Louis Sparidans: Leugen en bedrog vieren hoogtij in Grave. Oproep aan de burgemeester.

GRAVERMAAT: Louis Sparidans reageert op de laatste ontwikkelingen in Grave. O.a. op de komende forse OZB verhoging in de Herstelbegroting.

Louis schreef ook een oproep aan de burgemeester. 

De gemeente Grave is volledig de weg kwijt of ….. misschien is dat ook juist wel de opzet.Laat ik beginnen met de list die onze burgemeester alle inwoners van 18 jaar en ouder op 17 maart a.s. aan ons voorschotelt. Hij legt ons dan maar één vraag voor: ‘Bent u voor het behoud van de gemeente Grave?’ En verder niks.

U snapt het al. Hij wil natuurlijk dat u met ‘ja’ antwoordt, anders zou hij u niet die (onfatsoenlijke) suggestieve vraag hebben voorgelegd. Als u met een ‘nee’ antwoordt, vertelt hij er niet bij wat er dan gebeurt. Hij gaat er vanuit dat u dat wel weet.

Dan gaan we ons op termijn aansluiten bij het Land van Cuijk, waardoor het bestuur van onze gemeente er behoorlijk op vooruit zal gaan, nog afgezien van de financiële puinhoop waarin Grave zich thans bevindt.

Voor de burgemeester zélf maakt het niks meer uit. Hij stapt over een maand toch op, heeft hij al laten weten. Het maakt hem niks meer uit hoe het dan verder gaat met Grave. Hij heeft er wel een mening over maar die is alleen bekend aan zijn vrouw, heeft hij meermaals vol trots laten weten.

Hij meent het goed, maar is er nooit in geslaagd om Grave op één lijn te krijgen. De meningsverschillen in de gemeenteraad zijn tot het kookpunt opgelopen. Hij zat er altijd bij en keek er alleen maar naar.

Achter zijn standpunt gaan namelijk alleen de meningen van de LPG, VVD en Keerpunt 2010 schuil. Partijen die altijd alléén maar beweren alle belangen van álle inwoners te verdedigen.

De andere partijen doen er naar hun mening helemaal niet toe.

Dat Grave zich in een financiële noodsituatie bevindt, weet u al langer. De Provincie houdt daar, als enige gemeente in de provincie die zich in zo’n situatie bevindt, nauwgelet toezicht op. Grave moet uit het moeras getrokken worden!

Maar ondanks dat werd een dezer dagen bijna ‘blijmoedig’ medegedeeld, dat Grave op aanwijzing van de Provincie de OZB drastisch ‘moet’ gaan verhogen. ‘Bedrog’ is hiervoor eigenlijk nog een té net woord. Veel mensen zullen ‘besodemieterd’ toepasselijker vinden.

En dan heb ik het nog niet eens gehad over het scheepswerfdrama, waarvoor de gemeente door de hoogste rechter verantwoordelijk gesteld is. Wie wil eigenlijk een zogenaamd zelfstandig Grave nog behouden? Ik in ieder geval niet. Mijn antwoord is dus ‘NEE’.

Een oproep aan de burgemeester

Onlangs vond een van uw laatste raadsvergaderingen plaats, waarin u optrad als voorzitter. Op de agenda stond o.a. het raadsvoorstel met betrekking tot het bedrijf van raadslid Ben Litjens.  U kent daarvan alle ins en outs, dus een verdere toelichting is overbodig.

Ook de meeste inwoners van Grave, Escharen, Velp en Gassel zijn daarvan inmiddels voldoende op de hoogte, dus ik ga niet verder in op de details.

Het raadsvoorstel werd aangenomen met 8 stemmen van de coalitie, de LPG, VVD en Ben Litjens zélf, vóór en 7 stemmen tegen. Een gebruikelijke stemverhouding in Grave, maar toch.

Ik volgde de vergadering online en was aanvankelijk lichtelijk verbaasd dat de heer Litjens als belanghebbende en als ‘hekkensluiter’ bij de stemming de doorslag gaf. Doordat ik bij u geen enkele uitdrukking van vertwijfeling waarnam, nam ik aan dat u zich erop had voorbereid, en dus wist dat dit ‘wettelijk’ door de beugel kon.

Ik ken uw gedrag in de gemeenteraad vooral als een ‘topambtenaar’ die altijd wijst op een juiste toepassing van de regeltjes, dus in eerste instantie was de kous daarmee voor mij áf.

De dagen ná deze vergadering sloeg evenwel de vertwijfeling toe, niet alleen bij mij maar óók bij vele anderen, toen bleek dat zelfs hoogleraren u veroordeelden omdat deze casus wettelijk gezien beslist ontoelaatbaar is geweest. In strijd met de gemeentewet, maar ook met alle jurisprudentie-gevallen in dit verband.

Het moet uw eer te na zijn, om hier niet op te reageren!

Temeer omdat u over een maand EERVOL met ontslag hoopt te mogen gaan en niet als een burgemeester met een smet ‘op uw ziel’.

Louis Sparidans

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: