ARENA: Dilemma over behoud schoolbibliotheek in gemeente Grave

GraverMaat: In de ARENA schrijft Annelies Graafsma over de dreiging van het opheffen van de schoolbibliotheken door bezuinigingen per 1 januari 2022.

Annelies Graafsma

GRAVE – Niemand wil de schoolbibliotheek (BOS) op de basisscholen van de gemeente Grave opheffen; scholen niet, raadsleden van de gemeente Grave niet en ouders niet. Toch ligt er het voornemen van het college van B en W om 50.900 euro te bezuinigen op de BOS met ingang van 1 januari 2022.

Een dilemma? De gemeente moet bezuinigen en het bedrag is al in de boeken terechtgekomen; de gemeente heeft de wettelijke verplichting te borgen dat burgers toegang hebben tot een gecertificeerde openbare bibliotheekvoorziening met een aantal scherp omschreven kernfuncties.

In februari spreekt de gemeenteraad over het nieuwe beleidsplan ‘De bibliotheek van nu’ van Biblioplus en het bezuinigingsvoorstel van het college. In de andere gemeenten in het Land van Cuijk en in Bergen en Gennep zijn de raden al akkoord gegaan met de plannen van Biblioplus; de (school)bibliotheken kunnen daar de eerste vier jaar weer verder uitgerold worden.

Wat er aan vooraf ging
Op 5 november 2019 zat de raadszaal van Grave vol met leraren, kinderen en vrijwilligers. Ze wilden het college en de raad laten weten dat ze ongerust waren over de plannen om ‘opnieuw’ op Biblioplus te bezuinigen. De schoolbibliotheek zou sneuvelen. Cyril Crutz, directeur van Biblioplus: “Het was opnieuw, omdat er al vanaf 2017 flink bezuinigd is op de bibliotheek van Grave. Grave is een basisbibliotheek geworden, waarbij de collectie is teruggebracht tot een minimumniveau. De dagelijkse bemensing van de bibliotheek steunt op 25 vrijwilligers. Ze worden twee dagdelen begeleid door een betaalde bibliotheekmedewerker. Daarnaast worden er vanuit de inhoudelijke programma’s en met partners diverse activiteiten aangeboden. Bibliotheek Grave is de afgelopen jaren verlevendigd en we mochten in 2019 ruim 29.000 bezoekers ontvangen”.

De raad vroeg in 2019 bijna voltallig (met uitzondering van Keerpunt 2010) de bezuiniging op de schoolbibliotheek terug te draaien. De wethouder moest in gesprek met de schoolbesturen over andere dekkingsmiddelen. Deze alternatieve financiering is niet gevonden, noch bij het onderwijs noch binnen de post bibliotheekwerk. Daarom ligt de bezuiniging opnieuw op tafel.

Nieuw bezuinigingsplan
Astrid Bannink, fractievoorzitter LPG: “Wij gaan opnieuw niet instemmen met het bezuinigingsvoorstel van het college. We onderzoeken hoe de schoolbieb blijvend betaald kan worden; wel willen we weten waar de twee ton subsidie voor Biblioplus over gaat. Ik schrok van het bedrag. We vragen uitleg over de financiële cijfers van Biblioplus.”
Cyril Crutz: “De gemeentelijke bijdrage is in 2017 al met bijna 40% teruggebracht. We kunnen de organisatie niet verder inkrimpen, dat staat goed verwoord in het raadsvoorstel”.
CDA-raadslid Alex van Megen: “Het CDA vindt bezuinigingen op basisvoorzieningen, zoals op de bibliotheek in de Trompetterstraat en de bibliotheek op school, het failliet van de gemeente Grave. Voortdurend hebben wij als CDA-fractie gezegd dat gemeentelijke bezuinigingen niet ten koste moeten gaan van mensen of van voorzieningen die belangrijk zijn voor de sociale samenhang in de dorpen en de stad. Deze bezuiniging raakt kwetsbare kinderen. Zij hebben nu, en volgende jaren, juist baat bij lezen, om hun woordenschat aan te vullen. De coronacrisis heeft, met thuisonderwijs, al genoeg risico’s op leerachterstanden. Meer dan ooit is pal staan voor lezen noodzakelijk. Waarom worden de benodigde gelden niet aan het Rijk gevraagd?”

“De bibliotheek wil constructief meedenken, maar de ondergrens is bereikt”, zegt Cyril Crutz. Intussen is er door alle scholen via social media een petitie  opgesteld tegen een sluiting van de schoolbieb en deze is veelvuldig ondertekend.

(Commissievergadering 9 februari; raadsvergadering 21 februari, red.)

 

Een gedachte over “ARENA: Dilemma over behoud schoolbibliotheek in gemeente Grave

  • 22 januari 2021 om 16:01
    Permalink

    De raad heeft al bij de begroting 2020 besloten tot deze bezuiniging op de bibliotheek. Alleen werd aan het college opgedragen een alternatieve financiering te vinden en dat is niet gelukt. Strikt genomen is er dan ook geen nieuw besluit nodig. Natuurlijk begrijp ik wel dat LPG deze bezuiniging niet wil. Hij was alleen maar opgevoerd om over toen 3 jaar een sluitende begroting te krijgen. Nu valt LPG in de kuil die ze zelf hebben gegraven.
    Leo de Vreede

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: