CDA: te vroeg om uitspraak te doen over plannen Graafschedijk 56-69.

GraverMaat: Het CDA vindt het nog te vroeg dat de raad een uitspraak doet over de plannen van het bedrijf van Ben Litjens aan de Graafschedijk. Door op de afbeelding te klikken krijgt u een vergroting te zien.

Voor het CDA is het te vroeg om ja of nee te zeggen tegen de plannen van een ondernemer aan de Graafschedijk 56-69 in Escharen. Het voorstel wordt dan ook niet behandeld in de raadsvergadering van 15 december als het aan de fractie ligt.

Samenspraak vóóraf met inwoners Escharen noodzakelijk

Iedereen wil een goede oplossing voor de situatie aan de Graafschedijk in Escharen. Ook het CDA. Dat betekent dat de gemeente op de eerste plaats het algemeen belang dient en kiest voor een duurzame toekomst. Centraal staat de vraag: wat is het beste voor Escharen? De vervolgvraag daarop is: hoe is het belang van de inwoners te verenigen met dat van de ondernemer? De antwoorden op die vragen kunnen uitsluitend in samenspraak met de inwoners van Esteren gevonden worden. Niet voor de eerste keer mist het CDA burgerparticipatie. Wat vindt men in Esteren van de huidige situatie? Hoe denkt men over de oplossing die het college aandraagt? Is het wel goed dat dit bedrijf met 25% wordt uitgebreid?

Alternatieven voor bedrijvigheid bespreekbaar

Het vertrekpunt dient te zijn: de huidige situatie in relatie tot de toekomstvisie van de ondernemer en de wensen of bedenkingen van de bevolking. Diverse oplossingsrichtingen dienen verkend te worden. Het huidige plan is daar één van. Wat het CDA betreft zijn echter ook alternatieven bespreekbaar. Voor het CDA is dit het moment te zeggen: wat willen we daar? Willen we deze vorm van bedrijvigheid op die plaats of staan we open voor andere oplossingen, waarmee ook de eigenaar vooruit kan (zoals woningbouw enz.)? Hierover moet – eerst! – met betrokkenen en met inwoners gesproken worden. Het is belangrijk dat het college hiervoor de tijd neemt.

Oplossing moet écht en effectief zijn

De grote problemen aan de Graafschedijk dienen zichtbaar opgelost te worden. De vraag is of het plan van de ondernemer en het college iets aan de situatie veranderen. Jaren geleden leek alles in kannen en kruiken, maar veranderde er niets. Het risico dat dit weer gebeurt, mag je niet willen lopen. Om de kans van slagen van nieuwe plannen te beoordelen, is een nauwgezet onderzoek naar het verleden van dit dossier noodzakelijk.

Zichtbare oplossingen alleen mogelijk door einde aan overtredingen

Een zichtbare oplossing begint met het beëindigen van de overtredingen die aan de Graafschedijk plaatsvinden. Er loopt tenminste één handhavingszaak. Voor het CDA is het belangrijk dat voor iedereen dezelfde wetten en regels gelden en dat de overheid handhaaft. Dat betekent dat voor het CDA het een absolute voorwaarde is dat alle overtredingen worden opgeheven. Het bedrijf is namelijk in staat een groot deel van het probleem zelf op te lossen. Het CDA kiest niet voor legalisering op voorhand. Ook dit kost tijd. Die tijd is er. Niemand heeft haast met deze zaak.

Een goed besluit, in het algemeen belang, kost tijd – maar levert veel op

Voor het CDA is de tijd nog niet rijp om een principe-uitspraak te doen. Eerst dienen de overtredingen te worden opgeheven, alternatieven onderzocht worden in een proces van actieve burgerparticipatie en moet gegarandeerd zijn dat het besluit daadwerkelijk leidt tot de gewenste oplossing. Ervaringen uit het verleden maken dit ietwat onzeker. In de tussentijd heeft de burgemeester, in zijn rol als hoeder van de integriteit, de gelegenheid een onderzoek in te stellen. Het is namelijk wezenlijk dat het gemeentebestuur stap voor stap het goede doet, in het algemeen belang, zodat de door iedereen gewenste oplossing en de totstandkoming ervan uiteindelijk boven iedere twijfel verheven is. Dat verdienen alle betrokkenen, alsook de leden van het gemeentebestuur.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: