Binnenlands Bestuur: Botsing in de digitale raadszaal Grave.

GraverMaat: Via Facebook bereikte mij dit artikel op de website van Binnenlands Bestuur.

Dit blad is het vakblad voor bestuurlijk Nederland.

Op de archief-foto uit de raadszaal zit de voltallige fractie van de LPG met 6 raadsleden. 

Botsing in de digitale raadszaal Grave

Thumbnail

Als gemeente onder curatele worden gesteld door de provincie, maar daar als raad niet over mogen praten. De oppositie in Grave voelt zich monddood gemaakt door de coalitiepartijen en verlaat en masse de juist speciaal daarvoor bijeengeroepen raadsvergadering.

Het ene na het andere raadslid van de vier oppositiepartijen in Grave haakt dinsdagavond boos en gedesillusioneerd af tijdens de digitale raadsvergadering die met name zou gaan over de ontstane penibele financiële situatie en de ongewisse bestuurlijke toekomst van de gemeente.

Streep

De extra vergadering was ingelast op initiatief van de CDA-fractie, geheel conform de wet die voorschrijft dat een gekwalificeerde minderheid daartoe kan oproepen. En zo geschiedde. Doch, bij agendapunt 1 – de vaststelling van de agenda – dient de coalitiepartijen het ordevoorstel in het punt van de vergadering af te voeren waarvoor deze juist was uitgeschreven. Omdat volgens de voorzitter, burgemeester Lex Roolvink, de meeste stemmen gelden, gaat er na de stemming (8-7) vervolgens een streep door het agendapunt. Niks discussie, niks toelichting op het negatieve toezichtoordeel van de provincie Brabant op de ingediende gemeentebegroting door het college.

Ondemocratisch

De gebelgde oppositie – gevormd door D66, VPGrave, CDA en Liberaal LvC – voelt zich monddood gemaakt, respectloos behandeld en verdrietig. ‘Ik schaam mij ervoor hier deel van uit te maken’, foetert CDA-fractievoorzitter Alex van Megen al vooraankondiging dat hij de vergadering verlaat. Hij volgt daarmee het voorbeeld van raadslid Hennie Bongers die een minuut eerder al is afgehaakt. Na Van Megen doen nog vijf ander oppositieleden alvorens op de knop ‘vergadering verlaten’ te drukken hun beklag. ‘Dit is ondemocratisch’ en ‘exemplarisch hoe Grave wordt bestuurd.’

Onverstandig

Astrid Bannnink, fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij LPG, houdt vol dat ze de vergadering niet monddood heeft willen maken, maar dat ze het niet verstandig vindt in het openbaar het debat te voeren over de financiële problemen van de gemeente en de daarmee ook verband houdende samenwerking in de regio. In elk geval niet nu.

Burgemeester Roolvink laat het na het weglopen van de oppositie bij de woorden ‘ik neem hier kennis van’ en blijft zitten met de acht collegeschragende fractieleden van LPG, VVD en Keerpunt 2010.

Herindeling

Op de achtergrond speelt de kwestie van het al dan niet zelfstandig kunnen blijven van de gemeente. De oppositiepartijen vinden – net als de provincie Brabant overigens – dat de samenwerking moet worden gezocht met het Land van Cuijk, waar de gemeenten Sint Anthonis, Boxmeer, Mill en Cuijk die volgend jaar fuseren. De coalitiepartijen – met LPG voorop – willen daar niets van weten. Op 17 maart mogen de bewoners zich in een referendum uitspreken waar hun voorkeur naar uitgaat. Inmiddels begint ook de Tweede Kamer zich ongerust te maken over de financiële en bestuurlijke toekomst van Grave. VVD, CDA en SGP hebben de minister van Binnenlandse Zaken gevraagd een oordeel te geven over de situatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: