Louis Sparidans: Belangrijk voordeel van een grotere gemeente.

GRAVERMAAT: Louis Sparidans schrijft een artikel over een belangrijk voordeel van een grotere gemeente. 

Belangrijk voordeel van een grotere gemeente

Voordat ik 37 jaar geleden naar Grave kwam, woonde ik daarvoor in vier andere Brabantse gemeenten. Alle vier gemeenten hebben intussen al ervaringen met herindelingen, ook wel fusies genoemd.

Ik heb in die gemeenten nog steeds vrienden wonen, waarmee ik nog geregeld contact onderhoud. Zodoende blijf ik ook op de hoogte van hun politieke wel en wee. Het is niet altijd alleen maar ‘rozengeur en maneschijn’, maar één ding springt er wel positief bovenuit en dat is hun zogenoemd KERNENBELEID.

In de nieuwe gemeente Land van Cuijk wordt ook kernenbeleid ingevoerd. Daar noemen ze dat kernendemocratie, maar daarmee wordt hetzelfde bedoeld. De gemeente Grave kent zoiets niet en dat is heel erg jammer.

Daardoor worden de inwoners van Grave MINDER gehoord. Grotere gemeenten met méér inwoners krijgen voor kernenbeleid namelijk méér geld van het Rijk per inwoner. Zo doende is er dan méér mogelijk.

Afgelopen week kreeg ik over dat kernenbeleid in een van die grotere gemeenten een leuk en enthousiast bericht toegestuurd door een van mijn vrienden. Er wordt daar per kern volop gewerkt aan het verbeteren van de LEEFOMGEVING in de verschillende wijken aan de handvan een viertal aspecten. Ik sluis een en ander hieronder in een verkorte vorm aan u door.

Samenleven in de wijk. (sociale cohesie) met suggesties voor activiteiten, evenementen, samen bewegen en ontmoetingsplekken.

Het aanzien van de wijk. (afval, vervuiling en verloedering) met ideeën voor opruimacties en verbetervoorstellen voor de openbare ruimte.

Vergroening van de wijk. Aan de hand van oproepen voor meer, beter en ander groen in de wijk.

Woonomgeving. (bouwen, wonen, straat- en parkeer-inrichtingen). Tevens met opmerkingen over staat van onderhoud, “slechte” plekken en de wijze van bouwen.

Er wordt per wijk extra geld uitgetrokken en de mensen worden ook van de werkzaamheden exact op de hoogte gehouden. Het werkt perfect, voegt mijn vriend er nog aan toe. Ook op ‘ongenoegens’ wordt alert én persoonlijk gereageerd. De mensen zijn enthousiast en merken ook dat er écht met hen wordt rekening gehouden!

Maar ja, dat kan alleen in een grotere gemeente!

Louis Sparidans

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: