ARENA: Boven alle twijfel verheven…of toch niet?

GRAVERMAAT: In de ARENA is de onderstaande ingezonden brief te lezen.

Door Geert-Jan van de Ven

Lange tijd heb ik me afzijdig gehouden van het gerommel in de Graafse politiek. Net als bij voetbal staan ook hier namelijk vele deskundigen aan de zijlijn en weten ‘het beter’. Lokale bestuurders moeten complexe vraagstukken oplossen en daarbij zoveel als mogelijk recht doen aan de belangen van alle inwoners. Binnen het democratisch bestel mogen en moeten wij daar op vertrouwen ook al betekent dit dat we niet altijd ‘onze zin krijgen’. Dat vind ik prima, zo werkt een democratie waarbij wij ons getrapt laten vertegenwoordigen.

Ik mag dan wel verwachten dat deze vertegenwoordigers absoluut integer zijn en handelen en zelfs boven iedere twijfel van niet-integer handelen verheven zijn. En hier wringt voor mij nu net de schoen wanneer ik lees dat raadslid Litjens heeft meegestemd in een zaak die hem persoonlijk betreft en daarin zelfs de doorslaggevende stem heeft gehad. Dit is voor mij de druppel die de emmer doet overlopen!

Een aantal op zijn minst opvallende waarnemingen…
Hoe toevallig is het dat een raadslid tientallen jaren met het gemeentebestuur overhoop ligt en precies nu hij een gemankeerde coalitie met zijn steun aan een meerderheid in de gemeenteraad helpt een schijnbaar riante oplossing krijgt aangereikt?
Hoe toevallig is het dat een VVD raadslid standpunten inneemt die niet overeenkomen met die van de lokale achterban en zijn landelijke partij maar wel volledig in lijn zijn met de standpunten van LPG waarvan zijn zus toevallig de fractievoorzitter is?
Hoe toevallig is het dat de oppositie gebrek aan fatsoen wordt verweten terwijl de LPG wethouder en fractievoorzitter respectloos om lijken te gaan met leden van de oppositie wanneer die kritische vragen stellen of alternatieve voorstellen doen?
Hoe toevallig is het dat de fractievoorzitter van de LPG het provinciebestuur verwijt zich te bemoeien met lokale politieke vraagstukken onder het mom van toezichthouder op een niet-goedgekeurde en kwalitatief ondermaatse begroting (hetgeen gewoon een wettelijke taak is in het Nederlandse Huis van Thorbecke van 3 bestuurslagen)?
Hoe toevallig is het dat de begroting keer op keer sluitend lijkt te zijn gemaakt middels aannames dat onzekere posten positief uitvallen maar wij uiteindelijk vanaf 2023 een fors hogere gemeentebelasting gaan betalen om de tekorten te dekken?
Hoe toevallig is het dat een tijdelijke wethouder het contract met de afvalverwerking (toevallig van het samenwerkingsverband Land van Cuijk) opzegt zonder zicht te hebben op een andere dienstverlener en kosten en daarbij zelf zakelijke relaties heeft met andere afvalverwerkingsorganisties?
Hoe toevallig is het dat de burgemeester in het begin van zijn periode erg ‘close’ omging met een deel van de raadsleden en nu geen gezaghebbende positie meer kan innemen?
Hoe toevallig is het dat in een vergadering van de gemeenteraad geen kritische vragen mogen worden gesteld en de coalitie alle initiatieven ‘kaapt’ met procesacties (Bannink, LPG), niet begrijpt wat de burgemeester uitlegde waarop deze het nogmaals uitlegt (Bannink, VVD) en de hele vergadering zoekend om zich heen kijkt alsof hij niet weet waar het over gaat en welk standpunt in te nemen (Litjens)?
Hoe toevallig is het dat dit jaar wederom een taalkundig kunstige maar o zo suggestieve vraagstelling is opgesteld ten behoeve van de volksraadpleging waarbij niet direct duidelijk is waar je nu precies voor stemt met ‘ja’ of ‘ nee’?
Ik realiseer me dat bovenstaande waarnemingen zich richten op de huidige coalitie en dat er ook voorbeelden te geven zijn van oppositiepartijen en vroegere gemeenteraden (denk b.v. aan de twijfelachtige casussen Wisseveld en de Prinses Margriet). Maar ja, adel verplicht nu eenmaal en wanneer je in de spotlights van de democratie staat is het essentieel dat je boven alle twijfel verheven bent. Voor mijn werk heb ik op vele plaatsen in de wereld mogen werken met openbare bestuursorganen en zelden heb ik zo’n twijfelachtige situatie meegemaakt waar op zijn minst zoveel twijfels zijn aangaande integriteit. Mijn ervaring is dat dit met name een voedingsbodem vindt waar persoonlijke en zakelijke relaties te dicht bij elkaar komen. Voor mij is dit dan ook de belangrijkste reden om bij de volksraadpleging aan te geven dat ik niet hecht aan het voortbestaan van een (zelfstandig) Grave (NEE dus). Voor mij liever als stad Grave verder als onderdeel van een grotere gemeente met een professioneler bestuur dan wij ooit zelfstandig zullen krijgen.

En wat nu nog te doen met die twijfel? Ik geloof niet in zoveel toevallige ‘uitglijders’, mijn ervaring is dat daar waar rook is ook daadwerkelijk vuur is! Ik heb inmiddels dan ook zo weinig vertrouwen in de coalitie die domineert in onze gemeenteraad dat het de burgemeester zou sieren wanneer hij als laatste krachtige daad een integriteitsonderzoek zou starten en voor wat betreft de zaak Litjens zelfs aangifte en onderzoek door de Rijksrecherche. Al was het maar om alle twijfel weg te nemen bij de betrokkenen!

Een inmiddels bezorgde inwoner van het mooie Grave,
Geert-Jan van de Ven

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: