Hoezo worden de burgers in Grave gehoord?

GRAVERMAAT: Via Graafse bronnen kreeg ik deze mail doorgestuurd over bomenkap in Escharen. 

Onderwerp: Kap bomen Zanddijk en St Machutusweg vooruitlopend op omgevingsvergunning.

Aan projectleider, directievoerder toezichthouder  ‘herinrichting enkele straten Escharen’ en enkele raadsleden gemeente Grave,

De bewoners op de Zanddijk  hebben op 9-2-21 een brief van de gemeente ontvangen dat met de bomenkap in de week van 22 februari zal worden begonnen (bilage).

In mijn opinie kan vooruitlopend op de vergunning niet met de kap begonnen worden omdat in de bijlage van de beschikking in de twee kaartjes `legenda verhardingen` genoemd en ingetekend staan: `te kappen bomen`, waaronder de bomen op de Zanddijk en St Machutusweg.

Dit betekent dat het kappen van de niet beschermde bomen op de Zanddijk en St Machutusweg integraal onderdeel van de werkzaamheden vormen. 

Temeer omdat in de getekende brief bij de beschikking inzake G 15737/Z/20/268885 aan de projectleider Dhr. G Silvertand staat geschreven:

‘Inwerkingtreding. Wij wijzen u erop dat u pas de dag nadat de bezwarentermijn is verstreken gebruik mag maken van deze omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning treedt pas op dat moment in werking. Indien binnen de bezwarentermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, dan dient de beslissing op dat verzoek te worden afgewacht’

En verder: Voor het realiseren van uw project heeft u naast de omgevingsvergunning nog andere toestemmingen en / of voorzieningen nodig. Het betreft hier de volgende de toestemming: kapvergunning. Zonder deze toestemmingen en / of voorzieningen is realisatie van uw project niet mogelijk (bijlage). De laatste opmerking betreft een kapvergunning voor de beschermde bomen aan de Beerschemaasweg.

Ik verzoek daarom de gemeente dringend met de kap te wachten totdat aan alle voorwaarden van de omgevingsvergunning is voldaan.

Ter informatie: Ik heb bij de gemeente bezwaar ingediend tegen de omgevingsvergunning voor het herinrichten van de diverse straten te Escharen.  De rechtbank heb ik verzocht om een voorlopige voorziening tegen de omgevingsvergunning, inclusief het voortijdig kappen van de niet kapvergunningsplichtige bomen op de Zanddijk en St Machutusweg op basis van bovenstaand argument.   

Met vriendelijke groet,

Friede Simmes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: