ARENA: CDA Grave: “Een litanie aan rampzalige bezuinigingen en hogere lasten”

GraverMaat: In de Arena verscheen de volgende bijdrage van het CDA. De begrotingsbehandelingen werpen hun schaduw al vooruit.

Graafse begroting mager

speenvarken

Door CDA Grave

In een jubelend persbericht zegt de wethouder financiën trots dat de programmabegroting 2021-2024 af is. De begroting en een dekkingsplan ‘met ombuigingen’ zorgen sámen voor een sluitende begroting voor de jaren 2022-2024. Wie het gordijn opzij schuift, schrikt zich rot. Het financiële weerbericht voor de eerstkomende jaren? Pak de stormparaplu alvast, want er komt een flinke lokale onweersbui op alle inwoners af.

Het LPG/VVD-college is heel wat van plan. Met de trouwe steun van Keerpunt 2010 is hun wil wet. Dit is de prijs die men de burgers laat betalen:
– (1) Onze lokale verenigingen en organisaties krijgen nóg minder subsidies: een bezuiniging van maar liefst 300.000 euro per jaar. De vraag is: wie worden er gekort?
– (2) De OZB gaat extra omhoog, bovenop de inflatie komt 6% per jaar extra tussen 2022-2024. De leges voor evenementen, huwelijken en het opvragen van uittreksels, alsook de hondenbelasting gaan omhoog.
– (3) LPG/VVD en Keerpunt 2010 willen flink minder geld uitgeven aan ambtelijke diensten. Vanaf 2022 worden die ingekocht bij de gemeente Land van Cuijk. Volgens B&W levert de bezuiniging tonnen (!) per jaar op, tot zelfs 750.000 euro. Er wordt alleen niet bij gezegd wat Grave minder wil, want burgers moeten dat gaan merken. Zelfs tijdens de raadsvergadering van 6 oktober wilde niemand zijn vingers hieraan branden. Zonder keihard te zeggen wat er minder wordt gedaan, kan iedereen de begroting rondkrijgen. Buiten het stadhuis heet dat ‘creatief boekhouden’.
– (4) Een kwart miljoen minder naar zorg per jaar, want men schrapt in het sociaal domein. Voor het CDA was en is het uitgesloten dat de zwaksten de dupe worden van dit financiële beleid.
– (5) Grave wordt steeds groener, want overal woekert het onkruid. Het college wil die natuur meer ruimte bieden, want er wordt jaarlijks 24.000 euro extra bezuinigd op openbaar groen onderhoud. Dat is ook meteen alles wat aan het klimaatbestendig maken van Escharen, Gassel, Grave en Velp wordt gedaan. Samen optrekken met de regio? Nee hoor – daar doet dit college niet meer aan.
– (6) De schulden van de gemeente zijn niet meer te overzien. In 2020 was de schuld nog 31 miljoen euro, maar deze groeit naar 39 miljoen euro in 2021. In 2011 hadden we nog ‘slechts’ 12 miljoen euro aan schulden. Zie de trend!
– (7) In 2017 was de algemene reserve ruim 10 miljoen euro. Van deze pot om financiële tegenvallers (en risico’s) op te vangen is nog 5,2 miljoen euro over.

De lijst van financiële ellende is nog veel langer. De gemeente geeft jaarlijks méér geld uit dan dat er binnenkomt. Structureel. Maar wat komt daar bovenop? De (negatieve) financiële effecten van de coronacrisis. De hervorming van het gemeentefonds, die nadelig is voor kleine gemeenten. Tel uit je winst. Is dit de prijs die inwoners, lokale verenigingen en ondernemers voor een zelfstandig Grave betalen? Blijkbaar. Geef mijn portie maar aan Fikkie.

Bij de vorige gemeenteraadscampagne claimde de LPG met dikke, vrolijke spaarvarkentjes dat de gemeente Grave er financieel goed voor staat. In werkelijkheid zijn het verschrompelde beestjes die flink krijsen omdat ze elk jaar kleiner worden en interen. Met een mager speenvarken is het moeilijk een barbecue te maken. Iedereen ziet dat de gemeente er financieel slecht voorstaat. Blader zelf maar door de stukken. Kijk en huiver.

Roland Eijbersen
Raadslid CDA Grave

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: