LPG: wat is er aan de hand in Grave? Reacties.

GraverMaat: In het kader van hoor en wederhoor plaats ik dit artikel dat weer geschreven is  volgens de bekende LPG doctrine. Op de Facebookpagina schrijft de fractievoorzitter van de LPG het volgende:

Begin december ontving de gemeente Grave een bericht van de Provincie dat de gemeente- begroting 2021-2024 op een aantal punten niet voldoet. Inmiddels zijn deze punten hersteld, op 1 punt na. De invulling van de bezuiniging van € 750.000,- in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) die de gemeente Grave met de nieuwe gemeente Land van Cuijk is overeengekomen, is onvoldoende onderbouwd volgens hen.

Astrid Bannink (fractievoorzitter Lokale Partij Grave) legt uit wat er aan de hand is in Grave.

Onlangs werd bekend dat Grave onder preventief toezicht is gesteld. Wat betekent dat?
Iedere gemeentebegroting wordt jaarlijks getoetst door de Provincie. Als deze niet wordt goedgekeurd, kom je onder preventief toezicht en moet je toestemming voor alle uitgaven buiten de laatst goedgekeurde begroting aan de Provincie vragen. De begroting moest op 6 punten veranderd worden, waarvan 5 punten inmiddels al zijn bijgesteld. Er resteert nog 1 punt, namelijk de onderbouwing van de bezuiniging van €750.000,- op de Dienstverleningsovereenkomst (DVO), die Grave met de nieuwe gemeente Land van Cuijk is overeengekomen.

Over deze DVO is toch al een akkoord met Land van Cuijk bereikt?
Dat klopt, in deze documenten staat dat Grave ieder jaar € 8.358.000,- voor de dienstverlening betaalt en dat wij op dat bedrag €750.000,- zullen bezuinigen.

Waarom is er dan nog onduidelijkheid over de invulling van de bezuiniging?
Om de bezuiniging te kunnen onderbouwen, is alle informatie opgevraagd bij de huidige ambtelijke organisatie CGM. Hieruit bleek dat deze informatie met uren en bedragen op meerdere punten niet correct was. Daarnaast blijkt dat Grave jarenlang een te hoog bedrag betaalt aan overheadkosten (hierbij moet u denken aan kosten van directie, management en huisvesting). Als de nieuwe ambtelijke organisatie LvC dezelfde dienstverlening biedt als het CGM met de afgesproken overheadkosten, dan houden we 1,3 miljoen euro over en is het niet eens nodig om € 750.000,- te bezuinigen! Daarom denken wij dat een bezuiniging van
€ 750.000,- niet meer dan normaal is! Tenslotte zijn het onze inwoners die de rekening moeten betalen!

Hoe heeft Land van Cuijk hierop gereageerd?
Er is tweemaal een voorstel voor de bezuiniging bij Land van Cuijk neergelegd en daarmee voldoen we aan de voorwaarden van de DVO. Alleen Land van Cuijk vindt de onderbouwing nog steeds onvoldoende en door dit uitstel blijven we onder preventief toezicht.

Dat klinkt allemaal niet positief en constructief. Betekent dit dat de DVO in gevaar komt?
Nee, zeker niet. Er is al een akkoord bereikt, waardoor we onze inwoners, ondernemers en
instellingen dezelfde dienstverlening kunnen blijven bieden, met eigen beleidsaccenten en lokaal
op het eigen stadhuis. Wij blijven met de nieuwe gemeente Land van Cuijk op allerlei gebied goed samenwerken.

Wat heeft de uitspraak over het faillissement van de scheepswerf met dit alles te maken?
Dit staat er volledig los van. De Hoge Raad heeft het laatste verweer van de gemeente Grave afgewezen. Er volgt nu een vervolg- procedure waarin de hoogte van de schadeclaim dient te worden vastgesteld en welke schade veroorzaakt is door het handelen van de gemeente. Volgens de jurist van de gemeente is de maximale aansprakelijkheid van de gemeente beperkt tot het faillisementstekort van ongeveer 2 miljoen euro, waarvoor we een beroep kunnen doen op de aansprakelijkheidsverzekering.

De oppositiepartijen hebben in de afgelopen weken meerdere keren aangegeven geen vertrouwen te hebben in het huidige gemeentebestuur en er is een ansichtkaart verspreid met de boodschap “dat het wel mooi geweest is met Grave”. Hoe kijkt de LPG daar tegenaan ?

Het is duidelijk dat de verhouding tussen de coalitie en de oppositie niet goed meer is en dit is terug te leiden tot één oorzaak, namelijk het verschil in opvatting of de gemeente Grave behouden moet blijven. Het is jammer dat de voorstanders van herindeling hierbij de beeldvorming creëren dat het in Grave allemaal niet deugt en dat het opgaan in één gemeente Land van Cuijk alles beter maakt. We hebben een prachtige gemeente met unieke locaties met de drie dorpen en de stad waarin volop activiteit is. Op financieel gebied hebben we net als alle gemeenten in Nederland uitdagingen, maar de financiële situatie is gezond. Voor de dienstverlening hebben we goede afspraken gemaakt met de gemeente LvC en bij complexe taken werken we prima samen met deze of andere gemeenten in de regio.

SAMEN met vele anderen ben ik ervan overtuigd dat het in het belang van de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp is om deze mooie gemeente te behouden. Wij zien er naar uit om ná de inwonersraadpleging in maart 2021 met zijn allen de schouders eronder te zetten voor een gezonde zelfstandige gemeente Grave.

Wij hopen dat iedereen in deze uitzonderlijke tijd toch fijne feestdagen mag beleven en wensen u allen
veel liefde, geluk en gezondheid in 2021 !

Louis Sparidans: 

Beste Astrid, al is de leugen nog zo snel …..

Een hele pagina in de Arena van het afgelopen weekend, het kan niet op bij de LPG. Met als uitgangspunt ‘een gezonde zelfstandige gemeente Grave’. Laat me niet lachen!

Beste Astrid, daar horen écht geen leugens bij. Ik begrijp dat je je stelling graag wilt doengeloven door sommige inwoners van Grave, maar de feiten die je noemt liggen wel wat anders dan zoals jij ze presenteert. Je moet geen kletskoek verkopen, heus daar houden inwoners van Grave niet van!

Grave zit op zwart zaad en dat is de realiteit. Zo zou de kop van je pagina-vol betoog beter hebben kunnen luiden en dat zou ook gemakkelijker voor je te onderbouwen zijn geweest.

Ik begrijp dat je dan tot slot niet graag zou hebben willen vermelden: ‘En dat is voornamelijk de schuld van de LPG’, maar zo is het helaas wel.

Je tactiek is volkomen duidelijk. Door de schuld te leggen bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk, in oprichting, hoop je twee vliegen in één klap te vangen: het Land van Cuijk is onbetrouwbaar én daarom wil de LPG daar niet bijbehoren.

Ook de werkorganisatie CGM, waar Grave in 2021 nog steeds bij behoort, deugt niet volgens jou. Ze kunnen immers volgens jou niet eens correcte informatie verschaffen! Tot voor kort was de LPG nog heel positief over CGM.

En ‘preventief toezicht’, de term die je gebruikt is ‘leuk’, maar je weet ook, we komen dan gewoon onder curatele van de Provincie te staan, omdat Grave ‘onder water’ komt te staan.

Lieg niet, maar zeg gewoon dat de Hoge Raad de gemeente Grave door haar funeste manier van handelen, de gemeente definitief strafbaar heeft gesteld voor het faillissement van de Graafse scheepswerf en voor alle gevolgen van dien.

Maak de mensen niet wijs dat Grave daarmee wegkomt, omdat we daarvoor verzekerd zouden zijn. Ik ben ervan overtuigd: dit gaat Grave vele miljoenen méér kosten dan de verzekering daaraan zal bijdragen. Zullen we daarom wedden?

Heus Astrid, het gaat steeds slechter met Grave. We ‘bakken’ er niet veel meer van en het is nog maar de vraag of de regio ons nog wel wil hebben. Als er eentje niet te vertrouwen is, dan is Grave het zélf wel.

‘Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel’.

Louis Sparidans

L. Kamps

Dag Jacques,

Het stuk van de lpg op jouw site ( stond ook paginagroot in de Arena) staat vol halve waarheden en hele leugens. Zie ook de brief van de provincie ( terug te vinden op site gemeente Grave bij ingekomen stukken) De vraag kan dan ook gesteld worden wat is er aan de hand met de LPG? Zien ze de werkelijkheid niet meer onder ogen?
Groet
Léon

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Een gedachte over “LPG: wat is er aan de hand in Grave? Reacties.

 • 30 december 2020 om 18:57
  Permalink

  Beste L. Kamps.
  Zij die zonder zonden zijn werpe de eerste steen. Als je het hebt over halve waarheden en hele leugens dan ben Ik ben bang dat er nog maar weinig raadsleden zowel in de oppositie als coalitie die in aanmerking kunnen komen voor het gooien van een eerste steen.
  m.v.g. Wil Baaijens

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: