Reden 38 en 39 om “NEE” te stemmen. Ga mee met LVC, stem NEE!!

GraverMaat: Op de Facebookpagina van Ga mee, stem NEE! Zijn weer enkele redenen geplaatst om NEE te stemmen bij de burgerpeiling. 

Reden 38: In Mill kozen de inwoners ook voor het Land van Cuijk! Wij blijven toch niet alleen achter?!

In januari 2020 hield de gemeente Mill & Sint Hubert een inwonersraadpleging over zelfstandigheid of aansluiten bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De uitslag was overdonderend: Dik 60% opkomst (zonder nationale verkiezingen overigens!) en driekwart stemde vóór aansluiting bij Land van Cuijk. Onder de slogan ‘van niks komt niks, van wat komt wat’ kwam er in Mill een heuse beweging op gang die voor verandering durfde te gaan. Dat kán in Grave, Escharen, Gassel en Velp ook! Alleen moet je dan op 17 maart NEE stemmen op de vraag of je voor behoud van de gemeente Grave bent.

Op de vraag ‘Bent u voor behoud van de gemeente Grave?’ zeggen wij: NEE! Ga mee met LvC!

Reden 39: Een Graafse raad is duur….een betere zit bij de buur!!!

De provinciale benchmark woonlasten van Noord-Brabant over 2020 van Coelo laat zien dat we in de gemeente Grave gemiddeld 828 euro betaalden voor OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Daarmee betalen we als inwoner meer dan het landelijke én het provinciale gemiddelde. Cuijk (700 euro) en Boxmeer (739 euro) zitten beduidend lager, en onder die gemiddelden. Als we dan de vooruitzichten voor de gemeente Grave zien in het kader van het preventief toezicht door de provincie en de afgekeurde gemeentelijke begroting voor 2021, dan weten we dat de provincie verlangd dat Grave 1.7 miljoen euro moet vinden in 2021 in de vorm van bezuinigingen en lastenverhoging. Plus we hadden al de nodige bezuinigingen voor de boeg (zorg minus 250.000 euro per jaar en subsidies gemeenten minus -300.000 euro per jaar vanaf 2022) en dan hebben we nog niets gezegd over het scheepswerf drama en de financiële gevolgen daarvan! Reden 39 staat.

Op de vraag ‘Bent u voor behoud van de gemeente Grave?’ zeggen wij: NEE! Ga mee met LvC!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: