Verzoek om waarborgstelling door EGS’20.

GraverMaat: In een van de recente B&W besluiten vond ik het volgende besluit over een verzoek om waarborgtelling door EGS’20.

Verzoek om waarborgstelling door EGS ’20
Samenvattend advies:
De herinrichting van Sportpark Kranenhof is in volle gang. Voor de dekking van een deel van de kosten dient EGS ’20 een hypothecaire
lening af te sluiten. Voor een sportclub is dit enorm lastig omdat er anders dan bij een hypotheek t.b.v. een woning geen onderpand is.
Ondanks de huidige lage rente zullen hypotheekverstrekkers óf dit risico niet aan durven gaan óf een (enorm) hoge rente vragen. EGS ’20
heeft zich om deze reden gewend tot de Stichting Waarborgfonds Sport én de gemeente voor een borgstelling. De Stichting WaarborgfondsSport is bereid om borg staan voor 50% van het benodigde bedrag onder de voorwaarde dat de gemeente Grave voor de nader 50% borg
staat.

Besluit:
Verzoek om borgstelling voor een bedrag van € 175.000 van EGS’20 te honoreren onder de voorwaarde dat voldaan kan worden aan de
voorwaarden die Stichting Waarborg Sport stelt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: