Bisschop benoemt Herman Schaepman tot pastoor van de H.Elisabethparochie.

Via een nieuwsbrief bereikte mij het bericht dat Mgr. De Korte een nieuwe pastoor heeft benoemd, als opvolger van pastoor Aarden. 

Mgr. dr. G.J.N. de Korte, bisschop van ’s‐Herto‐ genbosch, heeft H.J.A.M. Schaepman per 1 januari 2021 benoemd tot pastoor van de parochie H. Elisabeth te Grave, onder gelijktijdig eervol ontslag als kapelaan te Rosmalen en ‘s‐ Hertogenbosch.

Toekomstig pastoor Schaepman is op 12 augus‐ tus 1967 in ‘s‐Hertogenbosch geboren, als jongste uit een gezin van vijf kinderen. Na een aantal jaren in de hotel‐ en toeristenwereld gewerkt te hebben, heeft hij geantwoord op de priesterroeping.

In 2015 is hij tot priester van ons bisdom gewijd. Hij heeft de eerste jaren van zijn pries‐ terschap in de H. Petrusparochie van Uden ge‐ werkt. Vorig jaar is hij benoemd in zijn geboorte‐ stad. De bisschopsstad verruilt hij per 1 januari voor de stad Grave en de kerkdorpen Escharen, Gassel en Velp. Het kerkbestuur heet hem van harte welkom. Alle parochies zouden zich ver‐ heugen met een pastoor als Herman Schaep‐ man. Daarom is zijn benoeming is een felicitatie waard.

De nieuwe pastoor wordt in de H. Elisabethkerk geïnstalleerd door Mgr. De Korte. Wanneer deze bijzondere, pontificale eucharistieviering plaats‐ vindt, is nog niet bekend.

De nieuwe pastoor over zijn roeping.

“Een late roeping! Of misschien laat antwoord! Na met plezier verschillende jaren in de hotel‐ en toeristenindustrie te hebben ge‐ werkt, ook soms tot in het verre buitenland, groeide bij mij de sterke overtuiging: ik zou graag het geloof in de God van Jezus en in zijn Boodschap van liefde gestalte willen geven.

Een beslissend keerpunt was daarom mijn vier‐en‐een‐half jarige verblijf als lekenmissionaris in de sloppenwijken van Mbikko, in Oeganda, Afrika. De armste der armen bijstaan in hun nood, met hen heel levendig je geloof in Christus vieren; samen met hen, blij en ongecompliceerd, het Evangelie beleven, dat deed mij goed. Het sterkte mij in mijn éigen geloof.

Steeds meer groeide bij mij tevens het besef dat, wat de missie betreft, in de loop der jaren de rollen zijn omgedraaid. Oeganda een missieland? Zeker niet, als je het vergelijkt met Nederland, omdat de geloofsbeleving daar‐ ginds zeer bloeiend is.
Van harte zet ik mij in voor de parochie Heilige Elisabeth. Samen met u op weg, want ondanks al de veranderingen die het leven met zich meebrengt is: Jezus Christus dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid (Hebr. 13:8).”

Pastoor komt naar Grave

De nieuwe pastoor heeft, als kapelaan te Uden, in Grave deelgenomen aan de vesper‐ viering die de parochiebedevaart naar Uden afsloot. Op 21 oktober was hij concelebrant bij de ochtendmis in de kerk van Grave. Hij heeft er zin in om in Escharen, Gassel, Grave en Velp aan de slag te gaan. Hij verhuist begin 2021 naar de Hoofschestraat 23.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: