Wil Baaijens reageert op Facebook bericht LPG.

De LPG publicatie.

GraverMaat: Wil Baaijens reageert op een Facebookbericht van de LPG over bouwplannen op het voormalig GVV terrein en Hockeyveld. Boven dit artikel een foto uit mijn archief waarop Wil overlegt met de Gelderlander journalist Frank Houtappels.
Door op de afbeelding te klikken krijg je een schermvullende tekst!

Beste LPG-fractie,

Onderstaande e-mail kreeg ik vanmiddag van een facebook-volgeling. Naar aanleiding hiervan mijn reactie aan jullie omdat ik niet op facebook actief ben of wil zijn.

De wijsheid die jullie in de facebook-advertentie  propageren is slechts halve wijsheid en halve waarheid. Ik denk dat het heel aannemelijk te maken is dat één: de opbrengst van de gronden een noodzakelijkheid is om het EGS’20- sportcomplex te kunnen bekostigen en dat twéé: het ten gelde maken van de GVV’57 sportvelden tegenstrijdig is met het creëren een goede “sociale culturele” situatie in de Wijk Grave-West.

In bijlage 1 een artikel op de website van www.gravepolitiek.nl , ( ik neem daar geen deel meer aan, alles wat ik schrijf is op persoonlijke titel) heb ik het woningbouwprobleem uitvoeriger en beter onderbouwd  dan jullie dat doen in de onderstaande (nogal infantiel aandoende) LPG-propaganda-advertentie.

Helaas, mede dankzij het LPG-woningbeleid komen in Grave een beduidende en niet te negeren groep inwoners niet in aanmerking om een betaalbaar dak boven hun hoofd te krijgen.

Al jaren is er sprake van woningnood voor een deel van onze inwoners.

Al jaren zijn er mogelijkheden geweest daar wat aan te doen, maar de LPG liet verstek gaan.

Om nu schijnheilig te verkondigen dat door het vrijkomen van de GVV’57- en de Hockeyclub velden de inwoners van Grave kunnen gaan profiteren zowel qua woningbouw als van het financiële voordeel lijkt is dan ook sterk aanmatigend. Wij zullen namelijk eerst onze korte en langlopende schulden moeten gaan aflossen.  Aan de cijfers over de laatste 10 jaar zien we dat de LPG als dominante partij prima in staat is schulden te maken maar van schulden aflossen nog geen kaas heeft gegeten. Of zie ik dat verkeerd? Het antwoord is simpel te geven met een ja of nee!

M.v.g. Wil Baaijens

Sociale woningbouw in Grave West, open brief aan de raad

Gepubliceerd: woensdag 11 maart 2020 15:09 | Geschreven door Wil Baaijens; | Afdrukken E-mailadres | Hits: 411

Sociale woningbouw In Grave-West, Open brief aan de raad.

Door het vertrek van GVV’57 van haar sportaccommodatie op de Bikkelkamp naar Escharen komt ca. 50.000 m² aan gemeentegrond vrij die gebruikt kan worden om de hoge woningnood onder de lagere inkomens terug te dringen. De pijn bij ouderen die op zoek zijn naar nul-trede woningen en jongeren die zelfstandig willen gaan wonen kan zo verlicht worden. 

De gemeente kan op zo’n enorm stuk grond heel wat realiseren.

1.     Een kavel van ca. 8.000 m² bestemmen voor een wijkcentrum, inclusief een evenementenveld met beveiligd speeltuintje voor de jongste kinderen uit de buurt.

2.     Van de resterende grond, ca.42.000 m², zal ca. 14.000 m² (33%) nodig zijn voor het aanleggen van infrastructuur. Er blijft dan 28.000 m² over voor uitgifte van bouwkavels.

3.     Bij een gemiddelde kavelgrootte van 210 m² zou dat neerkomen 133 grondgebonden woningen in de categorieën sociale/goedkope huur, midden prijsklasse en hogere prijsklasse. Houden we echter een bebouwingsdichtheid aan, zoals die van de 22 woningen op het voormalige Merlet terrein (3185 m²) bij het Catharinahof, dan zouden er zelfs 290 woningen gebouwd kunnen worden. 

Waarom betaalbare en/of sociale woningbouw. 

Iedereen weet dat de sociale (en betaalbare) woningbouw gestoeld is op het principe van het beschikbaar stellen van woningen voor doelgroepen die, vanwege de marktwerking, niet in staat zijn om zelfstandig aanvaardbare woonruimte te verkrijgen. Het is de plicht (geen gunst) van de overheid om voor deze doelgroepen voldoende en kwalitatief goede woningen te creëren. Dat staat klip en klaar te lezen in onze grondwet. 

Art. 22, lid 2: “Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid”.

Onder voldoende woongelegenheid moet ook worden verstaan dat het niet alleen gaat om voldoende woningen voor mensen die het kunnen betalen maar ook om betaalbare en goed toegankelijke huisvesting voor jonge mensen/gezinnen, lagere inkomens en kwetsbare ouderen.  

De enkele raadsleden die zich de moeite nemen hun politieke voelhoorns onder de minder verdienenden, jongeren, starters en de zich eenzaam voelende ouderen uit te steken, weten dat in Grave de sociale en/of betaalbare woningbouw de laatste 25 à 30 jaar aardig naar de knoppen is geholpen. 

In 2009 wist de toenmalige wethouder Opsteegh te melden dat in de twee voorgaande jaren 38 jongeren in de leeftijd van twintig tot dertig jaar uit Gassel waren vertrokken, waarvan de meesten zeiden: “We kunnen hier niet terecht want er zijn geen starterswoningen” *). Inmiddels weten wij dat de gemeente Grave een krimpgemeente is vooral veroorzaakt door het vertrek en de slechte huisvestingssituatie voor jongeren. 

Het prestatieonderzoek voor de Gemeente Grave in de regio Noord Oost Brabant zegt:

“De demografische ontwikkeling blijft achter bij het landelijk tempo. Ten opzichte van Noordoost-Brabant zijn er relatief weinig gezinnen in Grave en is de bevolking sterk vergrijsd. Hierdoor staat Grave aan de vooravond van een omslag in de ontwikkeling en samenstelling van de bevolking. In het komende decennium zal het aantal ouderen in Grave toenemen, terwijl het inwonertal van de gemeente gestaag zal afnemen” **).

Wordt Grave Vitaal?

Betaalbare woningbouw is nog steeds mogelijk in Grave. Volgens de advertenties van de LPG in de ARENA staat Grave er financieel goed voor. Dus wat let onze gemeente om te bouwen op het straks verlaten GVV’57 terrein waarbij op basis van bijvoorbeeld een sociale erfpachtregeling ook de minder draagkrachtigen in onze samenleving volwaardige koop- of huurwoningen kunnen krijgen, Dan kan Grave pas echt vitaal worden.

Wil Baaijens; www.Gravepolitiek.nl

*) Tijdschrift ’Dossier’ van Binnenlands Bestuur, 1 september 2009: ‘Gassel knokt voor leefbaarheid’.

**) Rabo, Provincie Noord-Brabant, Platform: “de Nieuwe Winkelstaat en IK-onderneem! Juli 2018.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: