Wees solidair met de inwoners van Grave!!!

GraverMaat: De betrokken inwoner Léon Kamps stuurde de volgende oproep aan de gemeenteraden van Cuijk, Mill en Sint Hubert, Boxmeer en Sint Anthonis.

Leden van de gemeenteraad van Cuijk, Mill en St-Hubert, Boxmeer en St. Anthonis,          

Wees solidair met de inwoners van Grave!

Geachte leden van de raad,

Dit is een appèl op uw verantwoordelijkheidsgevoel voor de bewoners van het Land van Cuijk. Uw verantwoordelijkheidsgevoel voor alle inwoners in het Land van Cuijk.

U moet in uw raad een besluit nemen over een dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de gemeente Land van Cuijk i.o. en de gemeente Grave. In dat kader wil ik u op voorhand wat vragen meegeven.

1. Is de Stuurgroep met de gemeente Grave overeengekomen welke diensten minder of in het geheel niet meer worden geleverd in relatie tot de bezuiniging van 750.000? Dat heeft namelijk direct gevolgen voor de inrichting van de ambtelijke organisatie,

2. Heeft de Stuurgroep met de gemeente Grave gesproken over de gevolgen van de afname van de dienstverlening voor de inwoners van de gemeente Grave?

3. Is in voorliggende DVO voldoende afgedekt wat de risico’s zijn als de gemeente Grave niet aan de verplichtingen blijkt te kunnen voldoen?

Deze DVO is niet in het belang van de inwoners van Grave. Naar mijn mening zal deze DVO leiden tot een vermindering van de voorzieningen en verslechtering van de dienstverlening voor de inwoners van de gemeente Grave. Verder zal dit leiden tot een verdere lastenverzwaringen voor de inwoners van de gemeente Grave. De opgenomen bezuinigingen zoals vermeld in artikel 12 lid 2 van de DVO zijn totaal niet realistisch en zijn alleen maar bedoeld om de toezichthouder,  de provincie Noord- Brabant, zand in de ogen te gooien.

De afname van de diensten, zoals bedoeld in de DVO, is namelijk enkel bedoeld om de begroting van Grave in de plus te laten eindigen.  Een illusie wetende dat er nog meer draconische maatregelen worden aangekondigd in de begroting 2021-2024.

Ik weet dat u zich als raadsleden verantwoordelijk voelt voor het hele Land van Cuijk. Dat het welzijn van álle inwoners u aan het hart gaat. U kunt de inwoners van de gemeente Grave helpen. Hoe? Door deze DVO weg te stemmen! Als de DVO weggestemd wordt, krijgt de provincie Noord Brabant de mogelijkheid om het falende gemeentebestuur van Grave aan te pakken. Grave krijgt dan de plek waar het hoort, namelijk onderdeel van de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Doe het, doe het voor de inwoners van Grave.

Met vriendelijke groet,

Léon Kamps

Betrokken inwoner van Grave.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: