LPG komt met “alternatieve feiten” en met het advies aan oppositie-raadsleden om zich niet meer herkiesbaar te stellen.

GraverMaat: In de ARENA verschenen 2  ingezonden stukken van de LPG met “alternatieve feiten” en het advies aan de zittende raadsleden van de oppositie om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zich niet beschikbaar te stellen.

En dan nu even de feiten!
We hopen eerlijk gezegd dat het u is ontgaan, de “Trumpiaanse praktijken” van VPGrave, D66, CDA en Liberaal Land van Cuijk.

Zoals deze partijen zich gedragen en beschuldigingen uiten die ver naast de waarheid liggen, dan hebben we het inderdaad over Trumpiaanse praktijken. Deze partijen doen alles om de gemeente Grave af te breken om zo snel mogelijk aan te sluiten bij het Land van Cuijk.

Er is in de gemeenteraad een meerderheid voor een zelfstandig gemeente Grave. Maar in maart 2021 heeft u als inwoner het laatste woord. Echter deze partijen vinden dat niet belangrijk, zij menen het beter te weten dan de inwoners.

VPGrave, D66, CDA en Liberaal Land van Cuijk roepen dat er geen bestuurskracht is! Volgens hen zijn de financiën erbarmelijk. Het is volgens hen armoe troef en wordt het alleen maar slechter. Zij roepen al enkele jaren dat de gemeente Grave moet herindelen omdat het zo slecht gaat in Grave. En als we dat niet gauw doen dan grijpt de Provincie of het Ministerie van Binnenlandse Zaken in (stemmingmakerij). Ook al heeft een extern accountantsbureau al meerdere keren een voorlichting aan de gemeenteraad gegeven over de financiële situatie en duidelijk meerdere keren gemeld dat de financiële positie solide is. Zij blijven roepen dat de financiële situatie slecht is (wederom stemmingmakerij). Zaken worden (bewust) verweven. Is dit nu onkunde of onwil?

Omdat de Provincie niet ingrijpt zoals zij meerdere keren verkondigen en hebben verkondigd, hebben deze partijen een brief naar de Provincie geschreven met het verzoek om in te grijpen en een onderzoek te doen naar de bestuurlijke integriteit. Jammer voor deze partijen, er kwam een brief retour van de Provincie waarin zij bot vangen! Ook het Ministerie heeft onlangs in een brief aan de Tweede Kamer laten weten, de keuze van de gemeente Grave om zelfstandig te blijven, te respecteren!

Democratie? Als gekozen leden van het hoogste orgaan van de gemeente Grave (zoals het CDA telkens roept) mag je verwachten dat deze raadsleden weten wat hun rechten zijn en wat de beperkingen zijn en begrijpen hoe democratie werkt. Als gekozen leden van de gemeenteraad van Grave, mag je verwachten dat deze partijen meewerken vóór de gemeente Grave en niet de gemeente bewust willen afbreken. Vooral in deze tijden van Corona, moeten wij met heel andere zaken bezig zijn voor onze inwoners, instellingen en ondernemers in plaats van bewust chaos te creëren.

VPGrave, D66, CDA en Liberaal Land van Cuijk beweren dat het College de onderhandelingen met het Land van Cuijk bewust heeft vertraagd. De onderhandelingen zijn overigens inmiddels positief voor beide partijen afgerond. Als het aan bovengenoemde partijen had gelegen hadden we direct bij het kruisje getekend, dit terwijl het college van Grave nog niet klaar was met de onderhandelingen. Voor welke gemeente zitten deze partijen eigenlijk in de raad?

Overigens is de gemeenteraad niet doelbewust verkeerd geïnformeerd, zoals genoemde partijen beweren (de wethouder heeft niet gelogen). Er moet voor 31-12-2020 aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk i.o. worden doorgegeven op welk takenpakket wij willen bezuinigen. Een week eerder was een andere datum (ook aan de raden in het Land van Cuijk ) gemeld. Dit antwoord aan de gemeenteraad van Cuijk is ook schriftelijk doorgestuurd naar Grave (document geaccordeerd door de onderhandelingspartners Land van Cuijk). Een week later bleek dit een andere datum te zijn. De wethouder heeft dit ook aan hen uitgelegd. Ook dit onderwerp is totaal uit de context gehaald om mensen te schaden en chaos te scheppen en de gemeente Grave wederom in een kwaad daglicht te zetten. Overigens is deze datum totaal onbelangrijk, omdat er sowieso voldoende tijd is om door te geven aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk i.o. op welk takenpakket wij willen bezuinigen.

Wat te denken van het CDA die toen ze nog lid van de coalitie waren, breed uitlegden dat ze goed geluisterd hebben naar wat de inwoners van Grave hebben gekozen en dat ze daarnaar zouden handelen. “Ze zouden de hele gifbeker (!) leegdrinken”. Nadat de LPG het vertrouwen in hen opzegde, riepen zij meteen dat zij nu weer gaan voor hun verkiezingsprogramma: te weten herindeling. Wij luisteren naar de inwoners gold/geldt niet meer. Sterker nog: ook zonder inwonerspeiling vonden en vinden zij dat de gemeente Grave maar gauw moet fuseren met de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Hoe betrouwbaar is dit? En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Dus inderdaad VPGrave, D66, Liberaal Land van Cuijk en CDA: “Trumpiaanse praktijken”. Jammer, heel jammer en dat terwijl we in een prachtige gemeente wonen!

Afgelopen dinsdag is de begroting aangenomen voor 2021 en de drie jaren erna. Een hele uitdaging om deze meerjarig sluitend te krijgen gezien de enorme kostenstijgingen voor jeugdzorg en WMO. Het Rijk is aan zet om dit te compenseren maar die laat de gemeenten in de kou staan en er is zelfs een rechtszaak gestart om ze op andere gedachten te brengen. Maar totdat dat geld er komt moet elke gemeente (grote en kleine gemeenten) bezuinigen om die uitgaven te compenseren. Ook Grave helaas.

Het college is met een hele set aan maatregelen gekomen om de pijn te verzachten en te verdelen. Dat betekent dat er een maximum is gelegd voor jeugdzorg en WMO, maar alsnog geven we daar veel meer geld aan uit omdat dat simpelweg nodig is. We laten niemand in de kou staan. Subsidies gaan omlaag maar ook daar zullen we zorgvuldig mee omgaan en ervoor zorgen dat voorzieningen behouden blijven binnen Grave.

We kijken ook naar de eigen organisatie. De kosten voor ambtelijke ondersteuning verlagen we met 750.000 en brengen het daarmee naar een niveau dat meer dan voldoende is voor een Gemeente als Grave. Zonder aan kwaliteit in te leveren.

Voortvarend is ook de dienstverlenings-overeenkomst met het Land van Cuijk afgesproken. En ondanks het feit dat een aantal oppositiepartijen graag bij het kruisje tekenden voor welk bedrag dan ook, heeft het college dooronderhandeld en er voor Grave het beste uitgehaald. Inclusief dus de korting van 750.000 euro. Met deze begroting is het best haalbare voor Grave gerealiseerd. In 2021 is helaas het verlies nog fors omdat opzegtermijnen verhinderen dat bv de besparing op CGM eerder gerealiseerd kan worden.

De inwoners profiteren ook van de aanpak van college en coalitie, de gemeentelijke lasten dalen in 2021 en uiterlijk binnen 3 jaar kan de hondenbelasting ook afgeschaft worden.

Maar waarom dan de negatieve geluiden vanuit de oppositie? Waarom voelen zij zich buitenspel gezet? Dat is omdat zij niet meer het belang van de Gemeente Grave en haar inwoners voorop stellen, maar eigen belang. Zeven raadsleden willen maar 1 ding en dat is de Gemeente Grave opheffen. Ze blijven daarom weg uit besprekingen en proberen de inwoners zand in de ogen te strooien door zaken verkeerd voor te stellen.

Het college heeft namelijk altijd de Raad voldoende geïnformeerd, alleen hebben ze het gewenste antwoord niet gekregen. Het college gaat verder dan ze zou moeten doen en betrekt de raad zelfs bij besluiten waar dat niet nodig is. Maar daar gaat het het CDA, D66 VPGrave en Llvc niet om. Ten koste van alles moet er een herindeling komen, zelfs als de OZB met tientallen procenten omhoog moet.

Want dat is waar de oppositie op aanstuurde. En terwijl deze week duidelijk is geworden dat met een herindeling de kosten voor de inwoners zullen stijgen.
Met een dergelijke houding naar de inwoners van Grave verdien je het niet meer om raadslid te zijn, maar daar gaan wij niet over maar u, de inwoners.

Wij kunnen slechts adviseren aan de raadsleden van D66, CDA, VP Grave en Llvc om zich vooral niet meer herkiesbaar te stellen. (Arcering is door mij gedaan).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: