Exit VVD Grave.

GraverMaat: Mevrouw Annemiek Verpalen stuurde me haar visie op de Graafse VVD zoals die nu opereert binnen de coalitie.

Exit VVD Grave

In deze corona tijd moet alles op afstand gebeuren: leerlingen krijgen online les, mensen moeten vooral thuis werken, vergaderingen vinden digitaal plaats.

Digitaal vergaderen valt ook de gemeenteraad van Grave ten deel. Voor de Graafse burgers biedt dat wel de mogelijkheid om thuis vanaf de bank de vergaderingen te volgen. Dat doe ik, zij het met groeiende weerzin. Het is heel treurig hoe het er in zo’n vergadering aan toe gaat. En dan bedoel ik vooral de stuitende houding van de coalitiepartijen LPG, VVD en sinds kort Ben Litjens. Wat je ziet zijn machtspolitieke spelletjes van hun kant. Een inhoudelijk politiek debat wordt door de coalitiepartijen geblokkeerd, terwijl zo’n publiek debat hard nodig, is gelet op de miserabele toestand waarin Grave bestuurlijk en financieel verkeert. Bovendien hebben burgers daar recht op. Maar men is bezig met zichzelf, niet met de burgers van Grave, zeker niet met hun belangen.

Waar ik mij in het bijzonder aan stoor is de opstelling van de VVD-fractie waar overigens niet veel meer van over is: één zetel bezet door raadslid Bannink. Steeds als ik zijn nietszeggende inbreng aanhoor bekruipt mij plaatsvervangende schaamte. Ik zal uitleggen waarom. Mijn overleden man Cees Verpalen was de oprichter van GraafseVVD. Hij zat 25 jaar in de gemeenteraad, meestal met een driekoppige fractie. Hij wilde in de lokale politiek het echte liberale geluid laten horen, toekomst gericht. Voorop stond bij hem een financieel gezonde gemeente. Wat is daarvan over?Niets.

Iemand schreef onlangs op mijn Facebookpagina: “Deze VVD in Grave mag niet eens in de schaduw staan van het liberalisme. Het is verworden van een trotse liberale partij tot een armzalig flinterdun dingetje”.

Van de VVD mag verwacht worden dat zij staat voor een gedegen financieel beleid. Maar de VVD is steeds meegegaan in het rampzalige beleid van de LPG waardoor Grave nu flink in de schulden zit en onder toezicht staat van de provincie.

Ook het streven naar een zelfstandig Grave mag je de VVD fors aanrekenen. Grave heeft zich de afgelopen jaren steeds meer geïsoleerd met als uitkomst dat het Land van Cuijk zich van Grave afkeert.

Patrick Bos (zoon van wijlen Hans Bos, jaren raadslid voor de VVD) schrijft op Facebook: “Mijn vader zei voor 2014 al dat het voor Grave financieel niet haalbaar was om alleen verder te gaan. Nu is het zo’n puinhoop in financieel opzicht en de partij waar hij een lans voor brak, de VVD gaat gewoon mee in al deze onzin”.

In Grave keert men zich terecht af van de VVD. De VVD-fractie is niets meer dan het aanhangkarretje van de LPG en nu ook van Ben Litjens.

De VVD had zich moeten inzetten voor één krachtige gemeente Land van Cuijk om zo op te trekken met de liberale fracties in de zustergemeenten. Maar daar wil men inmiddels van de Graafse VVD niets meer weten.

De Graafse VVD is exit. Mijn stem -en ik denk van veel anderen- gaat er nooit meer naar toe.

Annemiek Verpalen

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: