Nieuwe website gelanceerd: www.zelfstandiggrave.nl

GRAVERMAAT: Op Facebook verscheen een bericht van Zelfstandig Grave.

Onder het motto beslis, ZELF standig, Grave staan de standpunten van de LPG.

Om een afgewogen oordeel te kunnen maken plaats ik deze informatie uit het Ja front. 

Als je klikt op de lijst van vrienden die Zelfstandig Grave leuk vinden kom je veel LPG leden en aanhangers tegen. 

Onze prachtige gemeente Grave mag niet verloren gaan in de nieuwe grote gemeente Land van Cuijk! Laten we de regie blijven houden over onze eigen leefomgeving.

Nu staan we, als inwoners van Grave, Velp, Escharen en Gassel, samen met onze verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers centraal bij het gemeentebestuur. De dienstverlening is bovendien altijd dichtbij, er zijn korte communicatielijnen en de betrokkenheid van de inwoners en de gemeentelijke organisatie is groot.

Laten we onze gemeente financieel gezond houden en samen de zelfstandige gemeente Grave verder vormgeven. Daar is een gemeentebestuur voor nodig dat de schouders eronder zet, de inwoners bij de gemeentepolitiek betrekt en maatschappelijke betrokkenheid toont. Immers, hoe kleiner de gemeente, hoe groter de betrokkenheid! Kies verstandig voor zelfstandig, stem JA op 15, 16 en 17 maart!

Onder het kopje Onze standpunten staan diverse onderwerpen:

Blijf baas in eigen gemeente.

Bestuurskracht staat los van bestuursvorm.

Groter is duurder!

De dienstverlening gaat gewoon door.

De financiën van Grave zijn geen reden om te herindelen.

Doe niet blind mee aan de Haagse dwang tot herindelen.

Bezint eer ge begint!

Kernendemocratie is oude wijn in nieuwe zakken.

Als Land van Cuijk haar afspraken nakomt, zal het toezicht eraf worden gehaald.

Samenwerking is prima, maar wel met de regie in eigen hand!

Het faillissement van de scheepswerf zal niet leiden tot het faillissement van de gemeente.

De ontwikkeling van Sportpark De Kranenhof kent alleen maar winnaars.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: