zal gooien is uitgesloten. Wat de raadpleging ook oplevert en wat de raad van Grave daarmee doet, is dus niet meer van belang. Op 1 januari 2022 gaat de gemeente Land van Cuijk zonder Grave van start. De raadpleging geeft mogelijk wel inspiratie voor de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Eigenlijk is het ook wel gek dat de raadsleden aan ons vragen wat we er van vinden om vervolgens alles doen om ons te verleiden te kiezen wat zij het beste vinden. Zij hebben onze raad niet nodig maar willen alleen rugdekking. Er wordt dus campagne gevoerd alsof het om een referendum gaat en zo’n referendum kan in Nederland niet.

Wat niet zo gek is dat de partijen die willen dat we “Ja” aankruisen (, dus niet willen dat we deel gaan uitmaken van de gemeente Land van Cuijk, maar volgens de regels voor de raadpleging mag dat zo niet worden genoemd) hun propaganda plaatsen dicht bij de gemeentelijke informatiepagina. Daarmee wordt natuurlijk vertrouwen gewekt en dat is wel nodig ook.

Want intussen is gebeurd wat velen al vele jaren zagen aankomen: de provincie is van mening dat de gemeente Grave het financieel niet redt en eist dat de OZB drastisch wordt verhoogd en de subsidies even drastisch worden verminderd. Dat past natuurlijk niet zo best als argument om aan te tonen dat de gemeente Grave het zelf best afkan met een eigen gemeenteraad en inhuren van ambtenaren van de nieuwe gemeente die we niet bij name mogen noemen.

De redenering die LPG daarvoor gebruikt laat zich het beste en het kortste omschrijven met: “Als Mercedes zijn prijzen drastisch verlaagt en ook de huizen een stuk goedkoper worden kan iedereen in een huis met een mercedes en ruimte voor een pony wonen.” Dat is een veel gebruikte zin in de TV-serie met de naam Schone Schijn. En dat is het ook.

Het wordt steeds gekker. In de paginagrote advertentie van Keerpunt 2010 stelt Ben Litjens van Keerpunt 2010 de vraag: “Welke betekenis moet ik toekennen aan de komende inwonersraadpleging?” Een goede vraag, want daar zit ik ook mee. En de fractieleider van Keerpunt 2010 zou het antwoord zelf het beste moeten weten. Want de hele raadpleging en de vorm waarin die wordt gehouden is zijn idee. Maar ook Ben vindt de raadpleging niet waardig, wat dat ook moge betekenen.

Op 23 maart vergadert de raad met de bedoeling te bepalen welke conclusie uit de raadpleging moet worden getrokken. De opzet van de hele operatie was natuurlijk dat een keuze gemaakt zou worden tussen autonoom blijven en aansluiten bij de gemeente die we niet bij name mogen noemen. Toen de vraag hoe op de raadpleging moest worden gereageerd in de agendacommissie aan de orde kwam durfde niemand het initiatief voor het opstellen van een raadsuitspraak te nemen.

En dus ligt de gebruikelijke reactie van de raad op inbreng van gemeentenaren voor de hand: voor kennisgeving aannemen. En dat is gek genoeg nog niet zo gek.

Zal het debat op omroep Land van Cuijk (mag die nog wel zo worden genoemd) meer duidelijkheid brengen? Ik help het u hopen en dat doet leven.

Leo de Vreede

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: