Vraag in Den Haag om uitstel herindeling gemeenten Land van Cuijk zodat Grave mee kan doen. Reactie Patrick Bos; zoon Hans Bos.

GraverMaat: Op de website van de Gelderlander heeft Herman Wissink een bericht geplaatst n.a.v. vragen in de Tweede Kamer.

Vraag in Den Haag om uitstel herindeling gemeenten Land van Cuijk zodat Grave mee kan doen.

DEN HAAG/ GRAVE – Kan de herindeling van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Anthonis een jaar worden uitgesteld? Niet per 1 januari 2022, maar 2023? Dat vraagt de fractie van de VVD in de Tweede Kamer zich af. Net als de VVD plaatsen andere fracties in de Tweede Kamer vraagtekens bij de zelfstandigheid van Grave.

De VVD stelt de vragen aan de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken tijdens de bespreking van het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Grave heeft als enige gemeente in het Land van Cuijk tegen de fusie met de andere gemeenten gestemd.

Het fusieproces van de andere vier gemeenten is toegekomen aan de discussie en de benodigde goedkeuring in de Tweede Kamer.

Referendum

Maar, zo is de redenatie van de VVD, daar hoort Grave toch ook bij? Volgens de Haagse liberalen geeft een jaar uitstel de gemeente Grave de kans om het geplande referendum (op 17 maart) te houden. En mocht daar uitkomen dat Grave niet perse zelfstandig hoeft te blijven, dan zou de gemeente alsnog bij Land van Cuijk aan kunnen sluiten.

De VVD vraagt de regering ook in te gaan op een brief van de oppositiepartijen van de gemeenteraad van Grave. Daarin vragen de fracties zich af in hoeverre Grave zelfstandig kan blijven, gezien de bestuurskracht van Grave en de financiële gevolgen van het faillissement van de scheepswerf.

Bij de stukken die naar de Tweede Kamer zijn gegaan is  ook de eerdere mening van de provincie Noord-Brabant gevoegd. Daarin vragen gedeputeerde staten van Noord-Brabant aandacht voor de positie van de gemeente Grave. De provincie geeft aan dat ze er nog steeds van overtuigd is dat een bestuurlijke fusie van alle vijf gemeenten de beste en meest duurzame oplossing is voor een krachtig openbaar bestuur in het Land van Cuijk. Een samenvoeging van Grave en de toekomstige gemeente Land van Cuijk acht de provincie echter op zijn vroegst in 2026 mogelijk, gegeven de genomen raadsbesluiten.

Het CDA in de Tweede Kamer vraagt hoe de regering de financiële positie van Grave beoordeelt. De provincie heeft de begroting voor de komende jaren immers afgekeurd en Grave komt onder curatele. Daarbij vragen de leden van het CDA hoe de regering de zelfstandigheid van de gemeente Grave beoordeelt, als Grave naar verwachting vanaf 1 januari 2022 nagenoeg volledig gebruik gaat maken van de ambtelijke organisatie van de gemeente Land van Cuijk.

SGP

De SGP in Den Haag wil weten welk toekomstperspectief de regering ziet voor een zelfstandige gemeente Grave. ‘Is dat een reële optie of is samengaan eigenlijk onvermijdelijk?’

Reactie van Patrick Bos; zoon van oud-wethouder Hans Bos op de Facebookpagina van Grave Politiek.

Ik kan bijna niet geloven dat het zo met Grave afloopt.

Mijn vader Hans Bos zei voor 2014 al dat het voor Grave financieel niet haalbaar was om alleen verder te gaan. Dat een aansluiting bij Cuijk onoverkomelijk zou zijn in de toekomst.

Nu is het zo’n puinhoop in financieel opzicht en de partij waar hij een lans voor brak de VVD gaat gewoon mee in al deze onzin. Sterker nog de coalitie wil er niet over praten alsof het vanzelf wel weggaat.

Als hij er nog was geweest ben ik ervan overtuigd dat het nooit zo gelopen zou zijn, we zullen het nooit weten helaas.

Wellicht dat curatele bij de provincie zo slecht nog niet is in de huidige situatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: