Richard van Cleef, voorzitter Wijkraad Zittert en Rode Dorp reageert.

GraverMaat: Richard van Cleef reageert op commotie die is ontstaan rond de Wijkraad Zittert en Rode Dorp.
Zoals gemeld.
Ik ben om legitieme redenen blijven zitten in de werkgroep.
Doe hier bestuurlijk niks.
Ben al 3,5 jaar woonachtig in Sint Hubert.
Dit is via de notaris vastgelegd en akkoord bevonden door alle betrokken leden en betrokken burgers.
Nee ik houd niks tegen maar wacht zoals in de mail is aangegeven op antwoord.
Ook is hier te lezen dat de werkgroep met een plan moet komen om aan te geven wat ze met de 16000 € van plan zijn ( dit blijft uit al een half jaar) zoals eerder geschreven alleen gebakken lucht.
Martijn Tap kan met modder gooien maar het lijkt mij verstandig dat hij eerst informeert voor hij met fictie komt, dit leidt  tot frictie.
En ja wij willen de wijkraad graag overgeven maar wel via  de goede weg.
En niet door nu actie alle wijkbestuursleden te stalken vanuit de werkgroep.
Het lijkt er op om welke reden dan ook dat prio 1 is de wijkraad overnemen kosten wat kost terwijl ze bestuurlijk alle plannen uit konden voeren en betaald kregen bij inleveren van het bonnetje.
En helaas heb ik nee moeten zeggen op het afgeven van het bankpasje zolang de stichting nog op onze namen staat.
Kopie van e-mail wethouder Lemmen aan Richard van Cleef.

Geachte heer Vastbinder,

U vraagt om een verslag van een gesprek, dat ik verleden week heb gehad met dhr. van Cleef, maar er is geen verslag gemaakt, en zou dat wel het geval zijn, is het niet opportuun om u daarvan deelgenoot te maken.
Wel kunnen we een gesprek met u en uw mede initiatiefnemers beleggen, maar we gaan binnen het college binnenkort ons eerst beraden op de status van de kernendemocratie. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kunnen we bepalen, welke rol er voor een nieuwe wijkraad is weggelegd.
Ik kan u overigens wel meedelen, dat we besloten hebben om het huidige bestuur van de Stichting te verzoeken de stichting te liquideren en overtollige gelden aan de gemeente over te maken.
Op basis van de huidige wetenschap is het niet aan de orde, om gemeenschapsgeld bij een stichting/vereniging te laten, zonder dat er een duidelijk plan of doel aan ten grondslag ligt.

Via dhr. van Gelder kunt u een afspraak laten maken, die wat mij betreft medio november gemaakt kan worden.

Met vriendelijke groet,
Theo Lemmen
Met vriendelijke groet
R v Cleef
Voorzitter wijkraad zittert en rode dorp.
bestuurslid sc gx fanclub

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: