ARENA: Wijkraad Grave west zoekt plek in de wijk en Facebookreacties.

GraverMaat:  In de ARENA stond dit bericht. Op Facebook reageert oud-voorzitter Richard van Cleef.

Door Annelies Graafsma
GRAVE – Een initiatiefgroep in de wijken Rode Dorp en De Zittert in Grave wil met de wijkraad een doorstart maken. De werkgroep “Wijkraad Grave-West in oprichting” is hiermee aan de slag. Jan Vastbinder en Ester van der Waal van de initiatiefgroep lichten de plannen toe.

Vastbinder: “De werkgroep komt maandelijks bijeen. Een werkplan is bijna gereed. Voor de saamhorigheid in de wijk is het belangrijk dat we elkaar leren kennen, dat kan hier in de wijk met pleintjes en straten op kleine schaal wel lukken. Je wil je prettig en veilig voelen in de wijk en dan helpt het dat je weet wie er wonen. We zullen ons richten op het groenonderhoud, op eenzaamheid, op sport en spel en andere activiteiten.” Voor de gemeente wil de wijkraad i.o. als aanspreekpunt fungeren bijvoorbeeld over het groenbeheer. Rode Dorp en Zittert zijn gemêleerde wijken: jong en oud, alleenstaanden en samenwonenden, autochtonen en nieuwe Nederlanders.

Van der Waal: “Wat we missen in de buurt is een centrale plek in de wijk van waaruit we activiteiten kunnen ontplooien.” Martijn Tap (lid werkgroep) is een burgerinitiatief gestart. Dit initiatief is gericht op het tijdelijk in gebruik nemen van de kantine van voetbalvereniging GVV ’57. GVV is opgegaan in EGS. Het voetbalterrein en de kantine komen hierdoor vrij. Van der Waal: “We willen dit gebouw graag gebruiken. We hebben hierover goed overleg met de vrijwilligers van de voetbalclub. De gemeente stuurt echter aan op gebruik van woonzorgcentrum Catharinahof voor de wijkraad, maar dat is voor de buurt echt te ver weg. Alternatieven zijn ook bekeken, maar de kantine op het voetbalveld blijft het meest logisch. Het terrein is eigendom van de gemeente.”

Plannen voor het voetbalterrein zijn bij de werkgroep niet bekend. Vastbinder: “Het zal nog wel even duren voordat ze het terrein een andere bestemming geven. We zijn in goed overleg met wethouder Henisch en hopen dat we de gelegenheid krijgen om in een pilot van een paar jaar te kijken wat we voor elkaar kunnen krijgen.”

Ondertussen wil de wijkraad i.o. de buurt informeren over de plannen. Van der Waal: “We kunnen de buurtbewoners in deze tijd van corona niet uitnodigen om samen te komen. Om wensen en ideeën op corona-verantwoorde wijze te verzamelen, gaan we iets regelen in de directe omgeving van de Lidl. We komen ook met een website en met een Facebookpagina. En het plan is om op straat mensen te vragen wat zij belangrijk vinden.”

Op dit moment zijn er al zeven buurtbewoners die in de werkgroep zitten, zij willen het nieuwe bestuur gaan vormen. Eerst moet de huidige voorzitter (niet meer woonachtig in de gemeente Grave; red.) de voorzittershamer overgeven. Vastbinder: “We hebben wethouder Lemmen, verantwoordelijk voor de wijkraden, gevraagd druk te zetten op oud-voorzitter Van Cleef. De leden van het vorige wijkraadbestuur moet hij uitschrijven bij de Kamer van Koophandel en nieuwe bestuursleden moeten worden ingeschreven. Er is geen probleem, maar het moet gewoon even gebeuren. Dan kunnen wij verder.”

Reactie van Richard van Cleef op een bericht van Evy Boer- de Wit op Facebook.

Heb je ook dit stuk gelezen in de Arena ? Een wijkraad in oprichting. En ze kunnen niet verder omdat De voorzitter zijn geld niet overdraagt? Tja … Allereerst, ik ken totaal niet de mensen die nu in de oprichting zitten, behalve dan Martijn Tap. En ze zeggen zelf in verband met Covid 19 is dat er nog niet van gekomen. Oké, maar we leven in 2020, het tijdperk waar bijna alles via Facebook, Instagram, Mail, Appjes, Flyers en noem maar op in deze digitale tijdperk, kan gebeuren of gedaan kan worden. Er worden drie namen genoemd maar ik zie dat er meer op de foto staan. Nu willen jullie jezelf promoten bij de Lidl? Dat is volgens mij in het Blauwe Dorp. Nu is er al vanaf … ik weet niet hoelang … sprake dat de wijkraad van de Mars en het Blauwe Dorp niet willen samen gaan met de Zittert en Het Rode dorp. Heel erg jammer, zeker omdat juist het Blauwe Dorp en het Rode Dorp samen zijn ontwikkeld in de jaren 50/60. De Mars is daarna ontstaan en de Zittert staat nog in ons geheugen geschreven, die kwam pas veel later. Oké, jullie willen in de wijk samen komen en met ons er over praten en jezelf voorstellen, prima. Maar dat had net zo goed bij de Jumbo of de AH in het binnenstadje kunnen zijn , want daar doen ook de mensen uit de wijk hun boodschappen. Flauw he. Mijn irritatie zit bij het feit dat er niemand zo te zien in de wijkraad in oprichting zit die uit het Rode Dorp komt. Mijn irritatie zit bij het feit dat jullie in het Blauwe Dorp een plekje aanwijzen om jezelf te promoten. Mijn irritatie zit in het feit, dat de inwoners van het Rode Dorp en het Blauwe Dorp dolgraag samen willen gaan. Mijn irritatie zit dat jullie als wijkraad van het Blauwe Dorp en de Mars, en de wijkraad in oprichting voor de Zittert en het Rode Dorp … dat tegen houden omdat …. ? Ik snap het niet meer.
Punt 1* Wie zit er allemaal in de Wijkraad i.o. ? Laat je zelf horen via de gebruikelijke lijnen.
Punt 2* Is er een soort van een stemming geweest wie er in deze wijkraad zitten? Want volgens mij zit er niemand van het Rode Dorp hier bij. Of wel want jullie hebben je niet voorgesteld. Jullie zijn zo te zien kennissen/vrienden van elkaar?
Punt 3* Zijn de wijkbewoners hier wel zo blij mee, of ….. maakt dat niet uit want ….?
Punt 4* Groenvoorziening … Daar hebben we de Fixi App voor, dat werd me deze week ook weer heel duidelijk verteld, en dat was ook meteen geregeld, Top Gemeente , dankjewel.
Is het niet de bedoeling van een wijkraad om samen voor je wijk er te zijn?
Punt 5* kun je niet beter ergens een schuur of zo huren waar tuingereedschap opgeborgen kan worden zodat de wijk daar zijn spullen kan lenen om zelf zijn groen bij te houden? Het geld is er.
Punt 5* Er is geen wijkraad, het oude functioneert alleen nog maar op papier. Jullie zeggen niet verder te kunnen gaan omdat … maar is het niet aan de gemeente Grave zelf om dan in te grijpen? Er zit heel veel geld in het potje. Degene die dat beheert is daar nog altijd verantwoordelijk voor, dat moet je niet willen. Is het niet beter dat de Gemeente Grave ingrijpt en de wijkraad opheft en het geld in een apart potje beheert, zolang er nog geen duidelijke afspraken worden gemaakt met de wijkraad i.o.? Als die al meteen het geld in handen krijgen, terwijl ze nog in oprichting zijn en er nog het gros van de bewoners niet weten wie er in zitten en ze dus ook niet kennen. Is dat dan wel een goed idee? En ik bedoel niet dat jullie er dan foute dingen mee gaan doen, maar je bent er dan wel meteen verantwoordelijk voor.
Het is geld van de samenleving, geld van de wijk, het Rode Dorp en de Zittert.
Punt 6 * En dan ons lang gekoesterde droom/wens … een eigen wijkgebouw. Ik word er onderhand niet goed van , want het komt toch uiteindelijk op 1 gebouw neer, Het Catharinahof. En dat is niet alleen heel duur maar ook voor een dagelijks gebruik iets te ver weg. Wat waren ze vroeger toch heerlijk makkelijk. Men kocht ergens een houten gebouw op, plaatste het in de wijk en .. kijk daar …. Het wijkgebouw was ontstaan, het DNW … oftewel …. De Nieuwe Wijk . Zo hoort het. In de Wijk.
Nu zal de Gemeente daar zijn toestemming voor moeten geven in de vorm van een vergunning , nu moet het klauwen vol geld kosten terwijl het ook anders kan … nu ….
Sorry als ik misschien wel iets te veel zeg, sorry dat ik mijn mond niet meer houd. Maar sjonge jonge mensen … dit geld is van ons allemaal, van de samenleving. En we kunnen wel stil blijven , zwijgen maar …. Kies een andere plek of ga Flyers maken. Maak jezelf kenbaar op Facebook of ….
Groetjes van : Evy Boer- de Wit

Richard van Cleef:

De wijkraad i.o. kan gebruik maken van de gelden als ze met passende plannen komen en overleg plegen met de bewoners
Nu willen ze zelf zonder overleg met de burgers de wijkraad overnemen.
Gevolg: we moeten 16000 € terug storten naar de gemeente aan idop gelden die nog niet besteed zijn.
Had zo niet moeten gaan maar ook hier was de werkgroep voor gewaarschuwd.
Het is een hoop geschreeuw en geroep en dwang ook door 2 betrokken raadsleden.
Ik zou zeggen praat eerst eens goed met wijkraad blauwe dorp mars en kom met concrete plannen en geen lucht dan is het zo opgelost.
Mijn naam benoemen in de arena zonder eerst te verifiëren of alles wel klopt was ook netter geweest.journalistieke dwaling !!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: