Beste Jan en Beste Leo; bestuurlijke toekomst van Grave.

GraverMaat: Jan Verhaaren, oud-raadslid en mede-oprichter van LPG deed een oproep in de ARENA.

Leo de Vreede, oud-wethouder voor het CDA, reageert daar op.

Beide Gravenaren geven hun mening over de bestuurlijke toekomst van Grave.

Met de slotzinnen in hun betoog ben ik het van harte  eens.

Deze oproep aan de raad en de vraag om hulp van buiten onderschrijf ik van harte. 

Politiek gezien blijf ik van mening dat de huidige crisis moet stoppen en dat wederzijds bezinning nodig is in het belang van onze inwoners. Argumenten wisselen lijkt mij in de gemeenteraad een normale zaak. De gemeenteraad moet wel wederzijds respect hebben voor de verschillende standpunten van fracties”

Ik vind wel dat daarvoor hulp van buiten moet komen.

Van Grave een geweldige gemeenschap maken doen de mensen zelf. Daar hebben we geen eigen gemeenteraad voor nodig.

Beste Jan

Door Leo de Vreede

Beste Jan,

Jij eindigde je stuk met de vraag of ik, en met mij alle andere lezers, van Grave houd. Mijn antwoord is ja en dat is ook de reden dat ik vind dat Grave had moeten meedoen met het vormen van één gemeente Land van Cuijk.

De wereld en de mensen daarin zijn niet meer hetzelfde als 60 jaar geleden, toen ik letterlijk Grave kwam binnendrijven en eerst dacht snel wegwezen hier. We hebben samen op het voetbalveld van GVV gestaan en daarbij kwam de gedachte dat GGV ooit met SCV en Estria zou fuseren niet eens bij ons op. En in 1971 hebben we toch maar voor elkaar gekregen dat de Elisabeth niet werd gesloten.

In de huidige situatie en zeker nadat het rijk een aantal beleidsterreinen op het gebied van zorg naar de gemeenten heeft overgedragen valt niet aan grote bestuurlijke eenheden te ontkomen. Als je zorg nodig hebt mag het niet uitmaken in welk dorp of stad je woont. Daarom wordt er op die terreinen al tussen gemeenten samengewerkt. Sterker gezegd, de afzonderlijke gemeentebesturen moeten wel besluiten maar hebben in feite niet in te brengen. Vraag maar aan je partijgenoten.

Samenvoegen van gemeenten is ook niet nieuw. De huidige gemeente Grave is ontstaan door samenvoegingen met Escharen en Velp in 1942 en Gassel in 1994. Veranderingen doen pijn, maar daar is altijd wat aan te doen. Het overgaan in één gemeente Land van Cuijk heeft dan ook bezwaren. Het wordt moeilijker mensen voor het bestuur te interesseren en er bij te betrekken. Daar is wat aan te doen, zeker met de huidige technieken, maar dan moet je er wel bij zijn. Grave heeft zich nu zelf buitengesloten, want het ziet er naar uit dat de vier gemeenten volgend jaar samengaan en dat Grave zeker tot 1926 als bijwagen functioneert. We zullen er allebei mee moeten leven, maar jij hebt je “zelfstandigheid”.

Dat het niet helemaal goed gaat met Grave is wel een hele luchtige weergave van de situatie. Grave staat nu onder curatele van de provincie. Dat is niet voor niets. Zonder ingrijpen gaar Grave failliet. Ja dat is niet alleen de schuld van Grave zelf. Het rijk heeft daar flink aan bijgedragen, maar Grave moet nu wel alleen uit het moeras zien te kruipen in plaats van in een groter geheel. De eerste tekenen zijn al zichtbaar. De schoolbibliotheek moet al dicht en de OZB gaat met 11% omhoog en ik vrees eerder dan in 2023.

Je hebt het ook nog over de onderlinge verhoudingen in de gemeenteraad. Dat is inderdaad bedroevend, maar ook om ruzie te maken moet je minstens met z’n tweeën zijn. Lees je eigen tekst maar eens door. Daar zet je de oppositie ook gewoon in de hoek.

Je hebt gelijk dat de hele raad verantwoordelijk is voor de beroerde financiële positie en niet allee LPG. De werkwijze van het gemeentebestuur deugt al jaren niet. Maar van mijn kritiek daarop trekt de hele raad zich niets aan. Daarin zijn ze alle 15 eensgezind!

Helemaal eens ben ik het met je slotzinnen en ik herhaal ze daarom maar.

“Politiek gezien blijf ik van mening dat de huidige crisis moet stoppen en dat wederzijds bezinning nodig is in het belang van onze inwoners. Argumenten wisselen lijkt mij in de gemeenteraad een normale zaak. De gemeenteraad moet wel wederzijds respect hebben voor de verschillende standpunten van fracties”

Ik vind wel dat daarvoor hulp van buiten moet komen.

Van Grave een geweldige gemeenschap maken doen de mensen zelf. Daar hebben we geen eigen gemeenteraad voor nodig.

Leo de Vreede

Gravenaren, word wakker en laat

je stad niet verkwanselen

Door Jan Verhaaren
De mooie gemeente Grave met 3 dorpen en in het midden een eeuwenoud fraai historisch vestingstadje, zelfs met landelijke bekendheid, met een geheel eigen cultuur en tradities moet men, mijns inziens, koesteren en constant grote aandacht geven.

Zeker als er sprake is van fusies van gemeentes, zoals dit momenteel in het land van Cuijk aan de orde is. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen ging de Lokale Partij Grave (LPG) van 3 naar 6 zetels. Een van de belangrijkste redenen van deze grote winst was, volgens mij, het LPG-standpunt dat bij fusieontwikkelingen de gemeente zelfstandig moest blijven. Bij de collegevorming werd dit beleid inzake zelfstandigheid vastgesteld met medewerking van het CDA. Het CDA is in 2019 deze afspraak meerdere keren niet nagekomen en daarmee viel het College. Opnieuw werd binnen de gemeenteraad overlegd en de fracties Keerpunt en VVD gaven medewerking aan de eerdere afspraak over zelfstandigheid. Op basis daarvan functioneert het huidig College van Burgemeester en Wethouders.

Het gaat niet helemaal goed met Grave, maar het is ook niet zo dramatisch zoals u door de oppositie in de gemeenteraad van Grave wordt gepresenteerd. Op basis van wat ik hoor en lees geloof ik hen niet. Verder ben ik van mening dat zij regelmatig laten zien geen hart voor onze ‘gemeente Grave’ te hebben. Ze willen scoren met een fusie, ook al zou het Grave, bij wijze van spreken, de kop kosten. Er ontbreekt bij de oppositie voldoende affiniteit met Grave. Zij verkondigen stoere negatieve praat, wat in mijn ogen geen respect verdient. Voor mij zijn het een soort ‘Trumpianen’ die alsmaar blijven herhalen dat het slecht gaat en door hun houding overleg met de coalitie en het zoeken naar een oplossing blokkeren.
Niks, niks goed is eigenlijk het vaste standpunt van de oppositie bij de meeste voorstellen van het College. Deze gang van zaken is natuurlijk niet normaal. Kijk maar eens goed wat er in de gemeente gebeurt met allerlei activiteiten. Ja, dat kost geld en dat komt goed, maar niet door de oppositie.

Ik zie in deze oppositie van het laatste jaar personen met een arrogant, superieur gevoel die doen of ze alles beter weten. Men vergeet echter zelf te vermelden dat verschillende fracties uit de oppositie jarenlang hebben meegewerkt en verantwoording hebben gedragen in het dagelijks bestuur, vooral als het ging over financieel beleid en ontwikkeling van plannen. Daaronder valt ook het grote tekort van 10 miljoen (Wisseveld) in het grondbedrijf en de ontwikkelingen van de scheepswerf.

In dit stuk uit ik mijn ergernis, gezien vanuit mijn gezichtspunt, en dat lucht mij op. Politiek gezien blijf ik van mening dat de huidige crisis moet stoppen en dat wederzijds bezinning nodig is in het belang van onze inwoners. Argumenten wisselen lijkt mij in een gemeenteraad een normale zaak. De gemeenteraad moet echter wel wederzijds respect hebben voor de verschillende standpunten van fracties.

Ik hou van Grave, jullie ook?

Jan Verhaaren
Oud-raadslid en medeoprichter LPG

Een gedachte over “Beste Jan en Beste Leo; bestuurlijke toekomst van Grave.

  • 22 januari 2021 om 10:25
    Permalink

    Mee eens Jan. Er lijkt mij ook frustratie bij de oppositie vanwege het mislukken van eerdere finctie.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: