Reacties op omstreden Graafse begroting.

GraverMaat: De, op verzoek van de provincie, aangepaste begroting werd aangenomen met de kleinst mogelijke meerderheid van de gemeenteraad. De coalitie stemde voor en de oppositie tegen. Hieronder drie reacties van het CDA, Liberaal Land van Cuijk en Louis Sparidans.

CDA:

Tijdens de raadsvergadering van 15 december (kijk vanaf minuut 58 en 9 seconden) bleek dat noch het college, noch de coalitie bereid waren om enige zelfreflectie te tonen op het eigen handelen bij de ingediende begroting die de provincie heeft afgekeurd. Wel gaat de komende tijd de OZB met 19% omhoog, alle gemeentelijke subsidies gaan 30% gekort worden en op zorg wordt bezuinigd. O ja, en ook nog een juridisch gevecht aangaan met Land van Cuijk over de ambtenaren van wie wij juist afhankelijk zijn. Het zijn fantastische vooruitzichten en onze inwoners betalen de prijs!

Iedereen doet het fout, behalve

de LPG

Door Joël Hendriks van Liberaal LVC Grave

De provincie heeft de begroting van Grave afgekeurd. Precies op die punten waarop de oppositie in Grave kritiek had. Er moet een betere toelichting komen over de scheepswerf. De bezuinigingen op de ambtenaren moeten concreet worden gemaakt. En de besparingen in het sociaal domein moeten eerst beter worden uitgewerkt.

Stellingname
Reactie van de machthebbers, de LPG en het college, in Grave: het ligt aan iedereen. Maar niet aan de LPG voorop; en wethouder Henisch in het bijzonder. Want iedereen, behalve Graafse machtshebbers, heeft het fout. Althans, dat was de stellingname gisteravond.

Provincie
De provincie heeft regels gemaakt over het beoordelen van de begrotingen. Dat is een wettelijke taak van de provincie. En goedgekeurd door de democratisch gekozen Provinciale Staten. Nu deze regels niet goed uitpakken voor Grave is de reactie vanuit het LPG kamp: de provincie mag niet zelf regels maken. Enig respect voor de parlementaire democratie? Totaal niet aanwezig bij de Graafse machthebbers.

Gerechtshof
Het gerechtshof heeft geoordeeld dat Grave onrechtmatig heeft gehandeld, met de scheepswerf. Om tot die juridische conclusie te komen moet er sprake zijn van een causaal verband. De Hoge Raad volgt het advies van prof. mr. Ton Hartlief. Hartlief is de schrijver van handboeken over aansprakelijkheidsrecht en verplichte kost voor menig student Rechten. Wat zegt Hartlief: het gerechtshof heeft juist geoordeeld. Het juridisch inzicht vanuit de machthebbers: ‘het is nog maar de vraag of er sprake is van een causaal verband’. Enig respect voor de rechterlijke macht? Totaal niet aanwezig bij de Graafse machthebbers.

Stuurgroep
De Stuurgroep Land van Cuijk biedt Grave de mogelijkheid om te besparen. Grave moet dan aangeven welke diensten en daaraan gerelateerde uren zij per jaarschijf minder wenst af te nemen. Wat stuurt het Graafse college op? Anderhalf A4’tje, zonder concrete diensten en uren te benoemen. Het is heel logisch dat de Stuurgroep daar niet mee in kan stemmen. Maar daar blijft het niet bij. Uit de reactie van de Stuurgroep blijkt er een niet werkbare situatie ontstaat als je dat zou doen. De gemeente Grave zou haar taken dan verwaarlozen. Zoiets zegt een Stuurgroep niet om te frustreren. Zoiets zegt de Stuurgroep om te voorkomen dat gierend uit hand loopt.

Dienstverleningsovereenkomst
De nieuwe gemeente Land van Cuijk zorgt ervoor dat er nog ambtenaren zijn straks in Grave. Dat de gemeente Grave nog enigszins ‘zelfstandig’ verder kan. Voor wat het waard is. Afspraken daarover staan in de Centrumregeling en Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Maar gisteravond werd de redder in nood publiekelijk door het slijk gehaald. Wethouder Henisch vindt dat de nieuwe gemeente en de Stuurgroep zich niet houden aan de afspraken. Er is zelfs een jurist gevonden die heeft opgeschreven wat men graag wil horen. Maar enig respect voor de helpende hand, die ervoor zorgt dat de inwoners en ondernemers voor hulp terecht kunnen bij de gemeente? Totaal niet aanwezig bij de Graafse machthebbers.

Grijp in!
De provincie begint langzaam aan te doen wat het al veel eerder had moeten doen. Maar het is nu tijd dat de Tweede Kamer ingrijpt. Met een simpel amendement kan Grave zo toegevoegd worden aan de herindeling Land van Cuijk. Dat is beter voor iedereen. Want als volgens de Graafse machthebbers iedereen het fout doet behalve zij zelf, dan zijn zij het probleem. Niet de rest.

Joël Hendriks
Liberaal LVC Grave

Louis Sparidans

Gisteravond vond dan die bewuste raadsvergadering plaats.

Wethouder Anja Henisch van de LPG veegde met jan en alleman de vloer aan, niemand deugde nog volgens haar, behalve dan haar eigen LPG.

De fractieleidster van de LPG, Astrid Bannink, gaf geregeld aan ‘het gezellig te willen houden’, maar dat betekende dat opnieuw, zoals gewoonlijk, alle stemverhoudingen die ertoe deden eindigden in één stem méér voor de coalitie en dus tegen de oppositie.

Ik ben benieuwd of het alternatieve dekkingsplan om tóch de goedkeuring van de Provincie te kunnen krijgen iets uithaalt.

Ik denk het niet. Het zou ook het beste zijn, in het belang van Grave (!) als de gemeente onder curatele komt te staan. De oppositie is wel klaar met de LPG.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: