Gravepolitiek: “Aspecten van het Kranenhofproject”.

GraverMaat: Gravepolitiek plaatste het volgende bericht op hun website. De conclusie van het raadslid Heemskerk wordt onderbouwd onderuit gehaald. 

Geacht College, geachte raadsleden,

Op 30 april stuurden wij u een document waarin wij uitvoerig onze zienswijze op het Kranenhof project schetsten. De titel luidde ‘Aspecten van het Kranenhof project’.

Wij hadden gerede twijfel bij de financiële onderbouwing van het project. Het college deed het voorkomen dat de kosten van dit project ‘slechts’ € 4.135.510 zouden bedragen. Dat zou gefinancierd kunnen worden met een lening met een looptijd van liefst 40 jaar.

Raadslid Heemskerk betoogde daarop dat het project de Graafse burgers slechts € 300.000 zou kosten, € 7.500 per jaar. Zijn conclusie is echter bezijden de waarheid.

Wij herhalen hieronder nog eens hoe wij de financiering van het project hebben geduid.

Het project kent de volgende gemeentelijke kostenposten:

Een lening van € 4.135.510 met een looptijd van liefst 40 jaar die aan kapitaalkosten ca.€ 5.856.000 gaat kosten (nog niet in de begroting 2020 verwerkt).
Een lening van € 2.255.000 (looptijd en rentelasten onbekend; nog niet in de begroting van 2020 verwerkt).
Een egalisatiereserve-subsidie ten laste van de (gemeentelijke) Algemene Middelen van € 1.300.000 (nog niet in de begroting van 2020 verwerkt).
Een bedrag aan verkeerskundige kosten van € 200.000 (volgens ons ook niet in de begroting van 2020 verwerkt).

Opgeteld gaat het om een bedrag van € 9.611.000 dat volgens de regels van het ‘Besluit Begroting en Verantwoording’ in debegroting van 2020 en in /Burap’s en Kadernota van 2020 verwerkt hadden moeten worden.

 Tel je bovenstaande cijfers van de kale leningen (zonder rentelasten) bij elkaar op dan hebben we het over: € 4.135.510 + € 2.255.000 + € 1.300.000 = € 7.690.510 aan gemeentelijke investeringen in het Sportpark Kranenhof in 2020 of 2021. Waarvan de kapitaallasten (aflossingen + rente), zijnde ca.€ 10.000.000 die door de belastingbetalende burgerij van Grave zal moeten worden opgehoest. Dat is andere koek dan de bescheiden kostenanalyse van raadslid Heemskerk.

In de door de raad goedgekeurde begroting van 2020 staat in de geprognosticeerde balans op 31 december 2020 een totale balanswaarde van € 54.542.000. Deze begroting is door de raad vastgesteld. Dus definitief!

Echter, In de begroting van 2021 is deze balanswaarde per 31 december 2020 gewijzigd en is deze ineens € 62.600.000 geworden. Een verschil van € 7.508.000. Ongeveer de financiering van het Kranenhof project of zou die gedachte teveel gevoed zijn door kritisch wantrouwen?

De vraag is dan ook. Waar zijn in de begrotingen van 2020-2023 en 2021-2024 de kosten van het Sportpark zichtbaar verwerkt? Dat is toch niet zo’n moeilijke vraag? Of weten we dat pas over 40 jaar?

M.v.g. Wil Baaijens, Hans Satter

www.gravepolitiek.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: