Vragen van Léon Kamps over bestemmingsplan buitengebied.

Gravermaat: Het voorstel om een gedeelte van het perceel van Ben Litjens naar de overkant van de Graafschedijk te verplaatsen komt opnieuw aan de orde in de volgende raadsvergadering.

Het antwoord op de vragen van Léon Kamps van VPGrave enkele maanden geleden staat sinds 16 december op de gemeentelijk website.

De vragen van Leon Kamps m.b.t. de uitspraak van de Raad van State:

Op 16 juni 2020 heeft de gemeente een uitspraak ontvangen van de Raad van State inzake het buitengebied. In deze uitspraak zijn diverse zaken aan de orde geweest. Een belangrijk element
daarbij is wel dat de beroepen van Litjens Beheer B.V. en de heer B.W.A.M. Litjens tegen het bestemmingsplan 2017 ongegrond zijn verklaard.

Naar aanleiding van deze uitspraak heb ik de volgende vragen:

Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak voor de locaties Graafschedijk 56a en 69 te Escharen?

Reactie: De Afdeling heeft uitspraak gedaan inzake het beroep tegen het bestemmingsplan ‘Buitengebied, 1e herziening’ en het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 2018’.

De afdeling heeft het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening
2018’ vernietigd voor zover dat samenvalt met het bestemmingsplan ‘Buitengebied, 1e herziening’ voor de bedrijfspercelen van Litjens.

N.a.v. de uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 2018’ aangepast door er de
bedrijfspercelen van Litjens uit te knippen.

Is het huidige gebruik op de locatie Graafschedijk 56a en 69 te Escharen nu conform het / de geldende bestemmingsplan(nen)?

Reactie: Niet geheel. Dit wordt nader geïnventariseerd in het kader van de op te stellen overeenkomst. Dan zullen er ook afspraken worden vastgelegd t.a.v. de beëindiging van betreffende strijdigheden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: