Brutaal Bruurtje Jeroen klimt in de pen over bijdragen Louis Sparidans + zijn reactie.

GraverMaat: In het kader van hoor en wederhoor plaats ik deze reactie van het Brutale Bruurtje. Als “tegellichter” wil ik ook dit geluid laten horen.

Onder dit artikel plaats ik de laatste bijdrage van Louis Sparidans die ik tegelijkertijd ontving.

Hij reageert op een artikel van de andere Jeroen; Jeroen van Eerden.

Geachte heer Sparidans,

Nu heeft U het voor elkaar hoor.
Na jaren irritatie over Uw halve leugens, Uw vooringenomen meningen en de arrogantie waarmee U meent anderen te mogen beoordelen,  klim ik eenmalig in de pen om mijn ongenoegen over Uw handelswijze te uiten en eens wat tegengas te geven.

Tegelijkertijd mezelf realiserend dat er nu een grote kans bestaat dat er volgende week een uitgebreid weerwoord zal komen met wellicht een poging om ook mij te overtuigen van Uw gelijk of mij uit te dagen om die halve leugens te bewijzen. Want dat is wat U nu al een aantal jaren in Grave doet.
Met name mensen die met goede bedoelingen, idealen, tijd en energie steken om Grave naar hun beste kunnen te besturen, op een bijzonder negatieve wijze op de korrel te nemen en daarbij Uw “superieure mening” ten toon te spreiden.

Ook ik volg op afstand regelmatig met kromme tenen en gefronste wenkbrauwen, de Graafse politiek. Maar ik vraag mij vooral bij Uaf, waar haalt U het hautaine lef vandaan om mensen openbaar te be(ver)oordelen?
En dan te beoordelen op wat ? Op de meetlat van Uw eigen mening of ideeën?
Ik heb niet de indruk op de meetlat van algemeen fatsoen.
Wie bent U om dit publiekelijk te doen om mensen met een eigen of andere visie dan die van U, belachelijk te maken, (bijna) te beschuldigen en met vooroordelen te veroordelen, compleet met steken onder de gordel?
Staat U ver boven Uw medemens en weet U alles? Kijk eens in de spiegel!

Richt dan Uw eigen partijtje op en stel U met Uw kornuiten verkiesbaar.
Dan weet U meteen hoe minimaal de sympathie voor Uw mening en Uw handelswijze in Grave is.
Natuurlijk zijn we in Grave niet vies van een beschouwde opinie met als het kanmet een vinger op de zere plek. Zeker niet, want die zijn er volop dat weten we allemaal. Echter de belerende negatieve drek die uit Uw pen komt, daar zitten weinig Graafse mensen op te wachten en voegt helemaal niets positiefs toe.  En U bent niet de enige hoor, we hebben helaas in Grave een overschot aan narrige chagrijnige negatieve oude mannetjes die het allemaal beter menen te weten.(jeetje nog meer reacties).

Natuurlijk is er vrijheid van meningsuiting , ook voor U en Uw kompanen endaar moeten we zuinig op zijn. Maar U bent aan het overdrijven en langzamerhand krijg ik de indruk dat Uw manier van denken en schrijven steeds meer gaat lijken op die van complot-gekkies als bv Lange Frans.  

U kunt best leuk en positief over Tilburg schrijven heb ik gezien.
Waarom is het niet mogelijk om in Uw ca. 35 jaar woonervaring in Grave vergelijkbare positieve stukjes over Grave te schrijven?
Ik weet zeker dat de Gravenaar dat wel zou waarderen en daarmee ontloopt U  rap de kans om verder door het leven te moeten gaan als de nooit meer serieus te nemen Lange Louis.

Tenslotte: Ik zag dat U Ben Litjes uitdaagde voor een debat.
Kom als het weer kan eens naar een Graafs evenement als de pronkzittingen.
Kunnen we lachen, want dat is wat we nodig hebben.

Het gaat U goed,

Brutaal Bruurtje Jeroen.

Beste Jeroen van Eerden,

Jeroen, ik ben eveneens een Graafse inwoner en heb de hele voorgeschiedenis, evenals jij, nauwgezet gevolgd.

Het is waar, er zijn een heleboel negatieve adviezen uitgebracht, door allerlei verbanden, maar ik heb me door een inwoner van Reek laten vertellen dat er in géén van die verbanden ook maar één inwoner van Reek zélf zitting had.

Er wonen in Reek ca. 1800 mensen. Voor ouderen onder hen is het zeker vaak een probleem om zelfstandig naar Schaijk of Zeeland te gaan voor boodschappen. Zelfs op de fiets is dat voor velen toch een behoorlijke afstand.

Daarom begrijp ik maar al te goed dat de Reekse mensen maar wat graag een supermarkt in de directe omgeving willen hebben.  Ik zou hen dat graag gunnen!

Louis Sparidans.

Reactie Louis Sparidans.

Beste ‘Brutaal Bruurtje Jeroen’

Dank je, dank je zeer, Jeroen!  Ik vind het geweldig als iemand op mijn mening kritisch reageert. Ik krijg namelijk meestal bijval, zelfs vaak complimenten, ofschoon ik daar nooit openlijk melding van maak. Dat komt omdat ik liever kritiek heb om op te reageren.

Ik vind het wel jammer dat je je wat verdekt opstelt, waardoor ik alleen maar kan reageren zoals ik bij de aanhef ben begonnen. Helaas, ik ken je niet persoonlijk. Dit laat overigens onverlet dat ik toch graag op je kritiek wil ingaan. Trouwens, je vermoedde het zelf al.

Het is waar, ik woon al meer dan 35 jaar met veel plezier in Grave. Ik heb er tot mijn 65e jaar gewerkt, ben er daarna graag blijven wonen en heb er in al die jaren vele vrienden gemaakt.

Grave is een mooi klein stadje, waar we kunnen genieten van een bloeiend verenigingsleven en vaak prachtige evenementen. Hopelijk geniet jij daar ook van.

Het is juist, ik ben voorts, zelfs al sinds mijn jeugdjaren, misschien wel meer dan gemiddeld geïnteresseerd in politiek, zowel landelijk als lokaal. Daarom volg ik ook veel bestuurders, die zelf naar zo’n functie hebben gesolliciteerd en uiteindelijk ook verantwoordelijkheid dragen voor de aan hen opgedragen taken. Ik vind het daarom normaal dat je kritisch mag zijn op hun ambtelijk functioneren, niet op hun persoon.

Dat is altijd mijn uitgangspunt. Je kunt het daarmee niet eens zijn, dat is ieder zijn/haar goed recht. En dat moeten we ook hoog houden!  Ik vind het fijn dat je daar hetzelfde over denkt.

Met een hartelijke groet,

Louis Sparidans

Een gedachte over “Brutaal Bruurtje Jeroen klimt in de pen over bijdragen Louis Sparidans + zijn reactie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: