ARENA: Ben Litjens: Dwaallichten Louis Sparidans en Jan Opsteegh; hun reacties.

GraverMaat: Ben (Jan) Litjens is weer in de pen geklommen en geeft mij ook een veeg uit de pan. Na het artikel een paar dagen op de plank te hebben laten liggen plaats ik het vandaag alsnog met de reacties van de 2 Gravenaren die persoonlijk aangevallen worden.

Louis Sparidans schreef ook nog over de verziekte sfeer in Grave. 

Ook wil ik laten weten dat nergens in het verkiezingsprogramma stond dat Grave wordt opgeheven.

Ben sprak zich in het verleden eerst uit over samenvoegen van Grave met Mill, daarna met Landerd en eventueel met Wijchen.

Ook van hem komt de term nooit met Groot-Boxmeer samen te gaan.

Ik was voorstander om de “Millse” route te nemen na eerst een volksraadpleging te houden. Maar daar werd geen meerderheid voor gevonden. En de rest is bekend; inclusief de gedoogsteun van Ben aan de LPG / VVD coalitie. 

Onlangs las ik op Arenalokaal.nl artikelen van Louis Sparidans en Jan Opsteegh. Louis Sparidans blijft maar afgeven op de Graafsche politieke partijen LPG en Keerpunt 2010 als het gaat om de vraag of de gemeente Grave moet worden opgeheven.

Meerdere keren heb ik reeds geschreven dat opheffing van een gemeente een onherroepelijk feit is dat nooit meer kan worden teruggedraaid. Als je het niet eens bent met je gemeentebestuur dan zorg je dat er bij de nieuwe raadsverkiezingen, die iedere 4 jaar plaatsvinden, anders wordt gestemd. Als je het met de Nederlandse regering niet eens bent dan zeg je toch ook niet: “Hef Nederland maar op en zoek aansluiting bij een groot buurland”.

Louis verwijst in zijn artikel naar een bijeenkomst in Gassel in oktober 2019. De aanwezige politieke partijen van de oppositie wilden toen een referendum over de vraag of de gemeente Grave moest worden opgeheven. En dat schrijft Louis niet. Daarvan zijn de partijen CDA, VPG, D’66 en LLvC inmiddels afgestapt. Zij pleiten nu openlijk voor onmiddellijke opheffing van de gemeente Grave en doen er alles aan om dat te bereiken. Geen middel wordt geschuwd.

Keerpunt 2010 heeft in haar partijprogramma staan dat de inwoners van Grave in een raadpleging moeten kunnen beslissen of de gemeente Grave moet worden opgeheven. Daaraan houd ik mij. Mensen zoals Hennie Bongers en Jacques Leurs waren het daarmee niet eens en zijn vertrokken. Zij wilden ons verkiezingsprogramma niet volgen dat zij zelf mee hadden opgesteld. Ik houd vast aan ons partijprogramma van Keerpunt 2010. Geen kiezersbedrog. En ik wil een waardige inwonersraadpleging over de vraag of de gemeente Grave moet worden opgeheven met relevante argumenten. Geen moddergooien alstublieft!

En nu nog een korte reactie op het gif van Jan Opsteegh uit Velp uit zijn ingezonden bijdrage van 15 november op Arenalokaal.nl. Hij pleit ervoor dat mensen op een respectvolle wijze met elkaar omgaan. Dit ondersteun ik volledig, maar dan ga je niet, zoals Jan Opsteegh dat in zijn ingezonden reactie doet, op een badinerende wijze schrijven over Jan Schraven. Ik neem hiervan afstand.
En dan ga je de partij van Jan Schraven (LPG) niet vergelijken met een
communistische partij. Hiervan neem ik driedubbel afstand. Geen enkele partij in de gemeente Grave mag je vergelijken met een communistische partij. Dat Jan Opsteegh het CDA een warm hart toedraagt is zijn goed recht. Maar je bent echt een dwaallicht als je de bestuursdaden van het CDA over de voorbije tien jaar probeert goed te praten.
Zijn beminnelijke broer Harrie moest in 2010 van het CDA als wethouder opstappen. Zijn opvolger als CDA-wethouder was de heer Eric Daandels, primair verantwoordelijk voor het Scheepswerfdrama, het bootsdrama van Van der Steen, de GBB-contracten en het ruimtelijk beleid dat anti-boeren en -ondernemers was. Er werd onder zijn beleid nauwelijks gebouwd etcetera. Het CDA heeft altijd alle uitgaven uit de Algemene Reserve gesteund. Sluit daarvoor niet je ogen zeg ik tegen Jan Opsteegh.

En nu is het woord aan de Graafsche inwoners. Onze inwoners weten heel goed, dat geen enkele gefuseerde gemeente goedkoper is geworden. Je krijgt meer bureaucratie en veel bestuursleden die je niet kent. Onze inwoners staan dan blijvend aan de kant onder het argument van meer bestuurskracht.

Ben Litjens,
fractievoorzitter Keerpunt 2010

 

INGEZONDEN:

Het gedoofde dwaallicht

Door Jan Opsteegh

Beste heer (Ben) Litjens,

Dank voor je open reactie. Weer wat geleerd, “wie de schoen past trekke hem aan”. Nou hij past mij in deze als gegoten. Maar niet alleen de nieuwe schoenen trek ik aan, ook het boetekleed zal ik dragen. Mea-culpa voor alles. En ja, ik heb ook niet geleerd om politiek te bedrijven, begrijpend lezen en schrijven waren niet mijn sterkste vakken. Ik verlaat hierbij op eigen kracht geheel zelfstandig het symbolische toneel. Dus laat ik het hierbij verder aan de heren en dames die Grave en de Kerkdorpen nu en in de toekomst besturen. Ik zal vol interesse de verdere gang volgen.

Nog even een paar dingen. In welke recentelijke editie van Arena hebt u een artikel gelezen over wethouder Opsteegh? (Maakt het voor de overige Arena-lezers wat duidelijker.)
Was het CDA alleen verantwoordelijk voor de zaken die werden opgesomd? Of was er een voltallig college medeverantwoordelijk voor dat in opdracht van de raad handelde? Ik weet niet precies hoe het werkt, vandaar deze vraag. Overigens, ondanks alle missers zijn er nog steeds 3 zetels bezet door het CDA. Is er ook een overzichtje van wat goed is verlopen in Grave?

Waar baseert u op dat ik het CDA een warm hart toedraag? Ik draag geen enkele politiek partij binnen Grave (meer) een warm hart toe. Echter ik koester sympathie voor alle oppositiepartijen.

Tot slot nog een raadseltje: In een ruimte zijn 3 stoelen (zetels), één stoel valt weg, blijven er nog 2 over, er valt nog een stoel weg, blijft er nog maar 1 over. Hoeveel stoelen kunnen er nog wegvallen voordat het aantal 0 is? Denk daar maar eens over na.

Ik wens u allen veel wijsheid, kracht en een vreedzaam einde van 2020 toe en een positieve gezonde start voor 2021. Zowel in politieke sfeer als in privésfeer. (Ik hoop u mij ook)

Met vriendelijke groet,

Jan Opsteegh, Velp

Louis Sparidans

Mijn waardering Ben!

Ik waardeer het altijd als mensen kritisch reageren op mijn opvattingen. Dat geldt dus ook voor jou, Ben.

Temeer omdat partijen als de LPG en de lokale partij van de VVD altijd, maar dan ook altijd, hun neus optrekken en systematisch weigeren om te reageren. Zij zijn zó overtuigd van hun eigen gelijk, dat ze een Graafse inwoner te min vinden om op te reageren, als die het niet met hen eens is.

Ben, we kennen elkaar redelijk goed, dus dat je mij een ‘dwaallicht’ noemt vind ik helemaal niet zo erg. Zelf vind ik evenwel dat wij totaal van opvatting verschillen over hoe het verder moet met Grave.

Het is waar, als een gemeente gaat fuseren, betekent zulks inderdaad dat die gemeente wordt opgeheven. Dus ook Grave. Niet als stadje, dat zal altijd zo blijven. Met al zijn bezienswaardigheden, jaarlijkse evenementen en de speciale sfeer die Grave kent. Maak je daar maar geen zorgen over.

Een fusie is diverse gemeenten in Nederland al honderden keren overkomen (van meer dan duizend in 1950 naar ca. 350 nu) en heus, die zijn er niet ‘slechter’ van geworden. Je kent ongetwijfeld Ravenstein, spreek daar de inwoners en je hoort dat praktisch iedereen vindt dat ze er beter op zijn geworden, sinds ze bij Oss horen.

Een beter gekwalificeerd gemeentebestuur en meer geld per inwoner om hun wensen te realiseren, dat is wat ze er mee hebben bereikt. Dat geldt evenzo voor de Graafse inwoners, vanaf het moment dat het zover komt. Daarom ga ik voor één Land van Cuijk, waar Grave deel van uit maakt.

Ik hou evenals jij, absoluut niet van moddergooien. Dat heb ik ook nooit in mijn leven gedaan. Ik gebruik altijd deugdelijke argumenten om een ander te proberen te overtuigen.

En als dat uiteindelijk niet lukt, dan denk ik altijd: het zij zo! We zien wel hoe het verder gaat.

Louis Sparidans

INGEZONDEN: Grave is verziekt

Uitdrukkelijk bedoel ik hiermee niet hoe de mensen met elkaar omgaan in Grave. Dat gaat goed. Mensen zijn in het algemeen vriendelijk ten opzichte van elkaar, willen indien nodig elkaar graag helpen en ze houden zich praktisch overal aan de corona-maatregelen, merk ik.

Ik ben blij dat ik in Grave woon en ontmoet ook geregeld een hoop mensen die dat eveneens vinden. Eigenlijk valt er weinig te klagen, of het moet zijn dat er door allerlei graafwerkzaamheden al wekenlang praktisch alles op slot zit.
Iedereen ziet dat het totaal aan coördinatie op dit terrein ontbreekt en met name de ondernemers, winkeliers e.d. ondervinden daar buitengewoon veel last van.

Dat is niet zo fraai, de Gemeente laat hierbij heel wat steken vallen, maar van het stadhuis zelf hoor je helemaal níks hierover.

Dat brengt me rechtstreeks bij de titel van deze bijdrage. Het gemeentebestuur van Grave is compleet de weg kwijt. Misschien hebben de burgemeester en wethouders er nauwelijks erg in, anders zou je toch enig begrip hunnerzijds verwachten voor al die ondernemers in het centrum, maar óók voor de overlast die alle burgers ondervinden.

Maar nóg erger is het hoe het er in de gemeenteraad aan toegaat. Ofschoon ze zeggen dat ze allemaal gaan voor het belang van alle Graafse inwoners, maken ze elkaar uit voor rotte vis en nog erger. Ze vechten elkaar bijna het kot uit.
De grootste partij, de LPG, met slechts 6 van de 15 zetels, verheft zich boven alles en iedereen, heeft steeds het hoogste woord en geeft iedereen van katoen die het niet met hen eens is.

De onderlinge verhoudingen tussen partijen zijn compleet verziekt. De burgemeester is teneinde raad, ziet toe op een en ander maar laat het allemaal gebeuren. Dat hoort kennelijk bij het streven naar een zogenoemd ‘zelfstandig Grave’.
Ik kan me voorstellen dat dát de meeste Graafse inwoners geen mallemoer meer interesseert. Zij hebben niet meer het gevoel dat de Gemeente er voor hen is.

Het is voor mij niet eens meer een vraag: we moeten Grave als zelfstandige gemeente gewoon opdoeken, als ons volgend jaar die vraag wordt voorgelegd. Het kan daarna alléén maar beter gaan.
Ik ben er óók van overtuigd dat onze burgemeester het daarover geheel met me eens is.

Louis Sparidans

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: