De Gelderlander: Provincie teleurgesteld in probleemstadje.

GraverMaat: in de Gelderlander schrijft journalist Dennis Greijn over  het oordeel van de Brabantse gedeputeerde  Wil van Pinxteren over de situatie in Grave.

,,We zijn teleurgesteld in de prestaties van Grave.” Met die woorden oordeelt de Brabantse gedeputeerde Wil van Pinxteren over de politieke crisis waarin de gemeente Grave terecht is gekomen.

Van Pinxteren doelt in eerste instantie op het financieel toezicht van Den Bosch op het Maasstadje. Maar hij heeft het ook over de uiterst moeizame onderhandelingen over een overeenkomst voor het inhuren van ambtenaren bij de nieuwe fusiegemeente Land van Cuijk en de slechte relaties binnen de gemeenteraad en tussen de raad en het college van B en W.

De provincie neemt de regie in handen, nu het de gemeente niet is gelukt om een sluitende begroting op het provinciehuis in te leveren.

,,Als het gaat om de ontwikkelingen in het afgelopen halfjaar concluderen we dat deze niet zijn zoals je van een gemeente als Grave mag verwachten”, zegt Van Pinxteren. ,,Waar Grave nu staat, voldoet ook niet aan de verwachtingen die de provincie medio 2020 had. Op dit moment is de provincie bezig de situatie in Grave goed in beeld te brengen en te kijken wat eraan schort en wat nodig is om de problemen op te lossen.”

Het is Van Pinxteren duidelijk dat Grave niet in staat is de problemen zelf het hoofd te bieden. ,,Bijvoorbeeld met de inzet van een bemiddelaar om de onderhandelingen over een overeenkomst met Land van Cuijk vlot te trekken. Inmiddels is vanuit preventief financieel toezicht al een traject ingezet om de financiën op orde te krijgen.”

De gedeputeerde ziet uitstel van een jaar voor de fusie van Cuijk, Boxmeer, Mill en Sint Anthonis niet zitten. Vorige maand vroeg de landelijke VVD nog hierom, om zo Grave de kans te geven alsnog aan te sluiten bij de herindeling. Een krappe meerderheid van de gemeenteraad heeft tot nu toe aangegeven zelfstandig te willen blijven. In maart, gelijktijdig met de verkiezingen voor de Tweede Kamer, volgt daarover in Grave een volksraadpleging.

De provincie rekent erop, dat de Tweede Kamer de vier gemeenten in het Land van Cuijk die wel willen, nog voor die verkiezingen groen licht geeft om op 1 januari 2022 de nieuwe gemeente Land van Cuijk te vormen. ,,Deze fusie is gebaat bij snelheid. Uitstel zorgt voor nodeloos energieverlies en voor bestuurlijke frustratie in de regio.”

Ook burgemeester Wim Hillenaar van Cuijk, voorzitter van de stuurgroep van de nieuwe gemeente in oprichting, vindt uitstel ‘buitengewoon onverstandig’. ,,Dat helpt niet. We hebben vrijdag weer overleg met de gedeputeerde en met ambtenaren van het ministerie. Daar zullen we dat ook zeggen. Uitstel doet ook geen recht aan alle inspanningen. We zijn al heel ver met onze nieuwe organisatie. Er is dus geen zinnig argument voor uitstel.” Minister Kajsa Ollongren liet eerder weten geen grond te zien voor een uitstel met een jaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: