Liberaal Land van Cuijk: “Alle 11 fout van de LPG “

GraverMaat: Hieronder een bijdrage van J.Hendriks van Liberaal Land van Cuijk. “Alle 11 fout met de LPG”.

 

Eerder schreef ik al eens ‘Alle 11 fout met de LPG’. Daarin besprak ik een stuk van de LPG, waarin ik alle argumenten heb weerlegd. Dat is al weer eventjes geleden.

Bron: ‘Wij doen niet mee aan dit politieke spel!’, een ingezonden stuk van de LPG in huisblad Arenalokaal.

LPG: ‘Wij doen niet mee aan dit politieke spel’

Je bent een politieke partij. Je ondertekent het stuk met ‘Fractie Lokale Partij Grave’. Je roept in de gemeenteraad dingen als “wij zijn met 8 en jullie zijn met 7”. Dan ben je wel heel erg bezig met politieke spel. En met name het spel om de macht.

LPG: ‘De Provincie heeft de begroting 2021-2024 van de gemeente Grave afgekeurd en daarmee staat de gemeente onder preventief toezicht.’

Er zit een foute, impliciete boodschap in deze zin. Het is juist dat de provincie de begroting heeft afgekeurd. Het is ook juist dat de provincie de gemeente Grave onder preventief toezicht heeft geplaatst. Maar de zin heeft ook de suggestie, de impliciete boodschap, in zich dat Grave het wel goed gedaan zou hebben. En dat is fout. Grave is al bij de vorige begroting gewaarschuwd door de provincie dat het echt heel erg anders moet. In april heeft Grave een brief gehad met de provincie, waarin nog een keer stond: het moet anders. En stond in die brief: als je er niet uitkomt vanwege hoge kosten in het sociaal domein: vraag hulp. Dat heeft Grave niet gedaan. Het is dus de schuld van niemand anders dan het college en de coalitiepartijen, LPG voorop, dat Grave nu onder preventief toezicht staat.

LPG: ‘Dat wil zeggen dat we allen nog maar uitgaven mogen doen die in de begroting 2020-2023 zijn vastgesteld.’

Bijna juist. Als de gemeenteraad voor extra uitgaven stemt dan moet hier toestemming voor zijn van de provincie. Als er geen toestemming is van de provincie en de gemeenteraad stemt toch voor, dan zijn de leden die voor hebben gestemd hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten. Het is dus wel mogelijk om extra uitgaven te doen, zolang de LPG dit maar persoonlijk uit de eigen zakken betaalt.

Daarnaast moet de gemeente Grave nu een plan maken. In dat plan moet staan hoe ze de financiële problemen oplost. Dat moet een realistisch plan zijn. Uit de rapporten van de afgelopen is al wel gebleken wat níet een realistisch plan is: zelfstandigheid.

LPG: ‘De oorzaak van de afgekeurde begroting zit hem in de Dienstverleningsovereenkomst die de gemeente Grave met Land van Cuijk i.o. is overeengekomen.’

De dienstverleningsovereenkomst (DVO) zelf is het probleem niet. De provincie is juist blij dat wij de dvo aan zijn gegaan. Omdat we anders per 1-1-2022 zonder ambtenaren zitten. In de dvo zit een optie (geen verplichting) om € 750.000 te kunnen bezuinigen. Aan het gebruiken maken van die optie hangen wel een aantal voorwaarden aan vast. De gemeente Grave heeft de optie al wel verwerkt in de financiële cijfers, maar nog niet voldaan aan de bijbehorende voorwaarden.

Daarnaast heeft de provincie ook nog op een aantal andere punten kritiek. Bijvoorbeeld op de bezuinigingen op het sociaal domein, waarvoor er nog geen onderbouwing is. Ook is het nog onzeker of eerdere bezuinigingen wel gerealiseerd kunnen worden. De provincie heeft ook kritiek op de realiteit van de loonkosten. De loonkosten stijgen alleen maar; alleen in de begroting van Grave blijven de lonen gelijk. Dat vindt de provincie niet realistisch.

Er zijn dus vooral andere oorzaken dan de dvo, waardoor de begroting van Grave niet klopt.

LPG: ‘Hierover is door alle 5 colleges en door de 5 raden overeenstemming bereikt maar doordat de stuurgroep LvC i.o. deze nog steeds niet heeft ondertekend, kan de Provincie de begroting van de gemeente niet goedkeuren.’

Hier slaat de LPG toch echt de plank mis. De provincie is het eens met de dvo. Van de provincie mag de optie om € 750.000 te bezuinigen nog niet in de begroting. Waarom niet? Om gebruik te maken van die optie moet Grave duidelijk aangeven welke taken en uren zij niet langer meer wil. Alleen dat heeft Grave nog steeds niet gedaan. Daarom kan de Stuurgroep hier nog niet mee verder. En daarom keurt de provincie het inboeken van die bezuiniging ook af.

Heeft Grave dan niet een voorstel gedaan aan Land van Cuijk i.o.? Ja. Twee stuks. Het eerste voorstel was 8 regels tekst, zonder concrete taken of uren. Het tweede voorstel had meer tekst en ook wel uren, maar geen concrete taken. Het is dus heel logisch dat de Stuurgroep daar niets mee kan. En dat de provincie dit niet toestaat op de begroting.

LPG: ‘Dit zorgt voor zowel op financieel gebied als op bestuurlijk gebied voor negatieve beeldvorming die zo natuurlijk invloed heeft op de inwonersraadpleging die in maart gehouden zal worden.’

De LPG geeft hier alvast de provincie de schuld als de uitslag van de inwonersraadpleging hen niet goed uitkomt. Wie speelt hier nou politieke spelletjes? En hoe komt het dat er zo’n slechte begroting ligt? Wie heeft uit alle macht Grave bestuurt de afgelopen jaren? De LPG cum suis. Iets met pot, ketel en verwijten.

LPG: ‘Inmiddels heeft het college van de gemeente Grave juridisch advies ingewonnen en naar aanleiding daarvan juridische stappen ondernomen.’

Best wel knap dat de LPG dit weet. Dat heeft het college namelijk nog helemaal niet medegedeeld aan de gemeenteraad. En waarom zou je juridische stappen ondernemen tegen de club die je helpt? Die er voor zorgt dat er straks nog ambtenaren zijn. Dat wij nog paspoorten en rijbewijzen kunnen ophalen. Dat er bijstandsuitkeringen worden uitbetaald. Dat subsidies verstrekt worden. Dat er Wmo-hulp is. Dat er opvang is voor mensen met psychische problemen. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is weer een voorbeeld van: iedereen heeft ongelijk, behalve de LPG. Nogmaals beste vrienden van de LPG: als iedereen het fout doet behalve jullie, zijn jullie dan niet zelf het probleem?

LPG: ‘Het is dan ook niet verstandig om als gepolariseerde gemeenteraad over dit conflict te discussiëren want dit maakt de verdeeldheid alleen nog maar erger.’

Een politiek machtsspelletje van de LPG in één zin: wij bepalen waarover gepraat mag worden, jullie niet. Maar dat is nu juist de democratie beste mensen van de LPG. Juist waar we het niet over eens zijn, daar praten we over met elkaar.

Juist als de LPG al wel iets weet van het college en de rest van de wereld nog niet, dan heeft het college wat uit te leggen. Juist als een gemeente onder preventief toezicht wordt gesteld, dan hebben de machthebbers (college, coalitie) wat uit te leggen. Juist als er een conflict wordt aangegaan met de partij die hulp biedt, dan roept dat vragen op.

Als er geen politiek debat hierover mogelijk is, dan ondermijnt dat de lokale democratie. Diezelfde democratie die jullie 6 van de 15 raadszetels heeft gegeven. In een democratie gaat het niet om de macht van de meerderheid. Het gaat erom dat je ook het andere geluid een goede plek geeft in de beslissingen die je neemt.

LPG: ‘Wij willen geen chaos creëren en de keuze van de inwoners over de bestuurlijke toekomst van Grave op deze manier beïnvloeden.’

Er is eigenlijk maar één club aan te wijzen die deze financiële en bestuurlijke crisis heeft veroorzaakt in Grave. En dat zijn de machthebbers onder leiding van de LPG. En het is ook weer eens iedereen heeft ongelijk, behalve de LPG. Nogmaals beste vrienden van de LPG: als iedereen het fout doet behalve jullie, zijn jullie dan niet zelf het probleem?

LPG: ‘Wij doen niet mee aan dit politiek spel’

Deze had ik al een keertje uitgelegd, namelijk aan het begin.

Je bent een politieke partij. Je ondertekent het stuk met ‘Fractie Lokale Partij Grave’. Je roept in de gemeenteraad dingen als “wij zijn met 8 en jullie zijn met 7”. Dan ben je wel heel erg bezig met politieke spel. En met name het spel om de macht.

Vind je deze stukjes leuk? Stem dan met de inwonersraadpleging nee, tegen een zelfstandig Grave.

Met vriendelijke groeten,

 

Joël Hendriks
lid commissie Inwoners & Bestuur en Auditcommissie

T: 06-41397761
E: politiek@joelhendriks.nl

 

Wij zijn een bevlogen team dat kleur durft te bekennen!
W: www.liberaal-lvc.nl
E: grave@liberaal-lvc.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: