Katrien is verkocht!!

GraverMaat: Op de Facebookpagina van de LPG is net bekend gemaakt dat Katrien verkocht is. De LPG bericht als eerste hierover; korte lijntjes hebben toch hun voordeel.

Later verscheen er ook een artikel in de ARENA.

Hieronder ook dit bericht. De wethouder vertelt dat het Palazzo in andere handen is overgegaan.

Katrien Verkocht!

Uniek object, het Rijksmonument St. Catharina’s Gasthuis, in de volksmond genoemd ”Katrien” is verkocht.

Nadat in 2018 de verkoop van het pand werd ontbonden, is Katrien – of het Sint-Catharina’s Gasthuis, zoals de gevel aanduidt – wederom te koop aangeboden. Na gesprekken met diverse potentiële kopers is het Rijksmonument eind december 2020 verkocht. De nieuwe eigenaren hebben de wens uitgesproken om een nieuwe invulling aan het pand te geven, indien mogelijk op het gebied van zorg. Hiermee gaat het pand weer een bijdrage leveren aan het centrum van Grave.
De vraagprijs van het pand was € 849.000,- en dat is ook de verkoopprijs geworden. Na aftrek van de openstaande boekwaarde van afgerond € 11.000,- blijft er € 838.000,- over als boekwinst. Deze boekwinst wordt in de exploitatie opgenomen en komt ten goede aan het jaarrekeningresultaat 2020. Kosten die direct aan de verkoop gerelateerd zijn (zoals makelaarskosten), kunnen worden gedekt uit de verkoopopbrengsten en worden verantwoord in de Jaarrekening 2020.

Gemeente Grave verkoopt

voormalig St. Catharina’s

Gasthuis

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl
GRAVE – Eind december 2020 heeft de gemeente Grave het gebouw van het voormalig Sint Catharina’s Gasthuis aan de Brugstraat 13 in Grave verkocht. Daarmee komt een einde aan een periode van langdurige leegstand en dreigende verwaarlozing van dit rijksmonument. Het pand is van de hand gedaan voor het ook gevraagde bedrag van 849.000 euro. De boekwinst wordt in de exploitatie opgenomen en komt ten goede aan het jaarrekeningresultaat 2020.

 

Het Sint Catharina’s Gasthuis, in de volksmond ‘Katrien’, is een van de fraaiste rijksmonumenten in het centrum van Grave. Het gebouw kent een rijke historie. In 1294 stichtte Jan van Cuyk een Catharinagasthuis voor ‘kranken en ellendigen’. Dit gebouw werd afgebroken in 1835. De Franciscanessen Alles voor Allen uit Breda bouwden vervolgens aan de Brugstraat in neoclassicistische stijl (architect J.H. Laffertée uit ’s-Hertogenbosch) een nieuw klooster, dat in september 1837 werd voltooid. De zusters verzorgden er bejaarden, zieken en van meet af aan ook weeskinderen. In 1838 begonnen ze er ook een armenschool. Het gebouw kende later ook andere functies. Het laatst was het in gebruik als gemeenschapsaccommodatie en bood het onderdak aan muziekonderwijs, balletlessen, schildercursussen en andere kunstzinnige en culturele activiteiten. Nadat deze activiteiten vertrokken naar het nieuw gebouwde Catharinahof aan de Koninginnedijk, kwam het gebouw in 2014 leeg te staan. Het werd door de gemeente te koop gezet.

Het voormalige Sint Catharina’s Gasthuis bleek echter lastig verkoopbaar. In 2018 strandde een eerdere, vergevorderde verkooppoging. Na gesprekken met diverse potentiële kopers is het Rijksmonument dan toch eind december 2020 verkocht. De nieuwe eigenaren hebben de wens uitgesproken om een nieuwe invulling aan het pand te geven, indien mogelijk op het gebied van zorg.

Wethouder Theo Lemmen, portefeuillehouder Vastgoed, toont zich verheugd over de verkoop: “Na jaren van leegstand en met verschillende gegadigden een veelheid aan varianten bekeken en afgewogen te hebben, is het verheugend dat een monumentaal pand in het centrum van Grave eindelijk weer een bestemming krijgt. Niet alleen maakt deze verkoop een einde aan leegstand en dreigende verwaarlozing, de verkoop past ook uitstekend in het door de gemeente zo gewenste profiel van Grave, bastion van zorg”.
Ook wijst de wethouder op het volgende: “Na het Arsenaal is nu een volgende stap gezet om de leefbaarheid van de binnenstad van Grave weer te verhogen. Recent is ook het voormalige Palazzo in andere handen overgegaan. We hopen dat ook daar nu eindelijk iets moois voor terugkomt”.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: